FNsP F. D. Roosevelta skončila podľa hodnotenia pacientov ZP Dôvera ako tretia najlepšia

Zdravotná poisťovňa Dôvera zverejnila výsleky hodnotenia nemocníc uskutočnené ich pacientmi. Pacienti povžovali podľa tohto prieskumu v roku 2015 FNsP F.D.Roosevelta za tretiu najlepšiu fakultnú nemocnicu na Slovensku. Oproti minulým rokom je to výrazný posun , pretože po predchádzajúce roky sa nemocnica nepohla z deviatej priečky. Prieskumu sa zúčastnilo viac ako 8000 pacientov, ktorí boli vlani hospitalizovaní v zdravotníckych zariadeniach na Slovensku.

hodnotenie Dôvera