Škôlka

ZÁPIS DO MATERSKEJ ŠKOLY NA ŠKOLSKÝ ROK 2021/2022
Článok

ZÁPIS DO MATERSKEJ ŠKOLY NA ŠKOLSKÝ ROK 2021/2022

INFORMÁCIE K ZÁPISU DETÍ DO MATERSKEJ ŠKOLY NA ŠK. ROK 2021/2022 V súvislosti so šírením respiračného ochorenia vyvolaného novým koronavírusom COVID-19  a v súlade s rozhodnutím  MŠVVaŠ SR,  bude zápis detí do Súkromnej materskej školy Nám. L. Svobodu 1, Banská Bystrica na školský rok 2021/2022 prebiehať nasledovne: 1. Zápis detí bude prebiehať v termíne 17.05. do 21.05.2020 elektronicky a...

Článok

Zamestnanci

Výchovno – vzdelávaciu činnosť v materskej škole vykonávajú učitelia predprimárneho vzdelávania , ktorí spĺňajú podmienky odbornej a pedagogickej spôsobilosti. V MŠ pracujú traja pedagogický a jeden nepedagogický zamestnanec. RIADITEĽKA Mariana Urbáni (Marianka)   UČITEĽKY Mgr. Mária Konkoľová (Majka) Mgr.  ( ) NEPEDAGOGICKÝ ZAMESTNANEC Vladimíra Repková    

Článok

Poplatky

Mesačný príspevok  za pobyt v  MŠ …………………….. 15 € Ročný poplatok do triedneho fondu………………………. 60 € (uhrádza sa po 30 € dvakrát ročne) Cena za stravu na deň ……………………………………… 2,80 € (možnosť doobjednať večeru 0,80 €/deň) Stravu je možné odhlásiť najneskôr  v daný deň do 7,30 h,  v opačnom prípade sa uhrádza plná stravná jednotka!...

image_pdfimage_print