Darujte dve percentá z dane


Vážení pacienti,
využite možnost darovať dve percentá dane z príjmu fyzických osôb
Občianskemu združeniu pri fakultnej nemocnici v Banskej Bystrici.
Nám. L. Svobodu 1, 975 17 Banská Bystrica
IČO: 42 303 222
Číslo účtu: 2924884239/1100

Dokumenty na stiahnutie:
Formulár na poukázanie 2% z dane
Date 17-03-2015 Filesize 138.56 KB Download 725


Darované prostriedky budú použité na rozvoj nemocnice a zlepšovanie podmienok pacientov.

Ďakujeme Vám.

Zoznam ostatných združení a nadácií pri FNsP F.D.R.
Postup krokov na poukázanie 2 % z dane