V Ambulancii cestovnej medicíny vás zaočkoujú proti tropickým chorobám

V ambulancii vám odborník – infektológ poradí, do akej krajiny a pred akými infekčnými ochoreniami sa môžete chrániť očkovaním. Predpíše vám vhodnú vakcínu a zaočkuje vás.

Ak sa chystáte na exotickú dovolenku, je potrebné myslieť nielen na krásy, aké vás tam čakajú, ale aj na riziká  v podobe tropických chorôb, ako sú žltá zimnica, malária,  vírusová hepatitída typu A, brušný týfus, japonská encefalitída či iné.
Proti týmto nákazlivým ochoreniam sa môžete brániť očkovaním, ktoré absolvujete v potrebnom časovom odstupe pred vycestovaním. Proti malárii sa užívajú antimalariká.
Ambulancia sídli v starom areáli FNsP F.D. Roosevelta na adrese Cesta k nemocnici 1 v Banskej Bystrici. Ambulancia pracuje v utorok a štvrtok od 9.00 h do 12.00 h, vhodné je objednať sa  po 13.00 hod. telefonicky na čísle 048/433 5315. Regionálny úrad verejného zdravotníctva vám po zaočkovaní vydá ako doklad – medzinárodný očkovací preukaz. Ambulancia cestovnej medicíny je jediným pracoviskom pre cudzokrajné choroby a tropickú medicínu  v Banskobystrickom kraji.                                                                                 Okrem preventívnej vakcinácie poskytuje ambulancia aj služby pre cudzineckú políciu. 

 

Kedy  a proti čomu sa dať očkovať
O tom, proti čomu sa dať očkovať, rozhoduje viacero faktorov ako: oblasť kam sa chystáte, dĺžka pobytu a typ cesty, miestne ročné obdobie v čase konania cesty, váš vek, celkový zdravotný stav a absolvované očkovania.
      Potenciálne riziko a možnosti prevencie odporučí infektológ počas konzultácie . Je dôležité myslieť na očkovanie v dostatočnom časovom predstihu pred odchodom.  Pri cestách do krajín Afriky, Ázie a Južnej Ameriky sa odporúčajú očkovania  najmä proti vírusovej  hepatitíde typu A, B, brušnému týfusu, japonskej encefalitíde, či meningokokovej meningitíde.  Preventívne očkovania sú dobrovoľné a nie sú hradené z verejného zdravotného poistenia. Investovať do nich sa určite oplatí, pretože ochorenia, proti ktorým vás ochránia, zanechávajú na zdraví vážne následky a neraz končia až smrťou.
 
Očkovanie proti žltej zimnici je povinné
      Žltá zimnica je komármi prenášané vírusové,  život ohrozujúce ochorenie.  Vírus sa endemicky nachádza v približne 50 krajinách  Afriky a niektorých krajinách  Strednej a Južnej Ameriky ako i na niektorých ostrovoch Karibskej oblasti  medzi 15 rovnobežkou severnej šírky a 10 rovnobežkou južne od rovníka . Očkovanie  do týchto krajín je povinné a jeho neabsolvovanie môže byť príčinou zamietnutia vstupu do krajiny.   Zaočkovanie sa vyznačí do medzinárodného očkovacieho preukazu.  Pri príchode z endemických oblastí žltej zimnice  sa vyžaduje očkovanie aj v niektorých krajinách  Ázie, Oceánie a v Austrálii.