Dostupnejšia fototerapia pre pacientov Dermatoverologickej kliniky

Domov / Nezaradené / Dostupnejšia fototerapia pre pacientov Dermatoverologickej kliniky
Dostupnejšia fototerapia pre pacientov Dermatoverologickej kliniky

Dostupnejšia fototerapia pre pacientov Dermatoverologickej kliniky

Dermatovenerologická klinika FNsP F.D. Roosevelta zakúpila UV žiarič, ktorým budú poskytovať liečbu hospitalizovaným pacientom priamo na oddelení.
Klinika doteraz fototerapiu zabepečovala v kabinete fyzikálnej terapie v poliklinickej časti nemocnice, kde sa hospitalizovaní pacienti striedali s ambulantnými. Vzhľadom na rozľahlosť areálu, to pre lôžkových pacientov znamenalo denné dochádzanie do vzdialenej budovy, čo bolo nepohodlné najmä pre tých skoršie narodených.
Fototerapia sa indikuje pacientom s atopickým exémom, psoriázou pri chronickom prurituse, či vitiligu.
Pre lôžkových pacientov budú odteraz komfortnejšie aj vyšetrenia. Vynovili pre nich ošetrovňu, ktorú zariadili vybavením zhotoveným na mieru.

Žiaric290

Foto: Juraj Miškovič

Na obr. : (vľavo) UV žiarič, (vpravo) ošetrovňa

Ošetrovňa290

Zakúpenie prístroja a rekonštrukcia ošetrovne si vyžiadali finančné prostriedky vo výške 6 100 Eur. Väčšia časť z nich pochádzala z príspevkov Neinvestičného fondu DERMAT, ktorý pôsobí pod hlavičkou kliniky a získané prostriedky využíva na podporu svojej činnosti. Zvyšnou čiastkou prispel rozpočet nemocnice.

Dermatologická klinika FNsP FDR je nielen významným pracoviskom diagnostiky a liečby kožných ochorení,je zároveň jediným lôžkovým oddelením v Banskobystrickom kraji. Ročne tu hospitalizujú okolo tisíc pacientov so závažnými kožnými ochoreniami. Klinika je na Slovensku jedným zo siedmych centier pre biologickú liečbu psoriázy.

image_pdfimage_print