Hematologické oddelenie je prestížnym centrom starostlivosti o pacientov s hemofíliou

Domov / Uncategorized @sk / Hematologické oddelenie je prestížnym centrom starostlivosti o pacientov s hemofíliou
Hematologické oddelenie je prestížnym centrom starostlivosti o pacientov s hemofíliou

Hematologické oddelenie je prestížnym centrom starostlivosti o pacientov s hemofíliou

Hematologické oddelenie FNsP F.D.Roosevelta ako jediné na Slovensku získalo prestížny certifikát Hemofilického liečebného centra, ktoré mu udelila Európska asociácia pre hemofíliu a Európske hemofilické konzorcium.

Cieľom uvedených európskych hemofilických inštitúcií je vytvorenie európskej siete centier starostlivosti o pacientov s hemofíliou a inými vrodenými krvácavými poruchami. Akreditácia Hematologického oddelenie ako Európskeho liečebného centra zaručuje pacientom non-stop lekársku starostlivosť vrátane dostatočnej laboratórnej podpory, má vypracované postupy, okamžite dostupnú liečbu a spoluprácu odborníkov s ostatných odborov – chirurgov, ortopédov, genetikov, psychológov a stomatológov.

Kritériami na akreditáciu takéhoto centra sú napríklad dostupnosť invalidných pacientov, priestorové, personálne vybavenie, dostupnosť starostlivosti počas bežnej pracovnej doby a mimo nej, laboratórne vybavenie, dostupnosť ďalších spolupracujúcich odborností, dostupnosť genetického vyšetrenia. Centrum musí mať predpísanú dokumentáciu ako organizačný poriadok, zoznam personálu, prezentácií, pracovné postupy, atď.
Najčastejším vrodenými chorobami krvácavosti je von Willebrandova choroba – zníženia funkcia von Willebrandovho faktora, medzi najznámejšie patrí hemofília A, ktorú spôsobuje znížená funkcia koagulačného faktora VIII.Vrodené krvácavé ochorenia sú ochorenia so sklonom k nadmernej krvácavosti Dôvod býva v nedostatku alebo chybnej funkcií bielkovín zúčastňujúcich sa na tvorbe a rozpúšťaní krvnej zrazeniny alebo zníženie alebo chybná funkcia krvných doštičiek.

image_pdfimage_print