Zdravotná starostlivosť

Domov / COVID-19 / Zdravotná starostlivosť

(Aktualizované k 25.5.2021) Hoci sa epidemiologická situácia v SR zlepšuje, stále je našim cieľom zabezpečiť bezpečné poskytovanie zdravotnej starostlivosti  a je potrebné dodržiavať viaceré opatreniam, aby sme chránili Vás, našich pacientov a rovnako aj zdravotníkov, ktorí sa o Vás starajú.

Aktuálny prehľad počtu hospitalizovaných pacientov s ochorením COVID 19 ako aj pozitívne testovaných zamestnancov nájdete na tomto odkaze.

HYGIENICKÉ OPATRENIA

 • V nemocnici je možné pohybovať sa len s prekrytím horných dýchacích ciest.
 • Pri vstupe je nutné dezinfikovať si ruky.
 • Pri pohybe v nemocnici sa snažte dodržiavať rozostup.

VSTUP DO NEMOCNICE

 • Od 9.10.2020 je možné do nemocnice vstupovať len hlavným vchodom pod lôžkovou časťou na -1. podlaží a hlavným vchodom do polikliniky.
 • Vchod do poliklinickej časti bude otvorený len v čase od 5,30 – 17,00 h.

OPERAČNÉ VÝKONY 

 • Vzhľadom na zlepšujúcu sa situáciu sa pomaly snažíme zvyšovať počty plánovaných operácii.   Pacientov bude personál z oddelení v časovom predstihu telefonicky kontaktovať a informovať ich o ďalšom postupe.

Test pred operáciou:

na základe záverov zo zasadnutia krízového štábu FNsP FDR BB zo dňa 18.05.2021 a v zmysle Vyhlášky HH SR č. 187, Vestník vlády SR, roč. 31/2021, od 01.06.2021 pri príjme pacienta na plánovanú hospitalizáciu je potrebné predložiť PCR test nie starší ako 48 hodín, alebo doklad, že pacient je:

 • zaočkovaný mRNA vakcínou) – viac ako 14 dní po 2.dávke,
 • zaočkovaný vektorovou vakcínou – viac ako 4 týždne po 1. dávke,
 • prekonal COVID-19 pred nie viac ako 180 dňami,
 • prekonal COVID- 19 a bol zaočkovaný prvou dávkou ľubovoľnej vakcíny do 180 dní od prekonania ochorenia – viac ako 14 dní po prvej dávke,
 • pre sprevádzajúce osoby platia také isté podmienky ako pre pacienta.

AMBULANTNÉ VYŠETRENIA

 • Ambulancie ordinujú v ordinačných hodinách.
 • Pred ambulantným vyšetrením vyplníte epidemiologický dotazník.  

URGENTNÝ PRÍJEM 

 • Od 24.5.2021 bola ukončená triáž pacientov pred vstupom na urgentný príjem. 
 • Triáž pacientov bude prebiehať štandardne na recepcii pri registrácii. 
 • Tu bude pacientom vykonaný aj Ag – test. 

HOSPITALIZÁCIA

 • Príjem pacientov na hospitalizáciu platí ako doposiaľ, cez prijímaciu kanceláriu a Centrálny príjem pacientov.

Test pred hospitalizáciou:

Pred príjmom na plánovanú hospitalizáciu sa preukážete negatívnym PCR testom na Covid – 19, nie starším ako 48 hodín, alebo dokladom,  že 

 • ste zaočkovaní mRNA vakcínou – viac ako 14 dní po 2. dávke
 • ste zaočkovaní vektorovou vakcínou – viac ako 4 týždne po 1. dávke
 • prekonali  ste COVID-19 pred nie viac ako 180 dňami
 • prekonali ste COVID-19 a boli zaočkovaní prvou dávkou ľubovoľnej vakcíny do 180 dní od prekonania ochorenia – viac ako 14 dní po prvej dávke
 • V prípade, že ste prijímaný počas víkendu, bude Vám PCR test urobený na oddelení. 

NÁVŠTEVY

PÔROD