Covid 19 – Odporúčania pre budúce mamičky

Covid 19 – Odporúčania pre budúce mamičky

Milé budúce mamičky,

radi by sme Vás ubezpečili, že aj napriek aktuálnej epidemiologickej situácii, sme urobili všetky potrebné opatrenia, aby Vaše dieťatko prišlo na svet za bezpečnej asistencie našich pôrodníkov, neonatológov a pôrodných asistentiek. Takisto aj na šestonedelí a neonatologickej klinike boli prijaté opatrenia, aby bolo o Vás a Vaše dieťatko postarané ako za bežných okolností ale zároveň za dodržiavania dôsledného hygienicko-epidemiologického režimu. 

Samozrejme,  bezpečné podmienky nie je možné zabezpečiť bez určitých obmedzení. Chápeme, že narodenie dieťatka je pre Vás očakávaná chvíľa, napriek tomu vás prosíme o porozumenie a trpezlivosť, pretože tieto obmedzenia sú dôležité najmä pre bezpečnosť vás, vášho dieťatka ale aj nášho personálu.

Sme samozrejme pripravení poskytnúť rovnako bezpečnú starostlivosť aj rodičke, u ktorej je podozrenie na ochorenie na Covid 19.

 !!! Ak ste prišli do kontaktu s osobou s potvrdeným ochorením alebo podozrením na ochorenie Covid 19, dodržte prosím tieto pokyny:

 • Platia tie isté pravidlá, ako u iných osôb – informácie na stránke MZ SR
 • Nechodiť bez ohlásenia do zdravotníckeho zariadenia! Kontaktovať svojho gynekológa alebo praktického lekára.
 • V prípade nutnosti návštevy pôrodnice počas doby, kedy je tehotná v karanténe (pôrod, nutná kontrola…), je NEVYHNUTNÉ kontaktovať telefonicky pôrodnicu, 048/441 2881 – pôrodný sál, 048/441 3423 – vedúca sestra, dopraviť sa do pôrodnice vlastným dopravným prostriedkom s použitím ochranných prostriedkov – rúško, rukavice – pri príchode do nemocnice prejdete filtrom urgentného príjmu, oznámite svoj zdrav. stav, prevezme Vás  zdrav. personál hneď pri vstupe, aby sa minimalizoval kontakt s inými pacientkami, rodičkami a zdravotníkmi.

 Odporúčania a pokyny  počas tehotenstva

Podľa najnovších dostupných štúdií a odporúčaní neexistuje dôkaz, že tehotné ženy sú náchylnejšie ochorieť závažnejšou formou ochorenia COVID-19 a nebol doteraz potvrdený ani prenos ochorenia na plod (britská štúdia Royal College of Obstetricians and Gynaecologists).

 • Epidemiologická situácia je vážna a podrobné a presnejšie informácie získate na stránke Ministerstva zdravotníctva
 • Napriek tomu, že počet nakazených pacientov nielen vo svete ale aj v SR stúpa, u žiadnej tehotnej ženy zatiaľ na Slovensku nebola pozitivita dokázaná  (vo svete minimálny počet)
 • Tehotné ženy nie sú náchylnejšie ako bežná populácia, zvýšenú opatrnosť treba venovať, ak má tehotná nejaké pridružené ochorenie
 • Treba mať vždy na zreteli fakt, že pravdepodobne existujú ľudia bez akýchkoľvek príznakov, ktorí môžu vírus prenášať
 • Hygiena a prevencia je najdôležitejšiapravidelné a dôkladné umývanie rúk a nosenie ochranného rúška!
 • Tehotné by sa mali vyhýbať miestam s väčšou koncentráciou ľudí, určite necestovať do ohrozených oblastí, vyhýbať sa aj verejnej doprave
 • Dobre vetrať miestnosti, minimalizovať – najideálnejšie neprijímať návštevy
 • Dbať na správnu životosprávu, zvýšiť príjem vitamínov, pohyb na čerstvom vzduchu – osamote, nie v preľudnenej zóne

V prípade otázok týkajúcich sa Covid 19, môžete využiť nepretržitú činnosť na nasledovných telefónnych linkách Úradu verejného zdravotníctva a regionálnych úradov verejného zdravotníctva:

Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky – 0917 222 682

Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Banskej Bystrici – 0918 659 580

image_pdfimage_print