Mgr. Ingrid Krišteková

  Vedúca sestra
  Mgr. Ingrid Krišteková

  Kde ma nájdete

  II. Klinika úrazovej chirurgie SZU,

  Nám. L. Svobodu 1
  Banská Bystrica 975 17

  Telefón: +421 48 441 2999
  Email: ikristekova@nspbb.sk