Lekári kliniky

Oddelenie pneumológie a ftizeológie
lekár, primár odd.

MUDr. Michal Urda

lekár, zástupca primára

MUDr. Daniela Kemková

lekár, vedúca centra pre liečbu cystickej fibrózy u dospelých pacientov

MUDr. Eva Bérešová

lekár

MUDr. Michal Urda

lekár

MUDr. Eva Daxnerová

lekár

MUDr. Monika Kubischová

lekár

MUDr. Michaela Mišániová

lekár

MUDr. Aneta Pavlušová

lekár

MUDr. Miroslav Šteruský

lekár

MUDr. Veronika Urdová