Nezaradené

Domov / Nezaradené
Anestéziológovia organizovali už piaty ročník Bystrického Mikulášského kurzu
Článok

Anestéziológovia organizovali už piaty ročník Bystrického Mikulášského kurzu

Viac ako 57 anesteziológov a algeziológov z celého Slovenska, Poľska, Rakúska, Českej republiky a Veľkej Británie privítal počas víkendu 8.-9.12.2018 už piaty Bystrický Mikulášsky Kurz (BMK) regionálnej anestézie, ktorý už tradične organizuje II. Klinika anestéziológie a intenzívnej medicíny SZU FNsP F.D.Roosevelta Banská Bystrica v spolupráci s FZ SZU Banská Bystrica a Sekciou regionálnej anestézie SSAIM:...

PACIENTI OCENILI AJ LEKÁRA A SESTRU Z FNSP F.D.ROOSEVELTA
Článok

PACIENTI OCENILI AJ LEKÁRA A SESTRU Z FNSP F.D.ROOSEVELTA

Asociácia na ochranu práv pacienta (AOPP) koncom novembra udeľovala ocenenia Môj lekár a Moja sestra. Priazeň pacientov si získali aj zdravotníci z FNsP F.D. Roosevelta. V kategórii Môj lekár získal ocenenie MUDr. Ľubomír Skladaný, PhD. a v kategórii Moja sestra PhDr. Janka Vnenčáková. Ocenených nominovali pacientske organizácie v SR a ceny si počas prvého dňa...

OCENENIE IN MEMORIAM PRE PROFESORA KOTHAJA ZA CELOŽIVOTNÉ ZÁSLUHY V OBLASTI VEDY A TECHNIKY
Článok

OCENENIE IN MEMORIAM PRE PROFESORA KOTHAJA ZA CELOŽIVOTNÉ ZÁSLUHY V OBLASTI VEDY A TECHNIKY

Cenu za vedu a techniku 2018 v kategórii Cena za celoživotné zásluhy v oblasti vedy a techniky za rok 2018 získal in memoriam chirurg profesor Peter Kothaj. Ocenenie za zosnulého profesora Kothaja prevzali počas slávnostného galavečera 8. novembra 2018 v Incheba Expo Bratislava jeho traja synovia s manželkami. Profesor získal ocenenie za prínos pre rozvoj...

Otvorili sme Oddelenie maxilofaciálnej chirurgie
Článok

Otvorili sme Oddelenie maxilofaciálnej chirurgie

Pacienti s úrazmi a nádormi v tvárovo-čeľustnej oblasti majú konečne dostupnú chirurgickú zdravotnú starostlivosť aj v banskobystrickom kraji. Vo fakultnej nemocnici s poliklinikou F. D. Roosevelta Banská Bystrica 26. októbra 2018 slávnostne otvorili zrekonštruované priestory nového Oddelenia maxilo-faciálnej chirurgie. Tím odborníkov pomáha najmä pacientom s úrazmi a onkologickými ochoreniami v oblasti tváre. „Zaoberáme sa najmä...

Článok

FNSP F.D.ROOSEVELTA JE HISTORICKY PRVÝKRÁT NEMOCNICOU ROKA. NIEKOĽKO ROKOV JE LÍDROM V TRANSPARENTONOSTI .

FNsP F.D. Roosevelta Banská Bystrica bola v hodnotení slovenských nemocníc Inštitútom pre ekonomické a sociálne reformy po prvý raz vyhlásená za nemocnicu roka. Podľa Transparency International je niekoľko rokov lídrom v transparentnosti nemocníc. Inštitút INEKO štvrtý rok hodnotil úroveň slovenských nemocníc. FNsP F.D.Roosevelta Banská Bystrica si po prvýkrát siahla na tú najvyššiu priečku a stala...

POZITÍVNY VÝSLEDOK RECERTIFIKAČNÉHO AUDITU JE NÁŠ SPOLOČNÝ ÚSPECH
Článok

POZITÍVNY VÝSLEDOK RECERTIFIKAČNÉHO AUDITU JE NÁŠ SPOLOČNÝ ÚSPECH

V septembri 2018 skupina audítorov vykonala v našej nemocnici recertifikačný audit, ktorého cieľom bolo stanoviť zhodu systému manažérstva kvality aplikovaného v našej nemocnici s požiadavkami revidovanej normy EN ISO 9001:2015. Za úspešné obhájenie certifikátu a predĺženie jeho platnosti na ďalšie trojročné obdobie patrí poďakovanie všetkým našim zamestnancom, ktorí svojou každodennou poctivou prácou prispievajú k funkčnosti...

Podporte našich odborníkov v ankete TOP Inovácie v medicíne
Článok

Podporte našich odborníkov v ankete TOP Inovácie v medicíne

Dajte hlas tímu doktora Ľubomíra Skladaného za zavedenie v SR unikátnej metodiky – Fekálnej mikrobiálnej transplantácie. Prestížnej ankety Hospodárskych a Zdravotníckych novín – Top inovácie v medicíne sa zúčastňujeme každý rok. Zahlasujte v kategórii GASTROENTEROLÓGIA – Vo FNsP F.D.Roosevelta vykonali prvý krát v SR fekálnu mikrobiálnu transplantáciu pacientke s akútnym zlyhaním pečene. Hlasovať môžete do...

AMBULANTNÁ POHOTOVOSTNÁ SLUŽBA BUDE PRE BANSKOBYSTRIČANOV OD JÚLA ZABEZPEČENÁ VO FNsP F.D.ROOSEVELTA
Článok

AMBULANTNÁ POHOTOVOSTNÁ SLUŽBA BUDE PRE BANSKOBYSTRIČANOV OD JÚLA ZABEZPEČENÁ VO FNsP F.D.ROOSEVELTA

Obyvatelia Banskej Bystrice v prípade zhoršenia zdravotného stavu nájdu od 1. júla 2018 pomoc na jednom mieste. Fakultná nemocnica s poliklinikou F. D. Roosevelta Banská Bystrica otvára od tohto dátumu na Oddelení urgentného príjmu aj Ambulanciu pohotovostnej služby. Banskobystričania v prípade náhlej potreby vyhľadať lekársku pomoc pre dospelých nebudú musieť riešiť, či ísť do nemocnice...

image_pdfimage_print