Očkovanie

Domov / COVID-19 / Očkovanie

VAKCINAČNÉ CENTRUM PRI FNsP F.D. Roosevelta Banská Bystrica 
je jedným z centier v SR, ktoré zabezpečujú očkovanie  proti Covid-19 .


Kde nás nájdete

Ako sa registrovať

– Pred očkovaním

– Kto sa môže prihlásiť

– Očkovanie

Zoznam náhradníkov

Najčastejšie otázky

– Čo môžem očakávať po mojom očkovaní

KDE

 • Vakcinačné centrum sa nachádza vo vzdelávacom centre EDUKA, Nám. L. Svobodu 1, Banská Bystrica (budova sa nachádza pred Detskou fakultnou nemocnicou vľavo).
 • Do budovy sa vstupuje z -1. poschodia alebo na 0. poschodí za premostením hneď vľavo. umiestnenie na mape
 • Prevádzková doba: 8,00 – 13,00 h
 • KONTAKT: 0915 257 198

AKO SA PRIHLÁSIŤ

Prvá očkovacia dávka

 • Očkovať sa môžu dať len registrovaní záujemci s COVID PASSOM.
 • Registrácia elektronicky: Na očkovanie je potrebné sa prihlásiť prostredníctvom registračného formulára, ktorý nájdete na tomto odkaze https://vakcinacia.nczisk.sk/registracia 
 • Registračný formulár vám umožní vybrať si preferované mesto.
 • Vakcinačné centrum, kde budete očkovaní  Vám pridelí registračný systém.
 • Termín očkovania a covid pass (unikátne číslo) obdržíte SMS správou! 
 • Registrácia telefonicky: Na očkovanie môžete registrovať seba alebo vašich príbuzných aj prostredníctvom  infolinky MZ SR na čísle 0800 174 174 (zo zahraničia +421 270 074 174). 

Dôležité!!! Ak termín očkovania potrebujete zrušiť alebo zmeniť  musíte tak urobiť prostredníctvom formuláru na stránke  – https://vakcinacia.nczisk.sk/zmena 

Vakcinačné centrum nemá možnosť vstupovať do registračného systému a robiť v ňom zmeny. 

Druhá očkovacia dávka

 • Informácia o termíne podania druhej dávky, Vám príde automaticky SMS správou. 
 • Nemusíte sa znovu registrovať. 
 • Správu odosiela NCZI, nie vakcinačné centrum. 
 • Ak ste SMS správu neobdržali, je možné prísť v lehote, odporučenej na podanie druhej dávky, priamo do centra, kde Vám bola podaná prvá dávka (len Pfitzer/Biontech) U vakcíny Pfizer/Biontech je to 28 deň.
 • Ak ste boli v našom centre zaočkovaní vakcínou ASTRA ZENECA, druhá dávka Vám už nebude podaná vo  FNsP F.D. Roosevelta Banská Bystrica.  

Informácie o očkovaní v SR a vakcínach nájdete na: https://www.slovenskoproticovidu.sk/sk/

 
 

PRED OČKOVANÍM

 • Dôležité!!!  Pred príchodom na očkovanie si vopred stiahnite a vyplňte DOTAZNÍK a INFORMOVANÝ SÚHLAS!
 • Oba dokumenty je potrebné vyplniť pred podaním prvej dávky aj druhej dávky.
 • Vo FNsP F.D. Roosevelta očkujeme vakcínou Pfizer/BionNTech.  

 
 

KTO SA MÔŽE REGISTROVAŤ

Od 1. mája 2021 sa do Čakárne na vakcináciu môže registrovať každý vo veku nad 16 rokov. 
Kritériá určovania poradia očkovania osôb proti ochoreniu COVID-19 ustanovuje  Vyhláška Ministerstva zdravotníctva SR č. 96/2021 Z.z
OČKOVANIE

Z našej strany sa snažíme vytvoriť vo vakcinačnom centre počas očkovania čo najbezpečnejšie podmienky.
Ale pomôcť nám môžete aj vy , preto Vás chceme poprosiť:

➡️Na očkovanie prichádzajte v sprievode max 1 osoby.
➡️ Dodržiavajte čas objednania, nie je potrebné prísť v predstihu.
➡️ Dodržujte hygienické opatrenia – prekrytie tváre respirátorom FFP2 a dezinfekcia rúk pred vstupom do vakcinačného centra.
➡️ Pri čakaní dodržujte rozostupy.

Vo vakcinačnom centre je k dispozícii vybavenie:

 • Stoličky na sedenie počas čakania.
 • Výťah.
 • V prípade potreby zapožičiame invalidný vozík.

Veríme, že Vám očkovanie prinesie, želaný benefit v podobe bezpečia, ochrany a možnosti voľnejšieho pohybu.

Očkovací certifikát

Po 2.dávke očkovania s odstupom 2-3 dní je možné požiadať cez stránku korona.gov.sk o certifikát o vykonanej vakcinácii.

Pri žiadosti je potrebné zadať rodné číslo, mobilné telefónne číslo a e-mailovú adresu a odoslať verifikačné kódy, ktoré prídu  do  sms a e-mailu.

Certifikát s QR kódom  bude zaslaný do 24 hodín na e-mailovú adresu.

 

 ZOZNAM NÁHRADNÍKOV

Nahlasovanie do zoznamu náhradníkov –  uvoľnené (aktualizácia k 15.2. 2021) 

Do zoznamu náhradníkov na očkovanie sa môžu v našom vakcinačnom centre evidovať skupiny osôb, ktoré nie sú definované pre aktuálne prebiehajúcu fázu očkovania, ale spĺňajú kritéria dané platnou vyhláškou MZ SR.

Upozorňujeme, že záujemca, ktorý sa do zoznamu nahlasuje, musí byť schopný dostaviť sa do vakcinačného centra do 30 minút.

Do zoznamu náhradníkov vakcinačného centra v našej nemocnici sa môžete nahlásiť na telefónnom čísle 0907 818 063  počas pracovných dní od 7,00 – 14,30 h.

 1. Zaradenie do zoznamu nie je v zmysle aktuálne platných predpisov nárokovateľné!
 2. Prosíme vás, aby ste brali na zreteľ, že zoznam náhradníkov slúži len na zabezpečenie využitia vakcín, ktoré zvýšili v daný deň.
 3. Prioritne sa očkujú osoby, ktoré sú registrované cez portál korona.gov.sk, teda patria do priorizovanej skupiny pre danú fázu očkovania.
 4. Náhradníkov zo zoznamu oslovíme, len v prípade, že sa v daný deň niekto z objednaných nedostaví, denne sa jedná o počet okolo 10-20 ľudí.
 5. Zaočkovanie náhradníkov nie je nárokovateľné.
 6. Sledujte uvoľňovanie jednotlivých fáz. Môže sa stať, že sa medzičasom, ich postupným uvoľňovaním  budete môcť registrovať už cez korona.gov.sk.

Do zoznamu náhradníkov na očkovanie môže byť zaradený záujemca definovaný vo Vyhláške č. 96  Ministerstva zdravotníctva z 5. marca 2021 (doplnená Vyhláškou č. 161 MZ SR) , ktorou sa ustanovujú kritériá určovania poradia očkovania osôb proti ochoreniu COVID-19 

 


ČO MÔŽEM OČAKÁVAŤ PO MOJOM OČKOVANÍ – brožúra na stiahnutieĎAĽŠIE INFORMÁCIE – Na očkovanie sa dostavte na adresu, ktorá Vám prišla v SMS