Dar Ligy proti rakovine

Domov / Nezaradené / Dar Ligy proti rakovine

Dar Ligy proti rakovine

Organizácia Liga proti rakovine z výnosu tohtoročného Dňa narcisov venovala Onkologickej klinike SZU FNsP F. D. Roosevelta finančný dar v sume 16.000 €. Darované finančné prostriedky boli použité na nákup fixačných, antidekubitných a hygienických pomôcok.

Fixačnými pomôckami sú onkologický pacienti fixovaní počas rádioterapie v polohe, v ktorej je docielená čo najvyššia presnosť radiačnej liečby. Antidekubitné a hygienické pomôcky zas zvyšujú komfort pacientov počas hospitalizácie.

image_pdfimage_print