Očkovanie

Domov / COVID-19 / Očkovanie

VAKCINAČNÉ CENTRUM PRI FNsP F.D. Roosevelta Banská Bystrica 
je jedným z centier v SR, ktoré zabezpečujú očkovanie  proti Covid-19 .


Kde nás nájdete

Ako sa registrovať

– Pred očkovaním

– Kto sa môže prihlásiť

– Očkovanie

Zoznam náhradníkov

Najčastejšie otázky

– Čo môžem očakávať po mojom očkovaní

KDE

 • Vzdelávacie centrum EDUKA, Nám. L. Svobodu 1, Banská Bystrica (budova sa nachádza pred Detskou fakultnou nemocnicou vľavo).
 • Do budovy sa vstupuje z -1. poschodia alebo na 0. poschodí za premostením hneď vľavo. umiestnenie na mape

AKO SA PRIHLÁSIŤ

Prvá očkovacia dávka

 • Očkovať sa môžu dať len registrovaní záujemci s COVID PASSOM.
 • Formulár: Na očkovanie je potrebné sa prihlásiť prostredníctvom registračného formulára, ktorý nájdete na tomto odkaze https://vakcinacia.nczisk.sk/registracia 
 • Registračný formulár vám umožní vybrať si preferované mesto.
 • Vakcinačné centrum, kde budete očkovaní  Vám pridelí registračný systém.
 • Do nášho vakcinačného centra pridelí registračný systém osoby, ktoré patria do niektorej so špeciálnych skupín obyvateľstva alebo priorizovanej skupina od 70 rokov 
 • Termín očkovania a covid pass (unikátne číslo) obdržíte SMS správou! 
 • Telefonicky: Na očkovanie môžete registrovať seba alebo vašich príbuzných aj prostredníctvom  infolinky MZ SR na čísle 0800 174 174 (zo zahraničia +421 270 074 174). 

Dôležité!!! Ak termín očkovania potrebujete zrušiť alebo zmeniť  musíte tak urobiť prostredníctvom formuláru na stránke  – https://vakcinacia.nczisk.sk/zmena 

Vakcinačné centrum nemá možnosť vstupovať do registračného systému a robiť v ňom zmeny. 

Druhá očkovacia dávka

 • Informácia o termíne podania druhej dávky, Vám príde automaticky SMS správou. 
 • Nemusíte sa znovu registrovať. 
 • Správu odosiela NCZI, nie vakcinačné centrum. 
 • Ak ste SMS správu neobdržali, je možné prísť v lehote, odporučenej na podanie druhej dávky, priamo do centra, kde Vám bola podaná prvá dávka (len Pfitzer/Biontech).
 • Ak ste boli v našom centre zaočkovaní vakcínou ASTRA ZENECA, druhá dávka Vám už nebude podaná vo  FNsP F.D. Roosevelta Banská Bystrica.  

 
 

PRED OČKOVANÍM

 • Dôležité!!!  Pred príchodom na očkovanie si vopred stiahnite a vyplňte DOTAZNÍK a INFORMOVANÝ SÚHLAS!
 • Oba dokumenty je potrebné vyplniť pred podaním prvej dávky aj druhej dávky.
 • Vo FNsP F.D. Roosevelta očkujeme vakcínou Pfizer/BionNTech, Moderna. 

 
 

KTO SA MÔŽE REGISTROVAŤ

Aktuálne prebieha VI. fáza očkovania:
Kritériá určovania poradia očkovania osôb proti ochoreniu COVID-19 ustanovuje  Vyhláška Ministerstva zdravotníctva SR č. 96/2021 Z.z
OČKOVANIE

Z našej strany sa snažíme vytvoriť vo vakcinačnom centre počas očkovania čo najbezpečnejšie podmienky.
Ale pomôcť nám môžete aj vy , preto Vás chceme poprosiť:

➡️Na očkovanie prichádzajte v sprievode max 1 osoby.
➡️ Dodržiavajte čas objednania, nie je potrebné prísť v predstihu.
➡️ Dodržujte hygienické opatrenia – správne nosenie rúška (odporúčame respirátor FFP2) a dezinfekcia rúk pred vstupom do vakcinačného centra.
➡️ Pri čakaní dodržujte rozostupy.

Vo vakcinačnom centre je k dispozícii vybavenie:

 • Stoličky na sedenie počas čakania.
 • Výťah.
 • V prípade potreby zapožičiame invalidný vozík.

Veríme, že Vám očkovanie prinesie, želaný benefit v podobe bezpečia, ochrany a možnosti voľnejšieho pohybu.

 

 ZOZNAM NÁHRADNÍKOV

Nahlasovanie do zoznamu náhradníkov –  uvoľnené (aktualizácia k 15.2. 2021) 

Od spustenia zoznamu náhradníkov (od 01.02.2021) na očkovanie proti Covid–19 zaznamenávame veľký záujem o zaradenie do zoznamudenný počet hovorov je vyše 300, kapacity sú však obmedzené. Preto sme zaznamenali aj negatívne spätné väzby k možnosti zapísania sa do zoznamu s predefinovanou kapacitou 200 osôb (podľa našich reálnych možností – denne zaočkujeme zo zoznamu cca. 10-20 osôb).

 

 1. Zaradenie do zoznamu nie je v zmysle aktuálne platných predpisov nárokovateľné!
 2. Prosíme vás, aby ste brali na zreteľ, že zoznam náhradníkov slúži len na zabezpečenie využitia vakcín, ktoré zvýšili v daný deň.
 3. Prioritne sa očkujú osoby, ktoré sú registrované cez portál korona.gov.sk, teda patria do priorizovanej skupiny pre danú fázu očkovania.
 4. Náhradníkov zo zoznamu oslovíme, len v prípade, že sa v daný deň niekto z objednaných nedostaví, denne sa jedná o počet okolo 10-20 ľudí.
 5. Zaočkovanie náhradníkov nie je nárokovateľné.
 6. Sledujte uvoľňovanie jednotlivých fáz. Môže sa stať, že sa medzičasom, ich postupným uvoľňovaním  budete môcť registrovať už cez korona.gov.sk.

Uvedomujeme si, že záujem o očkovanie je v tejto chvíli vyšší ako môžeme s ohľadom na aktuálne nastavenie systému zabezpečiť. Preto Vás prosíme o trpezlivosť.

Do zoznamu náhradníkov na očkovanie sa môžu v našom vakcinačnom centre evidovať skupiny osôb, ktoré nie sú definované pre aktuálne prebiehajúcu fázu očkovania, ale spĺňajú kritéria dané platnou vyhláškou MZ SR.

Do zoznamu náhradníkov na očkovanie môže byť zaradený záujemca definovaný vo Vyhláške č. 96  Ministerstva zdravotníctva z 5. marca 2021, ktorou sa ustanovujú kritériá určovania poradia očkovania osôb proti ochoreniu COVID-19 


Upozorňujeme, že záujemca, ktorý sa do zoznamu nahlasuje, musí byť schopný dostaviť sa do vakcinačného centra do 30 minút.

Do zoznamu náhradníkov vakcinačného centra v našej nemocnici sa môžete nahlásiť na telefónnom čísle 0907 818 063  počas pracovných dní od 7,00 – 14,30 h.


ČO MÔŽEM OČAKÁVAŤ PO MOJOM OČKOVANÍ – brožúra na stiahnutieĎAĽŠIE INFORMÁCIE – Na očkovanie sa dostavte na adresu, ktorá Vám prišla v SMS