Deň ONKO-PREVENCIE aj s našimi odborníkmi

Deň ONKO-PREVENCIE aj s našimi odborníkmi

V stredu 22.2.2023 sa v banskobystrickom nákupnom centre uskutočnil, pod organizačnou
taktovkou Regionálneho úradu verejného zdravotníctva so sídlom v Banskej Bystrici – DEŇ ONKOPREVENCIE. Okrem bohatého programu a sprievodných podujatí dostali priestor aj naši odborníci.
Tí, v krátkych rozhovoroch porozprávali o najčastejších onkologických ochoreniach – pľúc, močového traktu, hrubého čreva a
konečníka, ich včasnej diagnostike, ale najmä o tom, že nesmieme podceňovať žiadne príznaky. Prízvukovali, že je správne a nevyhnutné využiť dostupné možnosti preventívnych vyšetrení a hlavne predchádzať vzniku ochorení dbaním o správnu životosprávu a starostlivosťou o svoje zdravie.

Ďakujeme našim kolegom – lekárom za ochotu zúčastniť sa podujatia a vážime
si, že si vyčlenili kúsok zo svojho osobného času, nad rámec pracovných
povinností a prišli sa podeliť so svojimi skúsenosťami a najmä, šíriť osvetu.

ĎAKUJEME
MUDr. Eva Bérešová – Oddelenie pneumológie a ftizeológie
MUDr. Richard Ondrejček – Urologická klinika II.
MUDr. Barbara Mrázová – II. Chirurgická klinika SZU

image_pdfimage_print