1

Hľadáme sestry a pôrodné asistentky

Byť zdravotnou sestrou je náročná a v mnohom neviditeľná práca.
My to vieme, vážime si vašu prácu a neustále rozširujeme kolektív sestier.
Poď pracovať s najlepšími špecialistami s modernými metódami liečby.
 
Ponúkame ti:
  • náborový príspevok pre sestry až do výšky 1000€
  • týždeň dovolenky navyše
  • doba neurčitá už po jednom roku
  • vlastná materská škola
  • regeneračné aktivity zdarma
 
 
Svoj životopis pošlite: nos@nspbb.sk
Kontakt: 048/441 2104
 
 
Sanitár

Fakultná nemocnica s poliklinikou F. D. Roosevelta Banská Bystrica prijme do pracovného pomeru

• sanitára
• hrubá mzda od 675 €

Požiadavky:

• sanitársky kurz platný do r. 1992 alebo 1-ročné štúdium v odbore sanitár na SZŠ

Žiadosť o prijatie do pracovného pomeru s profesijným štrukturovaným životopisom doručte na adresu:

Fakultná nemocnica s poliklinikou F.D.Roosevelta Banská Bystrica
Nám. L. Svobodu 1
Oddelenie personalistiky a miezd
975 17 B a n s k á B y s t r i c a
tel.: 048/441 2385
mail: rcunderlikova@nspbb.sk
Pomocný pracovník v zdravotníctve

Fakultná nemocnica s poliklinikou F. D. Roosevelta Banská Bystrica prijme do pracovného pomeru

• pomocného pracovníka v zdravotníctve
• hrubá mzda od 570 €

Požiadavky:

• neustanovuje sa

Žiadosť o prijatie do pracovného pomeru s profesijným štrukturovaným životopisom doručte na adresu:

Fakultná nemocnica s poliklinikou F.D.Roosevelta Banská Bystrica
Nám. L. Svobodu 1
Oddelenie personalistiky a miezd
975 17 B a n s k á B y s t r i c a
tel.: 048/441 2385
mail: rcunderlikova@nspbb.sk
Epidemiológ, resp. hygienik

• ústavného epidemiológa
• hrubá mzda od 2194,20 €

Požiadavky:

• VŠ II. stupňa – lekárska fakulta
• špecializácia z epidemiológie alebo infektológie
• špecializácia z mikrobiológie

Žiadosť o prijatie do pracovného pomeru s profesijným štrukturovaným životopisom doručte na adresu:

Fakultná nemocnica s poliklinikou F.D.Roosevelta Banská Bystrica
Nám. L. Svobodu 1
oddelenie personalistiky a miezd
975 17 B a n s k á B y s t r i c a
tel.: 048/441 2385
mail: rcunderlikova@nspbb.sk
Fakultná nemocnica s poliklinikou F. D. Roosevelta Banská Bystrica prijme do pracovného pomeru

fyzioterapeuta

•    hrubá mzda od 830 €

Požiadavky:

•    odborná spôsobilosť v zmysle Nariadenia vlády č. 296/2010 Z.z. v znení neskorších predpisov
•    vhodné aj pre absolventa

Žiadosť o prijatie do pracovného pomeru s profesijným štrukturovaným životopisom doručte na adresu:

Fakultná nemocnica s poliklinikou F.D.Roosevelta
Nám. L. Svobodu 1
Oddelenie personalistiky a miezd
975 17 B a n s k á    B y s t r i c a
tel.:048/4412385
mail:rcunderlikova@nspbb.sk
Fakultná nemocnica s poliklinikou F. D. Roosevelta Banská Bystrica prijme do pracovného pomeru

•    sestry

Požiadavky:

•    odborná spôsobilosť v zmysle Nariadenia vlády č. 296/2010 Z.z. v znení neskorších predpisov
•    hrubá mzda: od  830  €

Žiadosť o prijatie do pracovného pomeru s profesijným štrukturovaným životopisom posielajte na adresu:

Fakultná nemocnica s poliklinikou F.D.Roosevelta
Nám. L. Svobodu 1
Oddelenie personalistiky a miezd
975 17 B a n s k á    B y s t r i c a
tel.:048/4412385
mail:rcunderlikova@nspbb.sk