Nezaradené

Domov / Nezaradené
MUDr. Ľubomír Marko, primár oddelenia miniinvazívnej chirurgie a endoskopie bol hosťom Telerána
Článok

MUDr. Ľubomír Marko, primár oddelenia miniinvazívnej chirurgie a endoskopie bol hosťom Telerána

V piatok 26.2.2010 bol MUDr. Ľubomír Marko vo vysielaní Telerána porozprávať divákom o probléme s pálením záhy. Ohlas bol okamžitý, o čom svedčilo veľké množstvo telefonátov priamo do štúdia. Oddelenie miniinvazívnej chirurgie a endoskopie má na to totiž jednoduché riešenie. Ako jediné na Slovensku vykonáva rutinne miniinvazívny zákrok – operáciu pažeráka, pri ktorej sa upravia...

Článok

Poďakovanie

Liga proti rakovine z výnosu minuloročného Dňa narcisov darovala pre potreby Rádioterapeutického pracoviska Onkologickej kliniky SZU v Banskej Bystrici 30 000 €. Finančné prostriedky boli použité na nákup fixačných pomôcok typu AIO (All-in-one) potrebných na zabezpečenie vysokej presnosti a reprodukovateľnosti radiačnej liečby. FNsP F. D. Roosevelta ďakuje Lige proti rakovine ako aj všetkým spoločnostiam a...

Článok

Novinky v transplantačnej činnosti FNsP F. D. Roosevelta

V súčasnosti vo FNsP F. D. Roosevelta začalo svoju činnosť nové nefrologicko – transplantačné oddelenie. Jeho existencia priamo súvisí s činnosťou Transplantačného centra Rooseveltovej nemocnice. Vznikom nového oddelenia sa zlepšila organizačná štruktúra prijímania pacientov pred a po transplantácii obličky. Nové oddelenie ďalej umožňuje lepšie dodržiavanie špeciálneho hygienického režimu, potrebného pre chorého s potláčanou imunitou. Koncentrujú...

Článok

Banskobystrický zdravotnícky ples

5. februára 2010 sa v hoteli LUX konal Banskobystrický zdravotnícky ples. Jeho organizátorom bola FNsP F. D. Roosevelta a DFNsP Banská Bystrica. Na ples prijali pozvanie viacerí vážení hostia: minister zdravotníctva Richard Raši, minister dopravy, pôšt a telekomunikácií Ľubomír Vážny a minister životného prostredia Jozef Medveď. To, že išlo o prestížnu udalosť, dokazuje aj účasť...

Otvorenie nového CT pracoviska
Článok

Otvorenie nového CT pracoviska

Oddelenie rádiológie FNsP F.D.Roosevelta za prítomnosti ministra zdravotníctva Richarda Rašiho a ďalších pozvaných hostí uviedlo do prevádzky nový CT prístroj – 64 radový multidetektorový LightSpeed VCT. Prístroj umožňuje vyšetriť pacientov neinvazívnym spôsobom a následne zobraziť chorobné zmeny v organizme. Vďaka tomu je pacient mnohokrát ušetrený invazívnemu, operačnému zákroku. Počítačové programy umožňujú vytvoriť trojdimenzionálne rekonštrukcie, analyzovať...

Humanitná organizácia ADRA venovala Rooseveltovej nemocnici ďalšie postele
Článok

Humanitná organizácia ADRA venovala Rooseveltovej nemocnici ďalšie postele

10.2.2011 Rooseveltova nemocnica prevzala od humanitnej organizácie ADRA ďalší hmotný dar – kamión plne naložený zánovnými posteľami a novými matracmi. V novembri 2010 boli zánovné hydraulické postele použité na zlepšenie materiálno-technického vybavenia lôžkovej časti Geriatrického oddelenia. 52 kusov postelí tentokrát nevyužije iba jedno oddelenie. Použijú sa na výmenu starých a nevyhovujúcich za novšie na viacerých...

Dar pre Onkologickú kliniku SZU Rooseveltovej nemocnice
Článok

Dar pre Onkologickú kliniku SZU Rooseveltovej nemocnice

Koncom roka 2010 charitatívna organizácia Liga proti rakovine SR venovala Onkologickej klinike SZU FNsP F. D. Roosevelta finančnú čiastku v hodnote 5 000,- Eur. Tá bola začiatkom roka 2011 použitá na nákup 57 kusov matracov pre lôžkovú časť tejto kliniky.Keďže mnohí z hospitalizovaných sú pacienti so zhoršenou mobilitou a častokrát odkázaní na dlhodobý pobyt na...

Článok

Algeziologická klinika FNsP F. D. Roosevelta – miesto, kde sa lieči chronická bolesť

Na Algeziologickej klinike SZU sa venujú predovšetkým diagnostike a liečbe ťažkých stavov chronickej bolesti a to tak nádorového, ako aj nenádorového pôvodu. Pacienti sa na toto pracovisko dostávajú po odoslaní iným špecialistom, resp. praktickým lekárom.Najčastejšie liečenými stavmi sú bolesti pri zhubných nádoroch, ale aj chronické bolesti chrbta, brucha a malej panvy či poškodenia nervov. Taktiež...

Rekonštrukcia tepelného hospodárstva
Článok

Rekonštrukcia tepelného hospodárstva

Vykurovanie rozľahlých objektov areálu nemocnice a dodávku pary zabezpečuje vlastná kotolňa so štyrmi kotlami. Ich technický stav je však po desaťročiach prevádzky havarijný. Na zabezpečenie plynulého chodu nemocnice a bezpečnosti sú investície do rekonštrukcie tepelného hospodárstva nevyhnutnosťou. Výmena jedného kotla je prvým krokom k dosiahnutiu tohto zámeru. Nový kotol bol podľa požadovaných parametrov vyrobený na...

Spolupráca s bolonskou nemocnicou
Článok

Spolupráca s bolonskou nemocnicou

Členovia vedenia FNsP F. D. Roosevelta Banská Bystrica (FNsP FDR) v talianskej Bologni slávnostne podpísali dohodu o spolupráci s Policlinico Universitario St. Orsola-Malpighi. Bolonská nemocnica uskutočnila prvú transplantáciu pečene pred viac ako 25 rokmi a dnes ich má na svojom konte viac ako 1000. Budúca spolupráca bude zameraná na doškoľovanie našich špecialistov a zdravotníckeho personálu...

image_pdfimage_print