Cena primátora pre profesora Kothaja

Domov / Nezaradené / Cena primátora pre profesora Kothaja
Cena primátora pre profesora Kothaja

Cena primátora pre profesora Kothaja

Primátor mesta každoročne udeľuje ocenenia významným Banskobystričanom, ktorých práca a dielo nie je len prínosom pre odbor v ktorom pôsobia, ale aj výrazne prispieva k prezentácii nášho mesta.
Minulý týždeň si na Radnici takéto ocenenie za rok 2011 prevzal aj prof. MUDr. Peter Kothaj, CSc., významný slovenský chirurg, ktorý od roku 1979 pôsobí vo FNsP F. D. Roosevelta.
Pod jeho vedením sa s II. Chirurgickej kliniky SZU stalo špičkové pracovisko, s komplexnou škálou chirurgických výkonov, ako aj špecifických výkonov, ktoré sa v iných nemocniciach na Slovensku nevykonávajú.

– – –

Prof.MUDr. Peter Kothaj, CSc. – Profesijný životopis

Peter Kothaj sa narodil 5. októbra 1951 v Bratislave. Vysokoškolské štúdium absolvoval na Lekárskej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave. V roku 2003 získal vedecko – pedagogickú hodnosť – profesor chirurgie.
Jeho lekárska prax sa začala v roku 1977 na chirurgickom oddelení Nemocnice s poliklinikou v Brezne. Od roku 1979 pôsobí na Chirurgickej klinike vo FNsP F.D. Roosevelta, ktorej je od roku 1992 prednostom.
Pätnásť rokov je prezidentom Slovenskej chirurgickej spoločnosti. Od roku 1993 je vedúcim Vysunutého výučbového strediska Slovenskej zdravotníckej univerzity v Banskej Bystrici a od roku 2004 aj vedúcim jedinej Katedry gastroenterologickej chirurgie v SR, ktorá je súčasťou Lekárskej fakulty Slovenskej zdravotníckej univerzity. Absolvoval pracovné pobyty v Anglicku, USA a Austrálii. Je členom viacerých profesných domácich i zahraničných spoločností a nositeľom viacerých ocenení.
Publikoval 121 publikácií a z monografií uvedieme napr.: Chirurgická liečba rakoviny pankreasu (1996), Momenty z dejín slovenskej chirurgie (1999), 100 rokov Nemocnice F.D.Roosevelta (2001), Operácie na pečeni (2006).
Je vedúcim redaktorom časopisu Slovenská chirurgia.

image_pdfimage_print