Očkovanie

Domov / COVID-19 / Očkovanie

VAKCINAČNÉ CENTRUM PRI FNsP F.D. Roosevelta Banská Bystrica 

je jedným z centier v SR, ktoré zabezpečujú očkovanie zdravotníkov a ďalších prioritizovaných skupín  proti Covid-19 .

 

KDE

 • Vzdelávacie centre EDUKA, Nám. L. Svobodu 1, Banská Bystrica (budova sa nachádza pred Detskou fakultnou nemocnicou vľavo).
 • Do budovy sa vstupuje z -1. poschodia alebo na 0. poschodí za premostením hneď vľavo.

 

AKO SA PRIHLÁSIŤ

 • Očkovať sa môžu dať len registrovaní záujemci s COVID PASSOM
 • Formulár: Na očkovanie je potrebné sa prihlásiť prostredníctvom registračného formulára, ktorý nájdete na tomto odkaze https://www.old.korona.gov.sk/covid-19-vaccination-form.php
 • V registračnom formulári si vyberiete  preferované očkovacie miesto (Banská Bystrica – Vakcína FNsP Banská Bystrica 1 alebo Banská Bystrica – Vakcína FNsP Banská Bystrica 2, pozn.: oba sa nachádzajú v EDUKE)
 • Termín očkovania obdržíte SMS správou! 
 • Telefonicky: Na očkovanie môžete registrovať seba alebo vašich príbuzných aj prostredníctvom  infolinky MZ SR na čísle 0800 174 174 (zo zahraničia +421 270 074 174). Infolinka je k dispozícii denne od 8:00 do 20:00 hod.

Dôležité!!! Ak vám termín očkovania nevyhovuje alebo sa nemôžete dostaviť , musíte ho zrušiť u objednávateľa, teda NCZI: 

Pri zrušení termínu očkovania musíte uviesť i dôvod.

 

PRED OČKOVANÍM

Dôležité!!!  Pred príchodom na očkovanie si vopred stiahnite a vyplňte DOTAZNÍK a INFORMOVANÝ SÚHLAS!

 

KTO SA MÔŽE REGISTROVAŤ: 

Aktuálne prebieha III. fáza očkovania:

 • Zdravotnícky pracovník
 • Študent zdravotníckeho lekárskeho a nelekárskeho odboru, ktorý počas štúdia prichádza do kontaktu s pacientom
 • Zamestnanec obslužnej organizácie, ktorý vykonáva svoju činnosť v nemocnici
 • Zamestnanec zariadenia sociálnych služieb (napríklad domova sociálnych služieb)
 • Terénny sociálny pracovník
 • Zamestnanec nemocnice, ktorý prichádza do kontaktu s pacientom
 • Zamestnanec záchrannej zdravotnej služby a dopravnej zdravotnej služby, ktorý prichádza do kontaktu s pacientom
 • Zamestnanec mobilného odberného miesta, ktorý prichádza do kontaktu s testovanou osobou
 • Osoba 75+, Osoba 85+
 • Osoba, ktorá v rámci cirkvi alebo náboženskej spoločnosti registrovanej podľa osobitného predpisu poskytuje duchovnú službu pre pacientov s ochorením COVID-19 v nemocnici alebo pre prijímateľov sociálnych služieb v zariadení sociálnych služieb