Kontrolné traumatologické ambulancie – v nových priestoroch

Od 4. júna 2009 sú kontrolné traumatologické ambulancie presťahované z urgentného príjmu do zrekonštruovaných priestorov na –1. poschodí lôžkovej časti. Vstupuje sa vchodom pre personál na -1. poschodí. Ambulancie sa nachádzajú na ľavej strane. Ordinačné dni a hodiny zostávajú nezmenené. Traumatologické ambulancie slúžia na kontroly poúrazových stavov. Nové ambulancie zefektívnia chod urgentných úrazových ambulancií, ktoré pôvodne sídlili v spoločných priestoroch a výrazne sa zníži aj čas čakania pacientov na ošetrenie na urgentných aj kontrolných úrazových ambulanciách.
Ocenenie pre FNsP F. D. Roosevelta

Za obnove nie programu transplantácií pečene udelilo Prezídium Slovenskej lekárskej spoločnosti Fakultnej nemocnici s poliklinikou F.D.Roosevelta jedno zo svojich najvyšších ocenení za prínos v oblasti zdravotníctva – ocenenie „ Významná zdravotnícka udalosť roka 2008 “.
Slávnostné odovzdávanie sa uskutočnilo počas XIII. Kongresu Slovenskej lekárskej spoločnosti 23.apríla 2009. Ocenenie prevzal z rúk prezidenta SLS Prof. MUDr. Petra Krištúfka, CSc. primár Oddelenia anestéziológie a intenzívnej medicíny FNsP F. D. Roosevelta MUDr. Jozef Valky , CETC

Program transplantácií bol obnovený 27. mája 2008, kedy bola úspešne transplantovaná pečeň 57 – ročnému pacientovi. Do dnešného dňa uskutočnila nemocnica 10 týchto náročných orgánových transplantácií. Všetky boli úspešné. Cieľom FNsP F.D. Roosevelta je poskytnutie tohto druhu liečby ročne 20 pacientom, ktorým by inak hrozilo úplné zlyhanie pečene.
Transplantácie pečene nie sú jediným transplantačným programom nemocnice. FNsP F. D. Roosvelta je od roku 2000 lídrom aj v transplantácii obličiek a ako jediná vykonáva transplantácie pankreasu.
Vírus prasacej chrípky

Informácie o novom chrípkovom víruse („prasacej chrípke“)
klikni…
Odovzdanie lithotriptora

Urologická klinika v Banskej Bystrici má nový prístroj na liečbu močových kameňov

TASR / 21.03.2009

Na II. Urologickej klinike Slovenskej zdravotníckej univerzity v Nemocnici F. D. Roosevelta v Banskej Bystrici dali dnes oficiálne do užívania zmodernizované pracovisko, na ktorom inštalovali multifunkčný prístroj na neinvazívnu diagnostiku a liečbu močových kameňov. Pracovisko sa tým zaradilo medzi najmodernejšie takéto zariadenia na Slovensku.

Vybavené je už aj univerzálnym prístrojom Uthoskop, zatiaľ jediným z najnovšej generácie týchto zariadení inštalovaných u nás. Určený je pre pacientov v pôsobnosti banskobystrickej nemocnice a je dôležité, aby pomocou neho zdravotníci zvládli najťažšie prípady z tohto regiónu. O rovnaký prístroj požiadala v tomto roku aj prešovská nemocnica, uviedol minister zdravotníctva Richard Raši, ktorý sa zúčastnil na otvorení spomínaného pracoviska.
Slovenskú neurochirurgiu zahraničie uznáva

Zdravotnícke noviny č. 7/ 19. februára 2009

Odborné fórum – S prednostom Neurochirurgickej kliniky SZU
v B. Bystrici prof. MUDr. Miroslavom Galandom, CSc.

Klikni…
Poďakovanie ministra

Minister zdravotníctva Richard Raši vyjadruje hlbokú ľútosť nad tragickou dopravnou nehodou autobusu v Polomke. Súčasne vysoko oceňuje profesionálny prístup a rýchly postup všetkých zdravotníckych pracovníkov, ktorí spolu s ostatnými členmi záchranárskych tímov zasiahli na mieste nehody. Profesionalitu a ľudskosť prejavili aj zdravotníci vo Fakultnej nemocnici s poliklinikou F. D. Roosevelta v Banskej Bystrici, v Nemocnici s poliklinikou v Brezne a Nemocnici v Bánovciach nad Bebravou. Minister zdravotníctva sa denne informuje o zdravotnom stave pacientov v zdravotníckych zariadeniach, ako aj o tých, ktorí sú už v domácej liečbe.

Tlačové správy MZ SR Dátum vystavenia: 24.02.2009