Rekonštrukcia

Domov / Rekonštrukcia
Zverejňujeme štúdiu uskutočniteľnosti

Zverejňujeme štúdiu uskutočniteľnosti

V zmysle zákona 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy v znení neskorších predpisov, zverejňujeme Štúdiu uskutočniteľnosti plánovanej verejnej investície. Medicínsky plán Ekonomický model  

Verejné obstarávanie projektu komplexnej rekonštrukcie nemocnice bol zrušené.

FNsP F.D. Roosevelta Banská Bystrica ukončila proces projektu komplexnej rekonštrukcie zrušením verejného obstarávania bez podpisu zmluvy.   Vzhľadom na časový odstup,  vývoj cien vstupov a vysoký nárast cien stavebného materiálu,  by projekt, tak ako bol nadimenzovaný a obstarávaný v roku 2019, nebol finančne v súčasnosti udržateľný. Komunikácia nemocnice so zriaďovateľom ministerstvom zdravotníctva však na túto...

Stanovisko k procesu VO

Stanovisko k procesu VO

Veľmi si vážime verejný dohľad nad fungovaním Rooseveltovej nemocnice, ktorý bol sprostredkovaný článkom v denníku SME. Ďakujem za túto spätnú väzbu, pretože to jasne svedčí o tom, že existuje verejný záujem o našu prácu. Práve preto, že rešpektujeme zákon, by sme chceli na tomto mieste upriamiť pozornosť na fakt, že proces verejného obstarávania sa riadi...

Výberové konanie na dodávateľa komplexnej rekonštrukcie predpokladáme ukončiť do konca roka 2019

FNsP F. D. Roosevelta zahájila v máji 2019 proces verejného obstarávania na Komplexnú rekonštrukciu FNsP F.D.Roosevelta Banská Bystrica. Verejné obstarávanie predpokladáme ukončiť do konca roka. Po podpísaní zmluvy s úspešným uchádzačom bude nasledovať vyhotovenie projektovej dokumentácie. Predpokladáme, že prvé rekonštrukčné práce by mohli začať v polovici roka 2020.Predmetom rekonštrukcie  je dokončenie rekonštrukcie sekcie starostlivosti o akútneho pacienta, tzv. „hot...

Predkladanie ponúk

12. septembra sa uskutočnilo predkladanie ponúk uchádzačov a ich otvorenie. V súčasnosti prebieha proces vyhodnocovania ponúk. 

NÁZOR GR: Rekonštrukcia je to jediné reálne čo vieme spraviť pre nás samých a aj pacientov celého Slovenska

NÁZOR GR: Rekonštrukcia je to jediné reálne čo vieme spraviť pre nás samých a aj pacientov celého Slovenska

Koncom januára 2019 sme na pôde Rooseveltovej nemocnice zorganizovali stretnutie lokálnych predstaviteľov v oblasti školstva, územnej samosprávy, štátnej správy a miestnych zástupcov poskytovateľov zdravotnej starostlivosti. Hlavnou a jedinou témou nášho stretnutia bola vízia poskytovania zdravotnej starostlivosti pre banskobystrický región do roku 2030.Dovoľte mi prosím, aby som Vám týmto sprostredkovala náš jednotný názor v tom, že...

JE TO DEFINITÍVNE! NEMOCNICA SA IDE REKONŠTRUOVAŤ

JE TO DEFINITÍVNE! NEMOCNICA SA IDE REKONŠTRUOVAŤ

Opadaná fasáda aj strohé zariadenie oddelení bude čoskoro minulosťou. Vláda SR v januári 2019 definitívne schválila našej nemocnici prostriedky vo výške 104,5 mil. eur na komplexnú rekonštrukciu. Prvé práce by sa mohli začať už koncom tohto roku. Z tejto investície sa nám podarí dokončiť rekonštrukciu sekcie starostlivosti o akútneho pacienta, tzv. „hot floor“, vybudovanie endoskopického...

image_pdfimage_print