Pomocný pracovník v zdravotníctve

Fakultná nemocnica s poliklinikou F. D. Roosevelta Banská Bystrica prijme do pracovného pomeru

• pomocného pracovníka v zdravotníctve
• hrubá mzda od 570 €

Požiadavky:

• neustanovuje sa

Žiadosť o prijatie do pracovného pomeru s profesijným štrukturovaným životopisom doručte na adresu:

Fakultná nemocnica s poliklinikou F.D.Roosevelta Banská Bystrica
Nám. L. Svobodu 1
Oddelenie personalistiky a miezd
975 17 B a n s k á B y s t r i c a
tel.: 048/441 2385
mail: rcunderlikova(_@_)nspbb.sk

image_pdfimage_print