FNsP F.D. Roosevelta navštívili študenti Rehabilitačnej akadémie v Tübingene

Oddelenie fyziatrie, balneológie a liečebnej rehabilitácie 3. júna 2014 navštívilo, spolu s riaditeľom Harry Belzom, desať študentov z Rehabilitačnej akadémie pri Úrazovej klinike profesného združenia (PT – Akademie an der Berufsgenossenschaft-Unfallklinik) v Tübingene.

Študenti, sa oboznámili s prácou na oddelení a s rehabilitáciou pacientov po neurochirurgických a ortopedických zákrokoch. Od roku 2007 spolupracuje nemocnica s BG Unfallklinik Tübingen neďaleko Stuttgartu. Na základe zmluvy medzi týmito zariadeniami môže dochádzať k výmennej praxi fyziatrov a fyzioterapeutov rehabilitačných oddelení. Za uvedené obdobie absolvovali odbornú stáž viacerí naši zamestnanci a vymenili si tak vzájomné pracovné skúsenosti. Pod Unfallklinik patrí aj Rehabilitačná akadémia , ktorá spolupracuje so SZU Banská Bystrica–katedrou fyzioterapie. Vďaka podpore vedenia banskobystrickej nemocnice sa dobré vzťahy a ďalšia spolupráca s nemeckými kolegami ešte viac prehĺbili.