Škôlka

Článok

Režim dňa

DENNÝ PORIADOK Prevádzka MŠ 6:00 – 19:00 Vzdelávacie aktivity sa zaraďujú ako súčasť všetkých foriem denných činností počas celého dňa. 6.00 – 9.00 schádzanie sa detí, hry a činnosti podľa výberu detí, ranný kruh, vítanie dňa, zdravotné cvičenie 9.00 desiata 9.15 – 10.00 hry a činnosti podľa výberu detí/vzdelávacie aktivity 10.00-11.45 pobyt vonku, vychádzka 12.00-12.45 obed, čistenie...

Článok

Zamestnanci

Výchovno – vzdelávaciu činnosť v materskej škole vykonávajú učitelia predprimárneho vzdelávania , ktorí spĺňajú podmienky odbornej a pedagogickej spôsobilosti. V MŠ pracujú traja pedagogický a jeden nepedagogický zamestnanec. RIADITEĽKA Mariana Urbáni (Marianka)   UČITEĽKY Mgr. Mária Konkoľová (Majka) Mgr.  ( ) NEPEDAGOGICKÝ ZAMESTNANEC Vladimíra Repková    

Článok

Poplatky

Mesačný príspevok  za pobyt v  MŠ …………………….. 15 € Ročný poplatok do triedneho fondu………………………. 60 € (uhrádza sa po 30 € dvakrát ročne) Cena za stravu na deň ……………………………………… 2,80 € (možnosť doobjednať večeru 0,80 €/deň) Stravu je možné odhlásiť najneskôr  v daný deň do 7,30 h,  v opačnom prípade sa uhrádza plná stravná jednotka!...

image_pdfimage_print