Nezaradené

Domov » Nezaradené » Page 33
Humanitná organizácia ADRA venovala Rooseveltovej nemocnici ďalšie postele
Článok

Humanitná organizácia ADRA venovala Rooseveltovej nemocnici ďalšie postele

10.2.2011 Rooseveltova nemocnica prevzala od humanitnej organizácie ADRA ďalší hmotný dar – kamión plne naložený zánovnými posteľami a novými matracmi. V novembri 2010 boli zánovné hydraulické postele použité na zlepšenie materiálno-technického vybavenia lôžkovej časti Geriatrického oddelenia. 52 kusov postelí tentokrát nevyužije iba jedno oddelenie. Použijú sa na výmenu starých a nevyhovujúcich za novšie na viacerých...

Dar pre Onkologickú kliniku SZU Rooseveltovej nemocnice
Článok

Dar pre Onkologickú kliniku SZU Rooseveltovej nemocnice

Koncom roka 2010 charitatívna organizácia Liga proti rakovine SR venovala Onkologickej klinike SZU FNsP F. D. Roosevelta finančnú čiastku v hodnote 5 000,- Eur. Tá bola začiatkom roka 2011 použitá na nákup 57 kusov matracov pre lôžkovú časť tejto kliniky.Keďže mnohí z hospitalizovaných sú pacienti so zhoršenou mobilitou a častokrát odkázaní na dlhodobý pobyt na...

Článok

Algeziologická klinika FNsP F. D. Roosevelta – miesto, kde sa lieči chronická bolesť

Na Algeziologickej klinike SZU sa venujú predovšetkým diagnostike a liečbe ťažkých stavov chronickej bolesti a to tak nádorového, ako aj nenádorového pôvodu. Pacienti sa na toto pracovisko dostávajú po odoslaní iným špecialistom, resp. praktickým lekárom.Najčastejšie liečenými stavmi sú bolesti pri zhubných nádoroch, ale aj chronické bolesti chrbta, brucha a malej panvy či poškodenia nervov. Taktiež...

Spolupráca s bolonskou nemocnicou
Článok

Spolupráca s bolonskou nemocnicou

Členovia vedenia FNsP F. D. Roosevelta Banská Bystrica (FNsP FDR) v talianskej Bologni slávnostne podpísali dohodu o spolupráci s Policlinico Universitario St. Orsola-Malpighi. Bolonská nemocnica uskutočnila prvú transplantáciu pečene pred viac ako 25 rokmi a dnes ich má na svojom konte viac ako 1000. Budúca spolupráca bude zameraná na doškoľovanie našich špecialistov a zdravotníckeho personálu...

Rekonštrukcia tepelného hospodárstva
Článok

Rekonštrukcia tepelného hospodárstva

Vykurovanie rozľahlých objektov areálu nemocnice a dodávku pary zabezpečuje vlastná kotolňa so štyrmi kotlami. Ich technický stav je však po desaťročiach prevádzky havarijný. Na zabezpečenie plynulého chodu nemocnice a bezpečnosti sú investície do rekonštrukcie tepelného hospodárstva nevyhnutnosťou. Výmena jedného kotla je prvým krokom k dosiahnutiu tohto zámeru. Nový kotol bol podľa požadovaných parametrov vyrobený na...

Článok

Kontrolné traumatologické ambulancie – v nových priestoroch

Od 4. júna 2009 sú kontrolné traumatologické ambulancie presťahované z urgentného príjmu do zrekonštruovaných priestorov na –1. poschodí lôžkovej časti. Vstupuje sa vchodom pre personál na -1. poschodí. Ambulancie sa nachádzajú na ľavej strane. Ordinačné dni a hodiny zostávajú nezmenené. Traumatologické ambulancie slúžia na kontroly poúrazových stavov. Nové ambulancie zefektívnia chod urgentných úrazových ambulancií, ktoré...

Článok

Ocenenie pre FNsP F. D. Roosevelta

Za obnove nie programu transplantácií pečene udelilo Prezídium Slovenskej lekárskej spoločnosti Fakultnej nemocnici s poliklinikou F.D.Roosevelta jedno zo svojich najvyšších ocenení za prínos v oblasti zdravotníctva – ocenenie „ Významná zdravotnícka udalosť roka 2008 “. Slávnostné odovzdávanie sa uskutočnilo počas XIII. Kongresu Slovenskej lekárskej spoločnosti 23.apríla 2009. Ocenenie prevzal z rúk prezidenta SLS Prof. MUDr....

Článok

Odovzdanie lithotriptora

Urologická klinika v Banskej Bystrici má nový prístroj na liečbu močových kameňov TASR / 21.03.2009 Na II. Urologickej klinike Slovenskej zdravotníckej univerzity v Nemocnici F. D. Roosevelta v Banskej Bystrici dali dnes oficiálne do užívania zmodernizované pracovisko, na ktorom inštalovali multifunkčný prístroj na neinvazívnu diagnostiku a liečbu močových kameňov. Pracovisko sa tým zaradilo medzi najmodernejšie...

image_pdfimage_print