Dar pre Onkologickú kliniku SZU Rooseveltovej nemocnice

Domov / Nezaradené / Dar pre Onkologickú kliniku SZU Rooseveltovej nemocnice
Dar pre Onkologickú kliniku SZU Rooseveltovej nemocnice

Dar pre Onkologickú kliniku SZU Rooseveltovej nemocnice

Koncom roka 2010 charitatívna organizácia Liga proti rakovine SR venovala Onkologickej klinike SZU FNsP F. D. Roosevelta finančnú čiastku v hodnote 5 000,- Eur. Tá bola začiatkom roka 2011 použitá na nákup 57 kusov matracov pre lôžkovú časť tejto kliniky.
Keďže mnohí z hospitalizovaných sú pacienti so zhoršenou mobilitou a častokrát odkázaní na dlhodobý pobyt na lôžku, vylepšenie materiálno-technického vybavenia kliniky tak prispeje ku skvalitneniu hospitalizačného pobytu pacientov.
Finančná čiastka od tejto charitatívnej organizácie poputovala do Rooseveltovej nemocnice vďaka výnosu z Dňa narcisov – celoslovenskej akcie, ktorú každoročne Liga proti rakovine organizuje, za čo jej v mene pacientov i celej nemocnice ďakujeme.

Výmena matracov
image_pdfimage_print