Nezaradené

Domov » Nezaradené » Page 2
PACIENTI OCENILI AJ LEKÁRA A SESTRU Z FNSP F.D.ROOSEVELTA
Článok

PACIENTI OCENILI AJ LEKÁRA A SESTRU Z FNSP F.D.ROOSEVELTA

Asociácia na ochranu práv pacienta (AOPP) koncom novembra udeľovala ocenenia Môj lekár a Moja sestra. Priazeň pacientov si získali aj zdravotníci z FNsP F.D. Roosevelta. V kategórii Môj lekár získal ocenenie MUDr. Ľubomír Skladaný, PhD. a v kategórii Moja sestra PhDr. Janka Vnenčáková. Ocenených nominovali pacientske organizácie v SR a ceny si počas prvého dňa...

OCENENIE IN MEMORIAM PRE PROFESORA KOTHAJA ZA CELOŽIVOTNÉ ZÁSLUHY V OBLASTI VEDY A TECHNIKY
Článok

OCENENIE IN MEMORIAM PRE PROFESORA KOTHAJA ZA CELOŽIVOTNÉ ZÁSLUHY V OBLASTI VEDY A TECHNIKY

Cenu za vedu a techniku 2018 v kategórii Cena za celoživotné zásluhy v oblasti vedy a techniky za rok 2018 získal in memoriam chirurg profesor Peter Kothaj. Ocenenie za zosnulého profesora Kothaja prevzali počas slávnostného galavečera 8. novembra 2018 v Incheba Expo Bratislava jeho traja synovia s manželkami. Profesor získal ocenenie za prínos pre rozvoj...

Otvorili sme Oddelenie maxilofaciálnej chirurgie
Článok

Otvorili sme Oddelenie maxilofaciálnej chirurgie

Pacienti s úrazmi a nádormi v tvárovo-čeľustnej oblasti majú konečne dostupnú chirurgickú zdravotnú starostlivosť aj v banskobystrickom kraji. Vo fakultnej nemocnici s poliklinikou F. D. Roosevelta Banská Bystrica 26. októbra 2018 slávnostne otvorili zrekonštruované priestory nového Oddelenia maxilo-faciálnej chirurgie. Tím odborníkov pomáha najmä pacientom s úrazmi a onkologickými ochoreniami v oblasti tváre. „Zaoberáme sa najmä...

Článok

FNSP F.D.ROOSEVELTA JE HISTORICKY PRVÝKRÁT NEMOCNICOU ROKA. NIEKOĽKO ROKOV JE LÍDROM V TRANSPARENTONOSTI .

FNsP F.D. Roosevelta Banská Bystrica bola v hodnotení slovenských nemocníc Inštitútom pre ekonomické a sociálne reformy po prvý raz vyhlásená za nemocnicu roka. Podľa Transparency International je niekoľko rokov lídrom v transparentnosti nemocníc. Inštitút INEKO štvrtý rok hodnotil úroveň slovenských nemocníc. FNsP F.D.Roosevelta Banská Bystrica si po prvýkrát siahla na tú najvyššiu priečku a stala...

POZITÍVNY VÝSLEDOK RECERTIFIKAČNÉHO AUDITU JE NÁŠ SPOLOČNÝ ÚSPECH
Článok

POZITÍVNY VÝSLEDOK RECERTIFIKAČNÉHO AUDITU JE NÁŠ SPOLOČNÝ ÚSPECH

V septembri 2018 skupina audítorov vykonala v našej nemocnici recertifikačný audit, ktorého cieľom bolo stanoviť zhodu systému manažérstva kvality aplikovaného v našej nemocnici s požiadavkami revidovanej normy EN ISO 9001:2015. Za úspešné obhájenie certifikátu a predĺženie jeho platnosti na ďalšie trojročné obdobie patrí poďakovanie všetkým našim zamestnancom, ktorí svojou každodennou poctivou prácou prispievajú k funkčnosti...

Článok

Zamestnanci 2014

Fyzický počet zamestnancov podľa jednotlivých oddelení k 31.12.2014 Fyzický počet zamestnancov podľa jednotlivých oddelení k 30.11.2014 Fyzický počet zamestnancov podľa jednotlivých oddelení k 31.10.2014 Fyzický počet zamestnancov podľa jednotlivých oddelení k 30.9.2014 Fyzický počet zamestnancov podľa jednotlivých oddelení k 31.8.2014 Fyzický počet zamestnancov podľa jednotlivých oddelení k 31.7.2014 Fyzický počet zamestnancov podľa jednotlivých oddelení k...

Článok

Zamestnanci 2015

Fyzický počet zamestnancov podľa jednotlivých oddelení k 31.12.2015 Fyzický počet zamestnancov podľa jednotlivých oddelení k 30.9.2015 Fyzický počet zamestnancov podľa jednotlivých oddelení k 31.7.2015 Fyzický počet zamestnancov podľa jednotlivých oddelení k 30.6.2015 Fyzický počet zamestnancov podľa jednotlivých oddelení k 31.5.2015 Fyzický počet zamestnancov podľa jednotlivých oddelení k 30.4.2015 Fyzický počet zamestnancov podľa jednotlivých oddelení k...

Článok

Zamestnanci 2016

Fyzický počet zamestnancov podľa jednotlivých oddelení k 31.12.2016 Fyzický počet zamestnancov podľa jednotlivých oddelení k 30.11.2016 Fyzický počet zamestnancov podľa jednotlivých oddelení k 31.10.2016 Fyzický počet zamestnancov podľa jednotlivých oddelení k 30.9.2016 Fyzický počet zamestnancov podľa jednotlivých oddelení k 31.8.2016 Fyzický počet zamestnancov podľa jednotlivých oddelení k 31.7.2016 Fyzický počet zamestnancov podľa jednotlivých oddelení k...

Článok

Zamestnanci 2017

Fyzický počet zamestnancov podľa jednotlivých oddelení k 31.12.2017 Fyzický počet zamestnancov podľa jednotlivých oddelení k 31.10.2017 Fyzický počet zamestnancov podľa jednotlivých oddelení k 31.09.2017 Fyzický počet zamestnancov podľa jednotlivých oddelení k 31.08.2017 Fyzický počet zamestnancov podľa jednotlivých oddelení k 31.07.2017 Fyzický počet zamestnancov podľa jednotlivých oddelení k 31.05.2017 Fyzický počet zamestnancov podľa jednotlivých oddelení k...

image_pdfimage_print