Náš tím

Home / Náš tím

Lekári kliniky

Ortopedická klinika SZU
lekár, prednosta kliniky

MUDr. Marián Hlaváč PhD.

lekár, zástupca prednostu kliniky

MUDr. Ján Šima PhD.

lekár

MUDr. Jozef Breznický

lekár

MUDr. Michal Bukovčan

lekár

MUDr. Pavel Janek

lekár

MUDr. Tomáš Galko

lekár

MUDr. František Macko

lekár

MUDr. Ján Kapusta

lekár

MUDr. Vladimír Kubinec

lekár

MUDr. Michal Valent

lekár

MUDr. Matúš Mních

lekár

MUDr. Marek Sopko

lekár

MUDr. Pavol Láska

lekár

MUDr. Peter Biensky

lekár

MUDr. Miroslav Stehlík