Rekonštrukcia

Domov » Rekonštrukcia

Výberové konanie na dodávateľa komplexnej rekonštrukcie predpokladáme ukončiť do konca roka 2019

FNsP F. D. Roosevelta zahájila v máji 2019 proces verejného obstarávania na Komplexnú rekonštrukciu FNsP F.D.Roosevelta Banská Bystrica. Verejné obstarávanie predpokladáme ukončiť do konca roka. Po podpísaní zmluvy s úspešným uchádzačom bude nasledovať vyhotovenie projektovej dokumentácie. Predpokladáme, že prvé rekonštrukčné práce by mohli začať v polovici roka 2020.Predmetom rekonštrukcie  je dokončenie rekonštrukcie sekcie starostlivosti o akútneho pacienta, tzv. „hot...

NÁZOR GR: Rekonštrukcia je to jediné reálne čo vieme spraviť pre nás samých a aj pacientov celého Slovenska

NÁZOR GR: Rekonštrukcia je to jediné reálne čo vieme spraviť pre nás samých a aj pacientov celého Slovenska

Koncom januára 2019 sme na pôde Rooseveltovej nemocnice zorganizovali stretnutie lokálnych predstaviteľov v oblasti školstva, územnej samosprávy, štátnej správy a miestnych zástupcov poskytovateľov zdravotnej starostlivosti. Hlavnou a jedinou témou nášho stretnutia bola vízia poskytovania zdravotnej starostlivosti pre banskobystrický región do roku 2030.Dovoľte mi prosím, aby som Vám týmto sprostredkovala náš jednotný názor v tom, že...

JE TO DEFINITÍVNE! NEMOCNICA SA IDE REKONŠTRUOVAŤ

JE TO DEFINITÍVNE! NEMOCNICA SA IDE REKONŠTRUOVAŤ

Opadaná fasáda aj strohé zariadenie oddelení bude čoskoro minulosťou. Vláda SR v januári 2019 definitívne schválila našej nemocnici prostriedky vo výške 104,5 mil. eur na komplexnú rekonštrukciu. Prvé práce by sa mohli začať už koncom tohto roku. Z tejto investície sa nám podarí dokončiť rekonštrukciu sekcie starostlivosti o akútneho pacienta, tzv. „hot floor“, vybudovanie endoskopického...

image_pdfimage_print