1

Činnosť ambulancie prvého kontaktu pre ukrajinských občanov bola k 7.2.2023 ukončená

Činnosť ambulancie prvého kontaktu pre ukrajinských utečencov bola k 7.2.2023 ukončená.

Pacienti z Ukrajiny v prípade ambulantnej starostlivosti budú vyšetrení štandardným postupom ako iní pacienti, na základe odporučenia od všeobecného lekára. V prípade potreby akútneho ošetrenia na Oddelení urgentného príjmu.

 

Діяльність амбуланції медичної допомоги першого контакту для переселенців з України 7.2.2023 була завершена. У випадку потреби медичної допомоги пацієнти з України будуть обстежені стандартним способом, так як інші пацієнти на підставі рекомендації (направлення) лікаря загальної практики. У випадку потреби невідкладного допомоги пацієнти з України будуть обстеженні на відділенні невідкладної допомоги (відділення ургентного прийому).
V Ukrajinskom ambulantnom centre sa bude od júla ordinovať len v pondelok

S ohľadom na klesajúce počty pacientov využívajúcich ambulanciu za účelom ambulantného vyšetrenia, konzultácie, alebo predpisu liekov pre odídencov z Ukrajiny bude Ukrajinské ambulantné centrum od 1.7.2022 ordinovať už len v pondelok.

Ordinačné hodiny:

Pondelok 8.00 – 15.00
Utorok neordinuje
Streda neordinuje
Štvrtok neordinuje
Piatok neordinuje

Kontakt: +421 48 414 6666

Ambulancia sa nachádza v priestoroch Ambulancie pohotovostnej služby v lôžkovej časti na -1. poschodí.

Je potrebné, aby sa pacient preukázal dokladom o oprávnení na poskytnutie zdravotnej starostlivosti (preukaz cudzinca žiadajúceho o poskytnutie dočasného útočiska), alebo dokladom o tolerovanom pobyte (,,odídenec“). V uvedených prípadoch majú pacienti nárok na čiastočne hradenú zdravotnú starostlivosť.

Viac informácií o poskytovaní zdravotnej starostlivosti pre utečencov nájdete na webovej stránke FNsP F. D. Roosevelta : https://www.fnspfdr.sk/category/ukrajina/ .
Zriadili sme ukrajinské ambulantné centrum

Od pondelka 11.4.2022 je u nás otvorená ambulancia pre utečencov z Ukrajiny, kde im poskytneme ambulantné vyšetrenie a predpíšeme lieky.
 
Ambulancia bude fungovať v pracovné dni v priestoroch Ambulancie pohotovostnej služby v lôžkovej časti na -1. poschodí, ktoré sú v tom čase nevyužité.
 
⏰Ordinačné hodiny
▶pondelok, streda, piatok ▶8.00 – 15.00. (aktualizované 30.5.2022)
 
☎️ Kontakt: +421 48 414 6666
 

Na ambulancii budú ordinovať lekári nemocnice, ktorí sú pôvodom z Ukrajiny. Odbúra sa tak problém s jazykovou bariérou.

Úlohou ambulancie bude zistiť anamnestické údaje o zdravotnom probléme pacienta, vysvetliť mu ďalší postup, prípadne odoslať na ďalšie vyšetrenie. V prípade, že pacient berie pravidelne lieky, bude možné si ich tu dať predpísať.
Ambulancia uľahčí odídencom prístup k špecializovanej ambulantnej zdravotnej starostlivosti, zároveň sa však nebudú zvyšovať počty pacientov na ostatných ambulanciách nemocnice.

Veríme, že tento krok zjednoduší proces manažmentu pacientov z Ukrajiny. Od vypuknutia konfliktu vo februári, až doteraz, sme v nemocnici na urgentnom príjme ošetrili 42 pacientov ukrajinskej národnosti, špecializované ambulantné ošetrenie potrebovalo 32 a piati boli hospitalizovaní. Toto sú zatiaľ počty, ktoré dokážeme bez problémov zvládnuť a nijakým spôsobom neobmedzujú poskytovanie starostlivosti ostatným našim pacientom,“ informovala Ing. Miriam Lapuníková, MBA, riaditeľka nemocnice.

Je potrebné, aby sa pacienti preukázali dokladom o oprávnení na poskytnutie zdravotnej starostlivosti (preukaz cudzinca žiadajúceho o poskytnutie dočasného útočiska), alebo dokladom o tolerovanom pobyte („odídenec“). V uvedených prípadoch majú pacienti nárok na čiastočne hradenú zdravotnú starostlivosť.

———————————————————————————

Цент амбулантної допомоги для українців

Графік роботи:

Понеділок 8.00-15.00

 

Середа 8.00-15.00

 

П’ятниця 8.00-15.00

 • Загальне обстеження у спеціалістів.
 • Ліки на рецепт.Dôležité kontakty v nemocnici/ Важливі контакти в лікарні

Невідкладна допомога в неробочий час: +421 48 414 6666

 • Приймальні години: По – Пт. 16:00 – 22:00 год.
 • Вихідні та святкові дні 7:00 – 22:00 год.

 

Невідкладний прийом: +421 48 441 3700

 • Приймальні години: цілодобово

 

Інформаційний центр (запис на обстеження)

+421 48 441 2771

+421 48 441 2772

+421 48 441 2773

 • Робочий час: По – Пт
 • від 7:00 до 15:00 год.

На вказаних контактах комунікація можлива лише на словацькій мові.

 

Pohotovosť +421 48/414 6666

 • Ordinačné hodiny:
  Pondelok  – piatok od 16.00 – 22.00 hod
  Víkendy, dni pracovného pokoja 7.00 – 22.00 hod

 

Urgentný príjem – recepcia +421 48  441 3700

 

 • Ordinačné hodiny: Nonstop

 

Infocentrum (objednanie na vyšetrenie)

+421 48/ 441 2771

+421 48/ 441 2772

+421 48/ 441 2773

 

Prevádzková doba:

 • Pondelok – piatok  od 7,00 – 15,00 h

 

Na uvedených kontaktoch je možné komunikovať len v slovenskom jazyku.
Potrebuješ ísť do nemocnice? /Потрібна медична допомога в лікарні – Інформаційна

Потрібна медична допомога в лікарні – Інформаційна допомога Інформації надаємо оглядом обстеження дорослих при потребі невідкладної медичної допомоги в Обласній клінічній лікарні Ф.Д Рузвельта м.Банська Бистриця

українською мовою за телефоном +421 908 816 839

Дзвонити : понеділок- п’ятниця від 8:00- 16:00 год.

 

Informácie ako postupovať v prípade potreby ošetrenia dospelých vo FNsP F.D. Roosevelta Banská Bystrica v ukrajinskom jazyku 

+421 908 816 839

Volať: pondelok až piatok v čase od 8,00 – 16,00 hod
Infektologická ambulancia/ Інфекційна амбулаторія

Oddelenie infektológie FNsP FDR poskytuje v rámci Infektologickej ambulancie zdravotnú starostlivosť pre pacientov s infekčným ochorením alebo podozrením naň pre detských aj dospelých pacientov z Ukrajiny v ukrajinskom jazyku.

 

 • objednanie na tel. č. +421 908 816 839 
 • v pracovných dňoch:  Pondelok – Piatok 8:00-14:00 hod.

 

 

Інфекційне відділення ОКЛ імені Ф.Д Рузвельта в Банській Бистриці надає медичну допомогу в межах інфекційної амбуланції для пацієнтів з інфекційним захворюванням але бо з підозрою на інфекційне захворювання для дітей та дорослих з України українською мовою.

 

 • Для обстеження треба об‘єднатися від понеділка до п’ятниці від 8:00-14:00
 • за телефоном:  +421 908 816 839.
 • Наша адреса : Банська Бистриця, вул. Цеста к немоцніці 1, Iнфекційне відділення.Informácia k poskytovaniu zdravotnej starostlivosti pre utečencov z Ukrajiny/ Інформація про надання медичної допомоги біженцям з України

Військовим біженцям з України надання медичної допомоги можливе в наступному обсязі:

Статус біженця
Відшкодування витрат за медичне обслуговування
Пояснення
Обов’язкові документи для пред’явлення!
ТРАНЗИТНИЙ БІЖЕНЕЦЬ
(лише транзитно перетинає територію Словацької Республіки)
ПЛАТНЕ МЕДИЧНЕ ОБСЛУГОВУВАННЯ
ОПЛАТА ВЛАСНИМ КОШТОМ
· біженець оплачує будь-яке медичне обслуговування за власний рахунок в повному обсязі
·  біженець розцінюваний як особа, що приходить з третьої країни
·  проїзний документ (закордонний паспорт) / документ, що посвідчує особу
БІЖЕНЕЦЬ З ЗАПИТОМ НА НАДАННЯ ПРИТУЛКУ/ДОДАТКОВОЇ ОХОРОНИ
(якщо ще не був наданий)
ЧАСТКОВО ПЛАТНЕ МЕДИЧНЕ ОБСЛУГОВУВАННЯ
·  біженець має право на безкоштовну невідкладну медичну допомогу, інша, окрім невідкладної медична допомога оплачується власним коштом*
·  документ, що підтверджує право на отримання медичної допомоги
 
ОФІЦІЙНИЙ СТАТУС БІЖЕНЦЯ
(притулок/додаткова охорона вже надана)
БЕЗОПЛАТНЕ МЕДИЧНЕ ОБСЛУГОВУВАННЯ
·  біженець/іноземець має право на надання медичної допомоги в повному обсязі
·  дозвіл на проживання (вид на проживання)
БІЖЕНЕЦЬ З ЗАПИТОМ НА НАДАННЯ ТИМЧАСОВОГО ПРИТУЛКУ
(якщо ще не був наданий)
ЧАСТКОВО ПЛАТНЕ МЕДИЧНЕ ОБСЛУГОВУВАННЯ
·  іноземець  має право на безкоштовну невідкладну медичну допомогу,інша, окрім невідкладної, медична допомога оплачується власним коштом*
·  документ, що підтверджує право на отримання медичної допомоги (документ іноземця з запитом на отримання  тимчасового притулку)
ІНОЗЕМЕЦЬ З НАДАНИМ ТИМЧАСОВИМ ПРИТУЛКОМ
(якщо вже надано)
ЧАСТКОВО ПЛАТНЕ МЕДИЧНЕ ОБСЛУГОВУВАННЯ
·  іноземець  має право на безкоштовну невідкладну медичну допомогу, інша, окрім невідкладної, медична допомога оплачується власним коштом*
·  документ, що підтверджує допустиме перебування

*  в особливих випадках, якщо на підставі індивідуальної оцінки стану здоров‘я іноземця/біженця будуть виявлені особливі потреби в наданні медичної допомоги (повідомте керівництво лікарні), міністерство відшкодує також і надання цієї медичної допомоги

 


Pre vojnových utečencov z Ukrajiny je možné poskytnúť zdravotnú starostlivosť v nasledujúcom rozsahu:

Status utečenca
Odplata za zdravotnú starostlivosť
Vysvetlenie
Povinnosť predložiť doklad!
TRANZITUJÚCI UTEČENEC
(len prechádzajúci územím SR)
ODPLATNÁ ZS
SAMOPLÁTCA
·  akúkoľvek ZS si hradí utečenec sám v plnom rozsahu
·  na utečenca sa hľadí ako na osobu prichádzajúcu z tretej krajiny
· cestovný doklad/preukaz totožnosti
ŽIADATEĽ O AZYL/DOPLNKOVÚ OCHRANU
(ak ešte nebol udelený/á)
ČIASTOČNE HRADENÁ ZS
· žiadateľ má nárok na neodkladnú zdravotnú starostlivosť bezodplatne, inú ako bezodkladnú starostlivosť si žiadateľ hradí sám*
· doklad o oprávnení na poskytnutie zdravotnej starostlivosti
 
AZYLANT
(ak už bol udelený azyl/doplnková ochrana)
BEZODPLATNÁ ZS
· azylantovi/cudzincovi vzniká nárok na plný rozsah zdravotnej starostlivosti
· preukaz o pobyte
ŽIADATEĽ O POSKYTNUTIE DOČASNÉHO ÚTOČISKA
(ak ešte nebolo poskytnuté)
ČIASTOČNE HRADENÁ ZS
· cudzinec má nárok na neodkladnú zdravotnú starostlivosť bezodplatne, inú ako bezodkladnú starostlivosť si cudzinec hradí sám*
· doklad o oprávnení na poskytnutie zdravotnej starostlivosti (preukaz cudzinca žiadajúceho o poskytnutie dočasného útočiska)
CUDZINEC S POSKYTNUTÝM DOČASNÝM ÚTOČISKOM
(ak už bolo poskytnuté)
ČIASTOČNE HRADENÁ ZS
· cudzinec má nárok na neodkladnú zdravotnú starostlivosť bezodplatne, inú ako bezodkladnú starostlivosť si cudzinec hradí sám*
· doklad o tolerovanom pobyte („ODÍDENEC“)

*   v prípadoch hodných osobitného zreteľa, ak sa na základe individuálneho posúdenia zdravotného stavu žiadateľa zistia osobitné potreby na poskytnutie zdravotnej starostlivosti (upovedomíte riaditeľku/námestníka), ministerstvo uhradí aj poskytnutie tejto zdravotnej starostlivosti