Minister otvoril nové zákrokové sály

Minister otvoril nové zákr. sály.Vo FNsP FDR boli dnes za prítomnosti ministra zdravotníctva SR  Ivana Uhliarika spustené do prevádzky nové zákrokové sály.
Nemocnica tak reaguje na súčasné trendy v poskytovaní zdravotnej starostlivosti, kde sa kladie dôraz na minimálny zásah do organizmu pacienta, znižovanie pooperačných komplikácií a skracovanie hospitalizácie.
Na týchto sálach sa bude vykonávať široké spektrum  menej náročných, krátkych chirurgických  zákrokov, ktorých pooperačný priebeh nevyžaduje dlhú hospitalizáciu pacienta. Jedná sa napríklad o zákroky ako artroskopia, operácie varixov, herní, dysplázií, či urologické operácie vonkajšieho genitálu. Jedna zákroková sála bude vyhradená pre  roboticky asistované operácie, ktoré  za pomoci technológie da Vinci vykonáva FNsP FDR ako jediná na Slovensku.


Nové sály boli vybudované v zrekonštruovaných priestoroch v poliklinike FNsP FDR na prízemí. Nachádzajú sa tam 3 zákrokové sály a 6 pooperačných lôžok. Disponujú moderným vybavením a novou prístrojovou technikou.
Zákrokové sály budú fungovať pod hlavičkou novozriadeného Odelenia zákrokových sál a robotickej chirurgie. Primárom oddelenia bol menovaný MUDr. Vladimír Baláž, PhD.  Vedúcou sestrou je Mgr. Mária Turčanová.
Vybudované zákrokové sály majú jednoduchší systém organizácie a pružnejší manažment  pacienta, vďaka čomu bude  možné uskutočniť viac výkonov, na ktoré predtým musel pacient z kapacitných dôvodov centrálnych operačných sál dlhšie čakať. Sály zároveň odľahčia prevádzku centrálnych operačných sál, ktoré momentálne prechádzajú  rozsiahlou rekonštrukciou.