HEGITO si pripomenulo 10. výročie svojho vzniku

HEGITO si pripomenulo 10. výročie svojho vzniku

Hepatologické, gastroenterologické a transplantačné oddelenie II. Internej kliniky SZU (HEGITO) vo Fakultnej nemocnici s poliklinikou F. D. Roosevelta Banská Bystrica poskytlo špecializovanú starostlivosť už vyše 10 000 pacientom s ochoreniami pečene a tráviaceho traktu.  V auguste tohto roku si pripomína 10 rokov od svojho vzniku.  

 Dôvodom vzniku oddelenia v auguste 2010 bol dlhodobo sa zvyšujúci počet ochorení pečene na Slovensku. „Tento trend bohužiaľ naďalej pretrváva a ochorenia pečene sú dnes hlavnou príčinou úmrtnosti vo vekovej kategórii 35 – 55 ročných Slovákov, teda ľudí v produktívnom veku.  Nárast ochorení pečene má úzky súvis so súčasným životným štýlom, nesprávnym stravovaní, pitím alkoholu  a obrovským nedostatkom pohybu“ vysvetľuje hepatológ Ľubomír Skladaný, prednosta II. Internej kliniky SZU.

V čase vzniku, oddelenie patrilo medzi prvé svojho druhu na Slovensku. Je jedným z pilierov  transplantačného centra, pretože pripravuje pacientov na transplantáciu pečene a takisto sa o nich stará aj po transplantácii. „HEGITO treba vnímať ako komplexný projekt, ktorý zasahuje do života celej nemocnice a zároveň je to projekt, ktorý má potenciál pre jej ďalší rozvoj a posilnenie jej postavenia ako poskytovateľa“, uviedla Miriam Lapuníková, generálna riaditeľka nemocnie.  

HEGITO ďalej poskytuje široké spektrum špecializovanej starostlivosti u pacientov s ochoreniami pečene a tráviaceho traktu. Vďaka multidisciplinárnej spolupráci s viacerými  pracoviskami nemocnice aj mimo nej a komplexnému prístupu dostávajú šancu na život mnohí pacienti s gastroenterologickými, či hepatologickými diagnózami. K využívaným metodikám patria napr. TIPS – transjugulárny portosystémový skrat, TACE – transarteriálna chemoembolizácia, RFA – rádiofrekvenčná ablácia, FMODA – frekventná maloobjemová drenáž ascitu, veľkoobjemová plazmaferéza, FMT – fekálna mikrobiálna transplantácia, využívaná u pacientov s ťažkou alkoholovou hepatitídou, alebo závažným bakteriálnym zápalom hrubého čreva, či samotná transplantácia pečene. 

Personál oddelenia mimo zdravotníckej starostlivosti venuje pozornosť aj akademickej činnosti. Výsledky svojho úsilia analyzujú, štatisticky vyhodnocujú a v pravidelných intervaloch prezentujú na odborných fórach na Slovenku, či v zahraničí.

Oddelenie si svoj vznik pripomenulo slávnostným seminárom, ktorý  sa konal 31. júla 2020 v priestoroch vzdelávacieho centra nemocnice.  Oficiálny vznik oddelenia je datovaný k 1. augustu 2010.

image_pdfimage_print