logofdr   Fakultná nemocnica s poliklinikou F. D. Roosevelta Banská Bystrica

Námestie L. Svobodu 1,  975 17 Banská Bystrica, SR
 


Náš tím

Lekári II. chirurgickej kliniky SZU:

titul priezvisko meno tituly funkcia
Doc. MUDr. Marko Ľuromír PhD. prednosta kliniky
MUDr. Flaška  Erik   primár
MUDr. Čarský Stanislav PhD. lekár
MUDr. Ďuranová Vladimíra   lekár
MUDr. Hampl František   lekár
MUDr. Kováč Libor   lekár
MUDr. Kosturová Bibiana   lekár
MUDr. Majerík Vladimír   lekár
MUDr. Marková Barbara   lekár
MUDr. Miklo Martin   lekár
MUDr. Mikulec Igor   lekár
MUDr. Mráz Pavel   lekár
MUDr. Pavluš Martin   lekár
MUDr. Puškárová Zuzana   lekár
MUDr. Sirotňák Martin   lekár
MUDr. Slobodník Igor   lekár
MUDr. Šinkovič Ladislav PhD., MBA lekár
MUDr. Štiasny Matej   lekár
MUDr. Šoltýs Ondrej   lekár
MUDr. Wagner Erik   lekár
MUDr. Turčan Ivan PhD. lekár
MUDr. Novotný Ján   lekár
         
MUDr. Krajčiová Aneta   lekár - Na rodičovskej dovolenke
MUDr. Lejová Katarína   lekár - Na rodičovskej dovolenke
MUDr. Országová Silvia   lekár - Na rodičovskej dovolenke


Lekári II. chirurgickej kliniky SZU, Oddelenie miniinvazívnej chirurgie a endoskopie:

titul priezvisko meno tituly funkcia
MUDr. Vladovič Peter   lekár
MUDr. Dolák Tomáš   lekár
MUDr. Gurin Michal   lekár
MUDr. Kokorák Lukáš   lekár
MUDr. Koreň Roman   lekár
MUDr. Molnár Peter   lekár
MUDr. Virec Tomáš   lekár