Cenníky

Domov / Cenníky

Postup pri úhradách poplatkov za služby

NADŠTANDARDNÉ VÝKONY

VÝBER LEKÁRA (OPERATÉRA, PÔRODNÍKA) A PÔRODNEJ ASISTENTKY

NADŠTANDARDNÉ IZBY

SLUŽBY PRE PACIENTOV (samoplatcov)

     Príjem pacienta
     Ošetrovací deň
     Stravovanie
     Parkovanie
     Používanie vlastného prístroja

SLUŽBY PRE SPREVÁDZAJÚCE OSOBY

     Poplatok za sprevádzanie
     Stravovanie
     Parkovanie

Úhrady za výkony a služby
Platené služby sú služby za služby a výkony, ktoré sú čiastočne hradené, alebo nie sú hradené z verejného zdravotného poistenia v zmysle zákona č. 580/2004 Z.z. o zdravotnom poistení v znení neskorších predpisov a pacient si ich platí sám.
Cenník služieb a výkonov, ktoré sú čiastočne hradené, alebo nie sú hradené z verejného zdravotného poistenia, upravuje interná smernica S – A – 39 – Úhrady za služby a výkony vo FNsP FDR BB platná od 30.12.2018 v znení jej neskorších dodatkov. Všetky ceny sú konečné vrátane DPH.

Súbory na stiahnutie v pdf