logofdr   Fakultná nemocnica s poliklinikou F. D. Roosevelta Banská Bystrica

Námestie L. Svobodu 1,  975 17 Banská Bystrica, SR
 


Mesačné správy o hospodárení 2014

Dokumenty na stiahnutie:
Mesačná správa o hospodárení 12.2014
Date 02-03-2016 Filesize 120 KB Download 558
Mesačná správa o hospodárení 11.2014
Date 19-02-2015 Filesize 114 KB Download 600
Mesačná správa o hospodárení 10.2014
Date 19-02-2015 Filesize 111 KB Download 594
Mesačná správa o hospodárení 9.2014
Date 19-02-2015 Filesize 108.5 KB Download 582
Mesačná správa o hospodárení 8.2014
Date 19-02-2015 Filesize 106 KB Download 578
Mesačná správa o hospodárení 7.2014
Date 19-02-2015 Filesize 101.5 KB Download 603
Mesačná správa o hospodárení 6.2014
Date 19-02-2015 Filesize 99 KB Download 540
Mesačná správa o hospodárení 5.2014
Date 19-02-2015 Filesize 95.5 KB Download 600
Mesačná správa o hospodárení 4.2014
Date 19-02-2015 Filesize 94.5 KB Download 581
Mesačná správa o hospodárení 3.2014
Date 19-02-2015 Filesize 89.5 KB Download 607
Mesačná správa o hospodárení 2.2014
Date 19-02-2015 Filesize 85.5 KB Download 598
Mesačná správa o hospodárení 1.2014
Date 19-02-2015 Filesize 82 KB Download 593