Kalendár zasadaní EK

Domov » Etická komisia » Kalendár zasadaní EK

Etická komisia zasadá podľa harmonogramu zasadnutí, spravidla raz mesačne.