1

Dobrá správa pre pacientov trpiacich nelátkovými závislosťami

Na Psychiatrickej klinike 1. júna otvárame po niekoľko mesačnom obmedzení Pracovisko pre liečbu nelátkových závislostí  a denný psychiatrický stacionár LÚČ.

Klinika bola zriaďovateľom počas kulminujúcej druhej vlny pandémie určená za covidovú, kde poskytovali psychiatrickú zdravotnú starostlivosť psychiatrickým pacientom, ktorí boli pozitívni na Covid-19 a vyžadovali teda starostlivosť za zvýšených hygienicko-epidemiologických opatrení.

Pracovisko pre liečbu nelátkových závislostí má 10 lôžok, oddnes bude otvorených 8. 

Denný psychiatrický stacionár má 15 miest a pacientom bude k dispozícii jeho celá kapacita.

 

Tlak na znovuotvorenie pracovísk bol už zo strany pacientov naozaj veľký. Nielen čakatelia na základnú liečbu, ich rodiny, ale aj abstinenti, po mesiacoch čakania už veľmi pociťujú potrebu znova sa zaradiť do jednotlivých liečebných procesov, klubov a terapií. 

 

Sme radi, že epidemická situácia sa zlepšila natoľko, že sa postupne môžeme vracať k naším štandardným terapeutickým programom a pomaly otvárať brány všetkým pacientom, ktorí našu starostlivosť potrebujú.

 

Liečba patologického hráčstva a iných nelátkových závislostí je s II. Psychiatrickou klinikou SZU pevne spätá už od roku 1993. Vtedy na Slovensku novú metodiku liečby vypracoval MUDr. Ludvik Nábělek, PhD. spolu s kolegami. Za takmer tri desiatky rokov pomohli na klinike stovkám závislých pacientov z celého Slovenska. Klinika je jednou z dvoch pracovísk v SR, kde poskytujú liečbu tohto typu závislosti.