Európsky deň regionálnej anestézie

Európsky deň regionálnej anestézie

Poslednú januárovú sobotu tohto roku sa v 13 krajinách Európy, 34 centrách pre regionálnu anestéziu uskutočnil jednotný edukačný program počas už tretieho Európskeho dňa regionálnej anestézie. Jedným z týchto významných edukačných európskych centier pre regionálnu anestéziu je aj Banská Bystrica. Celkovo sa tohto podujatia zúčastnilo viac ako 1.600 lekárov v celej Európe.
Európska spoločnosť pre regionálnu anestéziu (ESRA) pripravila v spolupráci so Sekciou regionálnej anestézie SSAIM: SKARA, člen ESRA, II.KAIM SZU FNsP F.D.Roosevelta Banská Bystrica, II.KPAIM SZU DFNsP Banská Bystrica a FZ SZU Banská Bystrica celodenný odborný program pre viac ako 25 anestéziológov z celého Slovenska.
Odborný program bol kombináciou slovenských expertov a live prezentácií európskych expertov cestou telemostov medzi jednotlivými centrami. Účastnici sa okrem teoretickej časti venovali aj praktickému nácviku jednotlivých techník regionálnej anestézie a to formou praktického workshopu, ktorý nadväzoval na bloky prednášok.
Veríme, že o rok sa opäť stretneme spoločne v januári na 4rd European Day of RA 2021.

MUDr. Michal Venglarčík, PhD.
II. KAIM SZU FDR BB
SKARA SSAIM

image_pdfimage_print