Druhá najlepšia nemocnica na Slovensku

Druhá najlepšia nemocnica na Slovensku

Inštitút pre ekonomické a sociálne reformy INEKO dnes zverejnil výsledky hodnotenia nemocníc na Slovensku. Naša nemocnica sa opäť umiestnila medzi najlepšie hodnotenými. Hoci po štyroch rokoch prvenstiev obsadila druhé miesto, je to vynikajúce hodnotenie, na ktoré sme veľmi hrdí.

Vzhľadom nato, že naša nemocnica je koncovou nemocnicou, počas obdobia pandémie došlo k výpadku operačných výkonov a narástol počet prekladov pacientov medzi poskytovateľmi. Tieto dáta mali vplyv na výsledné hodnotenie, napriek tomu, že v našej nemocnici sme pomáhali pacientom s najzávažnejšími ochoreniami.

Veľmi nás teší, že sme naďalej lídrom v transparentnosti.

 

Vyjadrenie Ing. Miriam Lapuníkovej, MBA, riaditeľky nemocnice:

 „Ako vždy musím povedať, že hodnotenie INEKOm vnímame ako zásadnú vec, nakoľko umožňuje rok čo rok komplexnejší benchmark poskytovateľov a nastavuje nám jasné zrkadlo.

Za vynikajúce umiestnenie na druhom mieste sme veľmi vďační. Je jasným signálom, že práca na kvalite musí byť systematická cesta kontinuálneho zlepšovania. Rok 2021 bol aj pre Rooseveltovu nemocnicu veľmi špecifický hlavne z dôvodu pretrvávajúcej pandémie. Odložené výkony sa odrazili na spokojnosti pacientov, zníženej operatíve a hlavne rehospitalizáciách z titulu  ich presunu medzi poskytovateľmi.

Aj to však  za každých  okolností pre nás znamená, že poskytovanie ekonomicky a medicínsky efektívnej starostlivosti s absolútnym rešpektom voči pacientovi musí byť našim trvalým cieľom.“

 

image_pdfimage_print