FNSP F.D.ROOSEVELTA JE HISTORICKY PRVÝKRÁT NEMOCNICOU ROKA. NIEKOĽKO ROKOV JE LÍDROM V TRANSPARENTONOSTI .

Domov / Uncategorized @sk / FNSP F.D.ROOSEVELTA JE HISTORICKY PRVÝKRÁT NEMOCNICOU ROKA. NIEKOĽKO ROKOV JE LÍDROM V TRANSPARENTONOSTI .

FNSP F.D.ROOSEVELTA JE HISTORICKY PRVÝKRÁT NEMOCNICOU ROKA. NIEKOĽKO ROKOV JE LÍDROM V TRANSPARENTONOSTI .

FNsP F.D. Roosevelta Banská Bystrica bola v hodnotení slovenských nemocníc Inštitútom pre ekonomické a sociálne reformy po prvý raz vyhlásená za nemocnicu roka. Podľa Transparency International je niekoľko rokov lídrom v transparentnosti nemocníc.

Inštitút INEKO štvrtý rok hodnotil úroveň slovenských nemocníc. FNsP F.D.Roosevelta Banská Bystrica si po prvýkrát siahla na tú najvyššiu priečku a stala Nemocnicou roka 2018.
Ocenenie vnímam s pokorou ako výsledok nášho tímového, a to každodenného, neraz až mravčieho úsilia. Ukazuje, že naše spoločné priority a nastavené procesy sú cielené. Dlhodobo sa snažíme profilovať ako pacientsky orientovaná a otvorená nemocnica. V duchu týchto hodnôt prijímame opatrenia, a snažíme sa o neustále zvyšovanie kvality zdravotnej starostlivosti poskytovanej našim pacientom. Som presvedčená, že to, čo z nás robí najlepšiu nemocnicu vo svojej kategórii, sú naši zamestnanci. Patrí im preto moje veľké ďakujem.
Zároveň si však musíme povedať, že toto ocenenie je aj obrovský záväzok. Záväzok, aby sme v skvalitňovaní podmienok pre našich pacientov, ale samozrejme aj pre našich zamestnancov, naďalej pokračovali,“ hovorí Miriam Lapuníková, generálna riaditeľka FNsP F.D. Roosevelta Banská Bystrica.

Podľa hodnotenia INEKO dosiahla FNsP FDR ako jediná z veľkých štátnych zariadení nadpriemerné bodové hodnotenie v každej z piatich hlavných oblastí sledovaných ukazovateľov. Medzi silné stránky nemocnice patrí relatívne dobrá spokojnosť pacientov. Z hľadiska medicínsko-ekonomickej náročnosti diagnóz pacientov (tzv. Case Mix Index) má na Slovensku v priemere komplikovanejších pacientov už len Univerzitná nemocnica v Martine. To má určite vplyv na to, že banskobystrická nemocnica nepatrí pri vybraných indikátoroch kvality medzi úplne najlepšie.
Najhoršie dopadá pri ukazovateli sledujúcom nutnosť opätovnej hospitalizácie pacientov do 30 dní po ich prepustení z nemocnice. Naopak, veľmi dobré (rozumej: nízke) čísla má pri úmrtnosti po operačných výkonoch a pokutách od ÚDZS za nesprávne poskytnutú zdravotnú starostlivosť. Avšak „Rooseveltka“ najviac exceluje pri ukazovateli otvorenosti voči verejnosti. V rámci indexu transparentnosti, ktorý INEKO zostavuje v spolupráci s Transparency International Slovensko na základe 21 subindikátorov, je už viac rokov jednoznačným lídrom.

Minulý rok bola nemocnica v rovnakom hodnotení tretia.

image_pdfimage_print