Dom ošetrovateľskej starostlivosti

Domov / Dom ošetrovateľskej starostlivosti

Dom ošetrovateľskej starostlivosti – DOS je zdravotnícke zariadenie ústavnej zdravotnej starostlivosti, v ktorom sa poskytuje nepretržitá ošetrovateľská starostlivosť, ošetrovateľská rehabilitácia a služby s nimi súvisiace osobám, ktorých zdravotný stav vyžaduje nepretržité poskytovanie ošetrovateľskej starostlivosti dlhšie ako 24 hodín, pričom si nevyžaduje sústavnú zdravotnú starostlivosť poskytovanú lekárom a nie je možné ju poskytovať v prirodzenom sociálnom prostredí.

Pre koho je zariadenie určené
Akú starostlivosť a služby ponúkame
Ako postupovať
Čo si so sebou priniesť
Dĺžka pobytu
Cena
Kontakt
Návštevné hodiny

Pre koho je zariadenie určené

Ošetrovateľskú starostlivosť poskytujeme osobám so zmeneným zdravotným stavom súvisiacim s imobilizačným syndrómom, s chronickým dekompenzovaným ochorením, s neurologickým ochorením, po operačnom výkone, po úraze s obmedzenou hybnosťou, s narušenou integritou kože, alebo iným zdravotným problémom, na základe odporúčania lekára ústavnej zdravotnej starostlivosti alebo ambulantnej zdravotnej starostlivosti.

V prípade dostupnosti lôžok prijímame aj pacientov z domáceho prostredia na základe odporúčania obvodného lekára a čakateľov na umiestnenie do zariadení sociálnych služieb. Vieme tiež pomôcť aj s krátkodobými pobytmi v prípade, ak sa príbuzní nemôžu z rôznych dôvodov starať o svojho blízkeho (dovolenka, služobná cesta, riešenie vlastných zdravotných problémov a pod.

Akú starostlivosť a služby ponúkame

Počas pobytu zabezpečujeme hlave:

 • komplexnú ošetrovateľskú a opatrovateľskú starostlivosť podľa stupňa sebestačnosti pacienta
 • pravidelné lekárske vizity, v prípade potreby konzultácie so špecialistami
 • ošetrovateľskú rehabiltáciu, vrátane platených doplnkových služieb
 • prevenciu komplikácií z imobility, aktiváciu, mobilizáciu a socializáciu
 • ošetrovanie rán, dekubitov
 • odsávanie z horných dýchacích ciest, starostlivosť o tracheostómiu
 • starostlivosť o permanentný močový katéter
 • starostlivosť a kŕmenie pacienta cez sondu
 • podávanie liekov per os, s.c. aj i.m; sledovanie účinkov liečby
 • tlmenie bolesti
 • EKG – elektrokardiografia
 • podanie kyslíka v prípade potreby
 • Iné výkony

Ošetrovateľskú starostlivosť poskytuje odborný a vyškolený personál na profesionálnej úrovni, pričom sa zameriava na uspokojenie bio-psycho-sociálnych potrieb, udržanie a zlepšenie kvality života a zachovanie ľudskej dôstojnosti pod vedením odborného zástupcu DOS.
V prípade akéhokoľvek zhoršenia zdravotného stavu sú pacienti personálom odvezení na Oddelenie urgentného príjmu, kde sa im poskytne odborná lekárska starostlivosť.
Potrebnú rehabilitáciu pacientom poskytujú kvalifikovaní fyzioterapeuti denne v pracovné dni. Veľkou výhodou je, že pacienta po príchode do DOS vyšetrí lekár OFBLR priamo na izbe a pacient /ani jeho príbuzný/ tak nemusí čakať.

Ako postupovať

Objednávanie pacientov sa realizuje telefonicky alebo osobne u odborného zástupcu DOS.

Ošetrovateľskú starostlivosť poskytujeme na 13. poschodí, bloku B1, v priestoroch oddelenia dlhodobo chorých na 9 lôžkach v novozrekonštruovaných izbách. Izby sú novo zariadené elegantným, avšak funkčným dreveným nábytkom a na každej izbe sa nachádza televízor.

Postup pri umiestnení pacienta do DOS:

 • V prípade záujmu o umiestnenie pacienta do DOS, kontaktujte osobne alebo telefonicky odborného zástupcu
 • Pre pobyt v DOS je potrebné vyplniť tlačivo: „Návrh na poskytnutie ošetrovateľskej starostlivosti“. Tlačivo vypĺňa ošetrujúci lekár, lekár špecialista, alebo praktický lekár.
 • Formulár obdržíte na oddelení DOS, alebo ktoromkoľvek oddelení FNsP FDR BB
 • S odborným zástupcom si dojednáte dátum prijatia pacienta do DOS ako aj podmienky, za akých bude prijatie prebiehať a čo všetko je potrebné si do DOS priniesť
 • Pred prijatím pacienta do DOS uzavrie odborný zástupca DOS „Dohodu o poskytovaní zdravotnej starostlivosti v rozsahu ošetrovateľskej starostlivosti“ s pacientom, alebo jeho príbuzným / zákonným zástupcom
 • Platba sa realizuje vopred na dohodnutú dĺžku pobytu a to vkladom v hotovosti do pokladne vo vstupnej hale polikliniky/v prijímacej kancelárii alebo bezhotovstným prevodom na účet (do poznámky pre príjmateľa uviesť DOS)

K prijatiu na oddelenie je potrebné priniesť:

 • Zdravotná dokumentácia, preukaz poistenca, lieky, zdravotnícke pomôcky.
 • Hygienické potreby: Tekuté mydlo, šampón, hrebeň, zubná kefka, zubná pasta, zubná protéza, hrnček na protézu, Menalind – čistiaca pena a ochranný krém, telové mlieko, vlhčené utierky, jednorazové vreckovky, jednorazové vrecká na umývanie, uteráky, osuška, utierka na riad, muži – holiace potreby /holiaci strojček, alebo jednorazové žiletky a pena na holenie/.
 • Veci osobnej potreby: Pyžamo, papuče, župan(podľa potreby: barle, palica, ortéza, naslúchací aparát, okuliare, malý vankúšik).
 • Pomôcky pre inkontinentných, ak ich potrebujete: plienky, podložky, plienkové nohavičky.
 • Pomôcky na ošetrovanie rán a dekubitov, ak ich potrebujete: gázové štvorce, tampóny, obväzy, dezinfekčný roztok na rany, leukoplast, cosmopore, vlhká terapia podľa ordinácie lekára.

Potvrdenie o bezinfekčnosti

Dlžka pobytu v zariadení

Dĺžka pobytu v DOS je maximálne 1 mesiac. V prípade záujmu o dlhší pobyt je potrebné individuálne sa dohodnúť s odborným zástupcom DOS.

Cena za pobyt

Služby v DOS nie sú hradené z verejného zdravotného poistenia. Sú plne spoplatnené.
Za 1 deň pobytu v dôjlôžkovej izbe si pacient uhrádza 35€.

Za 1 deň pobytu v jednolôžkovej izbe so sprchou si pacient uhrádza 45€

Návštevné hodiny:

Pondelok – piatok           14,30 – 16,30 h
Sobota, nedeľa a sviatok 14,00 – 16,00 h

V prípade záujmu o návštevy mimo uvedené hodiny je potrebný individuálny dohovor s odborným zástupcom DOS.

ODCH Dom ošetrovatelskej starostlivosti

ODCH Dom ošetrovatelskej starostlivosti