COVID – 19: Opatrenia gynekologicko – pôrodníckej kliniky

COVID – 19: Opatrenia gynekologicko – pôrodníckej kliniky

Vážené a milé klientky, tehotné ženy a budúce mamičky,

Milé budúce mamičky, radi by sme Vás ubezpečili, že aj napriek aktuálnej epidemiologickej situácii, sme urobili všetky potrebné opatrenia, aby Vaše dieťatko prišlo na svet za bezpečnej asistencie našich pôrodníkov, neonatológov a pôrodných asistentiek. Takisto aj na šestonedelí a neonatologickej klinike boli prijaté opatrenia, aby bolo o Vás a Vaše dieťatko postarané ako za bežných okolností ale zároveň za dodržiavania dôsledného hygienicko-epidemiologického režimu. 

Samozrejme,  bezpečné podmienky nie je možné zabezpečiť bez určitých obmedzení. Chápeme, že narodenie dieťatka je pre Vás očakávaná chvíľa, napriek tomu vás prosíme o porozumenie a trpezlivosť, pretože tieto obmedzenia sú dôležité najmä pre bezpečnosť vás, vášho dieťatka ale aj nášho personálu.

Sme samozrejme pripravení poskytnúť rovnako bezpečnú starostlivosť aj rodičke, u ktorej je podozrenie na ochorenie na Covid 19.

Prijaté opatrenia sú nasledovné:

SPRIEVODNÁ OSOBA  počas pôrodu je povolená za nasledovných podmienok:

  • Sprievodná osoba musí mať negatívnu epidemiologickú anamnézu na COVID-19 (vyplní Čestné prehlásenie) a nesmie mať žiadne príznaky akútnej infekcie dýchacích ciest. Na základe zváženia môže lekár od sprevádzajúcej osoby požadovať podrobiť sa vyšetreniu na dôkaz vírusovej RNA (výter z nosohltanu a hrdla).
  • Sprievodná osoba  musí používať osobné ochranné pomôcky, ktoré budú poskytnuté nemocnicou.
  • Sprievodná osoba bude zaevidovaná do zoznamu sprievodov pri pôrode.
  • Sprievodná osoba sa bude striktne zdržiavať vo vymedzených priestoroch s minimalizáciou pohybu na oddelení a v ústavnom zdravotníckom zariadení.
  1. Od 14.4.2020 na klinike končí poskytovanie ambulantnej starostlivosti tehotným ženám s fyziologickým priebehom tehotenstva, ktorú sme doposiaľ u nás realizovali od 36. týždňa tehotenstva. Všetku potrebnú predpôrodnú starostlivosť v plnom rozsahu budú ženám poskytovať ich zmluvní gynekológovia. Poskytovať však môžeme ambulantný CTG skríning po 40+0 týždni tehotenstva v prípade, že ho nebude vykonávať zmluvný gynekológ.
  2. Konzultácie a ambulantné sledovanie tehotných žien s rizikovou a patologickou graviditou bude prebiehať u nás ako doposiaľ cestou Ambulancie rizikovej gravidity (pondelky a štvrtky).
  3. Naďalej vykonávame odbery vzoriek plodovej vody a tkaniva placenty v rámci vyšetrovania genetického stavu plodu (amniocentéza, biopsia choria). Ide o všetky stavy na základe indikácie klinického genetika, tak ako doposiaľ.
  4. V rozsahu platnej legislatívy a jej podmienok naďalej poskytujeme ženám v rámci spádovej oblasti možnosť umelého ukončenia tehotenstva.
  5. Do odvolania zastavujeme činnosť ambulancií, ktoré riešia odkladnú zdravotnú starostlivosť (napr. urogynekologická). Neodkladné stavy budú riešené v rámci Urgentného príjmu nemocnice.
  6. Všetky pacientky a ich prípadný sprievod (max. 1 osoba) majú povinnosť používať ochranné tvárové rúško a pred vyšetrením vyplniť vstupný formulár týkajúci sa možnosti COVID-19 ochorenia.

Pevne veríme, že nami prijaté opatrenia sa stretnú s Vašim pochopením a akceptujete ich pre dobro nás všetkých.

Váš tím zamestnancov II. Gynekologicko – pôrodníckej  kliniky SZU a FNsP FDR Banská Bystrica

image_pdfimage_print