Nadštandardné služby

Domov / Uncategorized @sk / Nadštandardné služby
Cenník – nadštandardné gynekologické výkony
Všetky potrebné informácie obdrží pacientka na gynekologickej ambulancii

Služby na II. Gynekologicko – pôrodníckej klinike SZU vo FNsP FDR
sa realizujú nasledovne:
1. Klient v zdravotníckom zariadení si dohodne službu.
2. Vopred sa oboznámi sa s podmienkami služby, jeho ceny, viď tabuľka hore.
3. Pred realizáciou služby vyplní klient – Žiadosť o ……………..

V prípade, že klient sa rozhodne odstúpiť od zmluvy vyplní – Odstúpenie od …………….
4. Následne klient uzatvorí Zmluvu o zabezpečení výberu zdravotníckeho pracovníka
5. Klient zaplatí za výkon, službu v hotovosti vopred, pred realizáciou samotného výkonu, služby, príp. ak sa jedná o sumu vyššiu ako 82,98 € (podľa zmluvy Článok IV. Cena), môže zaplatiť cez bankový účet.
Cenník – Sterilizácia ženy SR
Cenník – Sterilizácia ženy (Cudzí štátny príslušník)

 

Roboticky asistovaná chirurgia – UROLÓGIA
Výber lekára – operatéra pri operačnom výkone pri použití
technológie Systému Da Vinci, pacient hradí 200 €.
Roboticky asistovaná chirurgia – GYNEKOLÓGIA
Výber lekára – operatéra pri operačnom výkone pri použití
technológie Systému Da Vinci, pacient hradí 200 €.
Roboticky asistovaná chirurgia – CHIRURGIA
Výber lekára – operatéra pri operačnom výkone – roboticky asistovaná chirurgia, pri použití
technológie Systému Da Vinci, pacient hradí 200 €.
image_pdfimage_print