III. Bystrický Mikulášsky kurz regionálnej anestézie

Domov / Uncategorized @sk / III. Bystrický Mikulášsky kurz regionálnej anestézie

III. Bystrický Mikulášsky kurz regionálnej anestézie

Viac ako 50 anesteziológov a algeziológov z celého Slovenska privítal 3.-4.decembra tohtoročný už III. Bystrický Mikulášsky Kurz regionálnej anestézie, ktorý už tradične organizuje II. KAIM SZU FNsP F.D.Roosevelta Banská Bystrica v spolupráci s FZ SZU Banská Bystrica a Sekciou regionálnej anestézie SSAIM: SKARA.
Témou kurzu boli techniky regionálnej anestézie hornej končatiny ako aj problematika oznamovania negatívnej správy pacientovi. Tohtoročný kuz obohatili svojou prítomnosťou naši vzácni hostia: primár Daniel Nalos a Dr. Luboš Beňo, KAIM Masarykovej nemocnice Ústi nad Labem, Česká republika; Dr. Dirk Karovič, ordinár pre trauma-ortopedickú anestéziu LKH Wiener Neustand, Rakúsko; Dr. Peter Merjavý, EDRA Examiner, Craigavon Area & Daisy Hill Hospitals, Craigavon, Northern Ireland, UK a Dr. Viera Holecová, II. Neurologická klinika SZU FDR Banská Bystrica.
Účastnici kurzu sa okrem teoretickej časti venovali aj praktickému nácviku blokád formou ultrazvukového workshopu a nácviku informovania pacienta o negatívnej správe pod dohľadom právnika a klinického psychológa. Veríme, že o rok sa opäť stretneme v decembri 2017 na IV. BMK.

MUDr. Michal Venglarčík, PhD.
II. KAIM SZU FDR BB

image_pdfimage_print