Európski anestéziológovia si porovnávali vedomosti

Európski anestéziológovia si porovnávali vedomosti

Anestéziológia a intenzívna medicína je náročný medicínsky odbor, ktorý sa rýchlo rozvíja. Naši lekári chcú s vývojom držať krok aj napriek obmedzeniam spôsobeným pandémiou.

Pred pár dňami sa naše  vzdelávacie stredisko EDUKA stalo miestom realizácie medzinárodnej on-line skúšky z anestéziológie a intenzívnej medicíny (On-Line Assessment in Anaesthetic and Intensive Care, OLA AIM) pod záštitou European Society of Anaesthesiology and Intensive Care . Skúška sa uskutočnila aj  s ohľadom na časové pásma takmer súčasne v 115 centrách celej Európy.

Aj tento rok sa jej zúčastnilo viac ako 1 000 lekárov. Centrum vo FNsP F.D. Roosevelta v B. Bystrici ako jediné na Slovensku privítalo štyroch lekárov z II. kliniky anestéziológie a intenzívnej medicíny SZÚ.

Ide o skúšku, ktorá umožňuje lekárom porovnať svoje vedomosti a skúsenosti s lekármi AIM z celého sveta.

image_pdfimage_print