Darujte dve percentá z dane

Domov / Darujte dve percentá z dane

Vážení pacienti, využite možnost darovať dve percentá dane z príjmu fyzických a právnických osôb Občianskemu združeniu pri fakultnej nemocnici v Banskej Bystrici. Pomôžete nám zlepšovať podmienky pre našich pacientov. Z vyzbieraných prostriedkov sme napríklad zakúpili niekoľko potrebných prístrojov, ale aj postieľky pre Neonatologickú kliniku.

Za Vaše veľkorysé gesto Vám ďakujeme.

Občianske združenie pri fakultnej nemocnici v Banskej Bystrici
Nám. L. Svobodu 1, 975 17 Banská Bystrica
IČO: 42 303 222
Číslo účtu: 2924884239/1100

Zoznam ostatných združení a nadácií pri FNsP F.D.R.