Humanitné združenie Darcov kostnej drene

Domov / Humanitné združenie Darcov kostnej drene

Humanitné združenie Darcov kostnej drene pri FNsP F. D. Roosevelta
Pre pacientov s ťažkými zhubnými ochoreniami krvotvorby – leukémiami, je jedinou záchranou transplantácia krvotvorných buniek. Nájdenie zhodného darcu medzi rodinnými príslušníkmi je úspešné len pri 25 percentách. Pre ostatných pacientov je nádejou Národný register darcov kostnej drene (NRDKD), ktorý eviduje dobrovoľných darcov z celého Slovenska a je prepojený s medzinárodnými registrami. Pravdepodobnosť nájsť nepríbuzenského darcu so stopercentne zhodnými HLA antigénmi, sa zvyšuje s počtom zaregistrovaných dobrovoľníkov

– Prečo vzniklo Humanitné združenie Darcov kostnej drene ?
– Kto sa môže stať darcom ?
– Kontakt

Prečo vzniklo Humanitné združenie Darcov kostnej drene ?

Prvým krokom pre zaradenie do Národného registra je vyšetrenie krvi na HLA antigény a vyplnenie dotazníka s písomným prehlásením o tom, že dotyčný sa dobrovoľne prihlásil. Keďže NRDKD sídli na Klinike hematológie a krvnej transfuziológie v Bratislave, pre uľahčenie prvého kontaktu dobrovoľníkom zo Stredoslovenského regiónu vzniklo vo FNsP F.D. Roosevelta Humanitné združenie darcov kostnej drene.

Združenie je vysunutým pracoviskom NRDKD. Jeho cieľom je spájať pracovníkov HLA transplantačných laboratórií, rodinných príslušníkov pacientov s rôznymi hematologickými ochoreniami a hlavne dobrovoľných darcov kostnej drene / periférnych kmeňových buniek / za účelom rozširovania databázy Národného registra darcov kostnej drene SR.

Kto sa môže stať darcom ?

Dobrovoľným darcom môže byť každý zdravý jedinec vo veku 18 – 45 rokov. Po prvom vyšetrení sú jeho údaje v prísnej tajnosti uchovávané v počítačovej databáze registra. Ak sa v budúcnosti objaví chorý človek, zhodný darca je oslovený a objednaný na ďalšie vyšetrenie. Až v tejto fáze dochádza k samotnému darovaniu krvotvorných buniek. Darca môže z registra kedykoľvek vystúpiť.

Ak sa rozhodnete stať darcom kostnej drene a možno raz tým niekomu 
zachrániť život, stačí kontaktovať:

Humanitné združenie Darcov kostnej drene pri Hematologickom oddelení , 
HLA – laboratórium, FNsP FDR
PharmDr. Blanka Hovoričová
T.č.: 048 / 441 3112 , 3079
E – mail: bhovoricova(_@_)nspbb.sk

Informácie o darovaní kostnej drene nájdete aj na www.nadacialeukemie.sk