Epidemiológ, resp. hygienik

• ústavného epidemiológa
• hrubá mzda od 2194,20 €

Požiadavky:

• VŠ II. stupňa – lekárska fakulta
• špecializácia z epidemiológie alebo infektológie
• špecializácia z mikrobiológie

Žiadosť o prijatie do pracovného pomeru s profesijným štrukturovaným životopisom doručte na adresu:

Fakultná nemocnica s poliklinikou F.D.Roosevelta Banská Bystrica
Nám. L. Svobodu 1
oddelenie personalistiky a miezd
975 17 B a n s k á B y s t r i c a
tel.: 048/441 2385
mail: rcunderlikova(_@_)nspbb.sk

image_pdfimage_print