Náš tím

Home / Náš tím

Lekári kliniky

II. Neurologická klinika SZU
lekár, prednosta kliniky

Doc. MUDr. Vladimír Donáth PhD.

lekár, zástupca prednostu kliniky

MUDr. Martina Martiníková

lekár

MUDr. Viera Holecová PhD.

lekár

MUDr. Dušan Kanát

lekár

MUDr. Ján Kothaj

lekár

MUDr. Martina Badinská Necpálová

lekár

MUDr. Barbora Garajová

lekár

MUDr. Zuzana Stankovičová

lekár

MUDr. Jana Kračúnová

lekár, MD

MUDr. Mária Dúbravcová

lekár, MD

MUDr. Alexandra Fabíková

lekár

MUDr. Andrea Rusňáková

psychológ

PhDr. Martina Nárožná Kocúrová

lekár

MUDr. Silvia Laurincová

lekár

MUDr. Eva Boltvanová

lekár

MUDr. Michaela Garajová

lekár

MUDr. Paulína Maslíková

lekár, MD

MUDr. Lucia Gazdová

lekár

MUDr. Dorota Savka

lekár

MUDr. Simona Bačová

lekár

MUDr. Laura Grossmanová

lekár

MUDr. Michaela Berecová

lekár

MUDr. Miroslava Hatňanková