FNsP F.D. Roosevelta urobila v snahe byť otvorenou nemocnicou ďalší krok. Prijala Etický kódex zamestnanca.

Domov / Nezaradené / FNsP F.D. Roosevelta urobila v snahe byť otvorenou nemocnicou ďalší krok. Prijala Etický kódex zamestnanca.

FNsP F.D. Roosevelta urobila v snahe byť otvorenou nemocnicou ďalší krok. Prijala Etický kódex zamestnanca.

FnsP F.D. Roosevelta Banská Bystrica začiatkom júna prijala Etický kódex zamestnanca. Vedenie nemocnice tak dokazuje vážnosť svojich snáh o otvorenosť a transparentnosť. „Súčasná doba je veľmi rýchla. Zdravotnícky pracovníci sú pod čoraz väčším tlakom. Môže sa pritom stať, že aj oni pri vzájomnom kontakte opomenú pravidlá, ktoré by mali byť pri komunikácii s pacientom, či kolegami samozrejmosťou,“ približuje jeden z dôvodov prijatia kódexu riaditeľka.
Tento kódex upravuje všeobecne uznávané princípy spolupráce, vzájomného rešpektu, správania sa a konania zamestnancov FNsP FDR voči pacientom/klientom nemocnice, ich príbuzným, spolupracovníkom, verejnosti a všetkým partnerom Jeho účelom je vytvárať a podporovať komunikačné štandardy a zároveň o tom informovať verejnosť sprístupnením kódexu.

ETICKÝ KÓDEX – tu.

image_pdfimage_print