Oznam – Anterpartálny monitoring

Ambulancia fyziologickej gravidity (antepartálny monitoring) sa nachádza v poliklinickej časti FNsP F.D.R, 2. poschodie, č. dverí 289.

Objednávajte sa na ambulanciu utorok a štvrtok v čase od 7:30 hod do  13:00 hod. od 39. týždňa tehotenstva na tel. čísle 048/441 3635.

Ambulancia rizikovej gravidity je v nezmenenom režime – pondelok a štvrtok, objednávajte sa na tel. čísle 048/441 3731
Európsky deň regionálnej anestézie

Poslednú januárovú sobotu tohto roku sa v 13 krajinách Európy, 34 centrách pre regionálnu anestéziu uskutočnil jednotný edukačný program počas už tretieho Európskeho dňa regionálnej anestézie. Jedným z týchto významných edukačných európskych centier pre regionálnu anestéziu je aj Banská Bystrica. Celkovo sa tohto podujatia zúčastnilo viac ako 1.600 lekárov v celej Európe.
Európska spoločnosť pre regionálnu anestéziu (ESRA) pripravila v spolupráci so Sekciou regionálnej anestézie SSAIM: SKARA, člen ESRA, II.KAIM SZU FNsP F.D.Roosevelta Banská Bystrica, II.KPAIM SZU DFNsP Banská Bystrica a FZ SZU Banská Bystrica celodenný odborný program pre viac ako 25 anestéziológov z celého Slovenska.
Odborný program bol kombináciou slovenských expertov a live prezentácií európskych expertov cestou telemostov medzi jednotlivými centrami. Účastnici sa okrem teoretickej časti venovali aj praktickému nácviku jednotlivých techník regionálnej anestézie a to formou praktického workshopu, ktorý nadväzoval na bloky prednášok.
Veríme, že o rok sa opäť stretneme spoločne v januári na 4rd European Day of RA 2021.

MUDr. Michal Venglarčík, PhD.
II. KAIM SZU FDR BB
SKARA SSAIM
Oznam: Prechádzame na nový nemocničný informačný systém

Vážení pacienti,
dovoľujeme si Vám oznámiť, že v našej nemocnici od 01. februára 2020 dochádza k zavádzaniu nového nemocničného informačného systému.
Táto zmena sa úzko dotýka všetkých častí nemocnice (lôžkovej časti, ambulancií, laboratórií, RTG a ďalších).

Z tohto dôvodu môže v priebehu pár nasledujúcich dni dôjsť k predĺženiu čakania na vyšetrenie ako aj k predĺženiu samotného vyšetrenia.
Vopred sa Vám ospravedlňujeme za vzniknutú situáciu. Naši zamestnanci aj zamestnanci dodávateľa nového informačného systému vyvíjajú všetku snahu, aby došlo k čo najmenším obmedzeniam.
Preto si Vás dovoľujeme požiadať o trpezlivosť a ústretovosť, ak nám niektoré úkony budú trvať dlhšie ako ste boli zvyknutí.
Veríme, že táto zmena prinesie v budúcnosti pozitívne výsledky nie len pre našu nemocnicu, ale najmä pre Vás, našich pacientov.
NA URGENTNOM PRÍJME MAJÚ VĎAKA DARU NOVÝ VIDEOBRONCHOSKOP

Nový flexibilný videobronchoskop získala FNsP F. D. Roosevelta Banská Bystrica darom od nadácie slovenského obchodného reťazca COOP. Symbolický šek v hodnote 11 988 eur odovzdal vedeniu nemocnice minulý týždeň generálny riaditeľ COOP Jednota Slovensko, s.d Ján Bilinský a predseda predstavenstva spoločnosti COOP Jednota Krupina Jozef Vahančík.

„ Úprimne ďakujeme nadácii aj krupinskému spotrebnému družstvu za dlhoročnú podporu našej nemocnice. Videobronchoskop doplní vybavenie Oddelenia urgentného príjmu a bude lekárovi pomocou pri rýchlej diagnostike pacienta, ktorý má problémy s dýchaním. Práve na urgentnom príjme je nevyhnutné, aby mali zdravotníci dostupné vybavenie, ktoré im umožní rýchlo zistiť príčinu náhlej zmeny pacientovho stavu,“ približuje Miriam Lapuníková, generálna riaditeľka nemocnice.
Tenká flexibilná sonda na ktorej konci je kamera sa zavedie pacientovi cez dýchaciu trubicu do pľúc alebo priedušiek a lekár tak vie okamžite zistiť príčinu problému, ktorou môže byť prítomnosť cudzieho telesa, zápalu alebo nádoru. Lekár tak vie ihneď zhodnotiť stav a navrhnúť pre neho účinnú liečbu.

„Naša nadácia dlhodobo pomáha aj v oblasti zdravotníctva a prístroje každoročne darované našou nadáciou pomáhajú mnohým lekárom v mnohých slovenských nemocniciach,“ povedal Ján Bilinský, generálny riaditeľ COOP Jednota Slovensko, ktorý je zároveň správca nadácie.

Nadácia COOP spolu s COOP Jednota Krupina, SD podporuje nemocnicu už od roku 2012. Vďaka ich každoročným finančným príspevkom má nemocnica nové pôrodné lôžko, injekčné dávkovače, nefroskop, polohovateľné postele a transportný vozík.
OZNAM: Rozširujeme priestory lekárne

Vážení pacienti,

chceme neustále skvalitňovať naše služby pre Vás.
Aby ste na výber liekov v našej lekárni nečakali, rozširujeme jej priestor.
V dňoch 4.3 – 8.3. 2019 budú prebiehať rekonštrukčné práce, z tohto dôvodu bude NAŠA LEKÁREŇ ZATVORENÁ!!!
Ospravedlňujeme sa Vám za dočasné obmedzenia.

„SKVALITŇUJEME NAŠE SLUŽBY pre VÁS“
SONOGRAFIA JE NOVÝM TRENDOM V DIAGNOSTIKE ZÁPALOVÝCH OCHORENÍ ČREVA A PEČENE. V BANSKEJ BYSTRICI SA V NEJ ŠKOLILI LEKÁRI Z CELÉHO SLOVENSKA.

V odhaľovaní zápalových ochorení čriev a pečene s pomocou ultrasonografie sa v dňoch 14. a 15. februára 2019 vo FNsP F. D. Roosevelta zdokonaľovalo takmer 30 lekárov z celého Slovenska.

Zápalové ochorenia čriev, ako aj nádory na pečeni sú ochorenia, ktorých nárast je aj u obyvateľov Slovenska alarmujúci. Včasná diagnostika pomôže odborníkom nasadiť správnu liečbu v počiatočných štádiách ochorenia, kedy je aj prognóza nasadenej liečby omnoho priaznivejšia. „Využitie ultrasonografie v diagnostike črevných ochorení je novým trendom – USG môže byť prvou vyšetrovacou metódou po ktorej gastroenterológ siahne ešte pred zaťažujúcejšími a ťažšie dostupnými vyšetreniami, ako sú CT alebo MR. Na sonografii sa zistí napríklad zhrubnutie steny čreva, poruchy črevného pohybu alebo zápalové zmeny v okolí, a následne sa môžu lepšie zacieliť iné zobrazovacie metódy alebo určiť potrebná liečba,“ vysvetľuje MUDr. Jozef Baláž z II. Internej kliniky SZU. Pri ložiskových zmenách v pečeni je potrebné čo najskôr odlíšiť či sa jedná o neškodné cievne zmeny, nezhubný nádor alebo o začínajúcu rakovinu – aj v takejto situácii je ultrasonografia s použitím špeciálnej kontrastnej látky rýchlou a presnou diagnostickou metódou, ktorá lekárom pomôže rozhodnúť sa o ďalšom postupe.
Zaujímavosťou kurzu bolo, že lekári vyšetrovali skutočných pacientov a okrem školenia im urobili aj dôkladné vyšetrenie.

Kurz sonografie1

Kurz ultrasonografie sa konal pod záštitou Slovenskej spoločnosti pre ultrazvuk v medicíne (SSUM), Slovenskej gastroenterologickej spoločnosti a Slovenskej hepatologickej spoločnosti. Počas dvoch dní si odborníci cibrili zručnosti v obsluhe prístroja, ale aj v skríningu čriev a vyhľadávaní lézií na pečeni. „Lekári sa školili pod odborným dohľadom špičkových lektorov, akými sú MUDr. Pavel Taimr z pražského IKEMu Praha, doc. MUDr. Zuzana Zelinková z Gastroenterologickej ambulancie Nemocnice svätého Michala v Bratislave, MUDr. Naděžda Machková z pražského centra ISCARE pre liečbu IBD, MUDr. Jozef Beňačka, PhD., predseda SSUM z Piešťan a MUDr. Rác z FN Nitra, ktorým zároveň ďakujeme, že prijali naše pozvanie do Rooseveltovej nemocnice,“ vysvetlil MUDr. Ľubomír Skladaný, PhD., prednosta II. Internej kliniky SZU, ktorá sa na kurze organizačne podieľala.

Školenie sa uskutočnilo vďaka podpore od spoločnosti AbbVie Slovensko, päť kusov sonografických prístrojov pre tento účel zapožičala spoločnosť Intes.
VO FNSP F.D.ROOSEVELTA SPUSTILI PRVÝ URGENTNÝ PRÍJEM DRUHÉHO TYPU

Za prítomnosti ministerky zdravotníctva SR Andrey Kalavskej spustili do prevádzky v utorok 12. februára 2019 vo Fakultnej nemocnici F.D. Roosevelta Banská Bystrica prvý urgentný príjem II. typu na Slovensku.

FNsP FDR je prvou nemocnicou, ktorá splnila podmienky Ministerstva zdravotníctva SR pre zariadenia zaradené do minimálnej siete urgentných príjmov II. typu.
Urgentné príjmy II. typu majú presne špecifikované priestorové usporiadanie a materiálno-technické vybavenie či personálne zabezpečenie.

„Mám radosť, že aj v tejto oblasti už vidíme konkrétne výsledky v praxi. Urgentný príjem typu II bude poskytovať pacientom komplexnú zdravotnú starostlivosť na jednom mieste. Ide o výrazný posun v manažovaní zdravotnej starostlivosti pri pacientoch v urgentných stavoch. Zámerom bolo, aby bola lepšie načasovaná urgentná zdravotná starostlivosť pre skutočne urgentných pacientov a to sa nám aj podarilo. Dnes vidíme výsledok,“ povedala ministerka zdravotníctva SR Andrea Kalavská.

Banskobystrická nemocnica je na tento krok pripravená, vďaka uskutočnenej rekonštrukcii urgentu v roku 2013. „Nebolo potrebné robiť zásadnejšie stavebné úpravy priestorov. Dovybavili sme jednotku všeobecnej neodkladnej starostlivosti. Nakoľko je naša nemocnica jedným zo štyroch centier v SR, ktoré zabezpečuje starostlivosť o pacientov s vysoko virulentnými nákazami, pripravujeme pre takýchto pacientov komplexný izolačný box,“ uvádza Miriam Lapuníková, generálna riaditeľka nemocnice F.D. Roosevelta v Banskej Bystrici.

Správne fungovanie urgentných príjmov v nemocniciach považujeme za dôležitú súčasť poskytovania zdravotnej starostlivosti. Na urgentnom príjme typu II, ktorý sa dnes uvádza do prevádzky ako prvý na Slovensku, sú pacientom k dispozícii na jednom mieste viacerí špecialisti, prepojenie je tu aj na traumacentrum. Napríklad pacient po autonehode je tak komplexne, rýchlo a flexibilne riešený na jednom mieste,“ povedal Jozef Ráž, generálny tajomník služobného úradu MZ SR.

Urgentný príjem II. typu bude pacientom banskobystrického kraja, ale aj z iných regiónov poskytovať najkomplexnejšiu urgentnú zdravotnú starostlivosť pod jednou strechou, vrátane traumacentra a zvládnutia príjmu pacientov s vysoko virulentnými nákazami. Výhody plynú zo zaradenia do pevnej siete urgentných príjmov aj nemocnici, nakoľko bude mať za poskytovanú urgentnú zdravotnú starostlivosť vyššie platby od zdravotných poisťovní v dôsledku širšieho spektra poskytovania zdravotnej starostlivosti pre pacientov.

Do pevnej siete poskytovateľov ústavnej zdravotnej starostlivosti, ktorí poskytujú ústavnú pohotovostnú službu pre dospelých na urgentnom príjme typu II. je zaradených šesť nemocníc. Fakultná nemocnica F.D. Roosevelta je prvou nemocnicou na Slovensku, ktorá splnila podmienky stanovené pre urgentný príjem typu II. Nemocnice majú čas na splnenie kritérii do 30. júna 2 020.
NAJMODERNEJŠÍ NAVIGAČNÝ SYSTÉM NA SLOVENSKU POUŽÍVAJÚ LEKÁRI V BANSKEJ BYSTRICI

Operácie na mozgu patria medzi najnáročnejšie chirurgické výkony. Aj najmenšia odchýlka pri pohybe nástroja v štruktúrach mozgu by mohla mať pre pacienta fatálne následky v podobe straty reči, zraku alebo ochrnutia časti tela. Vďaka najmodernejšej neuronavigácii môžu neurochirurgovia z FNsP F. D. Roosevelta Banská Bystrica operovať aj také nádory a poškodené cievy, na ktoré by si ešte pred rokom z bezpečnostných dôvodov netrúfli. Neuronavigáciu novej generácie používajú lekári z Neurochirurgickej kliniky SZU ako vôbec prví na Slovensku. V týchto dňoch odoperovali už 140 pacientov.

Pri odstránení nádoru v mozgu alebo pri inom probléme, pomáha lekárom v Rooseveltovej nemocnici najmodernejší navigačný systém StealthStation S8. Navigačný systém im umožňuje presne lokalizovať anatomické štruktúry, precízne sa dostať na miesto operačného zákroku a v súčinnosti so zobrazovacím systémom doslova vedie lekára na potrebné miesto s absolútnou presnosťou. „Operácie mozgu sú aj osem hodín trvajúce výkony. Výhodou novej technológie je aj to, že skrátili dĺžku operácie. Ďalšie výhody prináša pacientom v podobe kratšej hospitalizácie a rýchlejšej rekonvalescencie,“ vysvetľuje Ján Šulaj, prednosta Neurochirurgickej kliniky SZU. „Navigácia patrí vo vyspelých krajinách k štandardnému vybaveniu neurochirurgických pracovísk a trend je taký, že operovať mozog bez použitia tejto technológie by v budúcnosti už nemuselo byť považované za lege artis,“ dopĺňa prednosta.

Systém funguje podobne ako GPS navigácia. Namiesto mapy sa lekárom zobrazuje mozog pacienta s presne naplánovanými bodmi operačného zákroku. Na ich určenie slúži predchádzajúce nasnímanie pomocou zobrazovacieho systému (CT, magnetická rezonancia lebo obe spoločne), pričom tieto/snímky sa posielajú priamo do navigačného systému na operačnom sále. „Podobne ako v aute – po zadefinovaní cieľa systém určí cestu a navedie nás presne na stanovený cieľ. Ak by sme, obrazne povedané, zišli zo správnej cesty, tak nás systém intraoperačného monitoringu, ktorý sa využíva spolu s navigáciou, okamžite upozorní,“ vysvetľuje profesor Galanda, zakladateľ neurochirurgie vo FNsP F. D. Roosevelta, ktorý operácie s pomocou neuronavigácie zavádzal ako prvý v SR.

„Neurochirurgia patrí medzi naše nosné medicínske programy a teším sa, že sa nám podarilo ako prvým na Slovensku získať pre našich pacientov túto najmodernejšiu technológiu. V našej nemocnici pracujú špičkoví odborníci, ale na poskytovanie kvalitnej zdravotnej starostlivosti potrebujú aj vybavenie, ktoré drží krok s najnovšími medicínskymi trendmi,“ približuje Miriam Lapuníková, generálna riaditeľka nemocnice.

Komplexný neuronavigačný integrovaný systém na neurochirurgické zákroky sa skladá zo siedmych komponentov a v banskobystrickej nemocnici ho používajú od marca 2018. Obstarávacia cena systému bola 673 tis. Eur bez DPH. Nemocnica nákup financovala z kapitálových výdavkov Ministerstva zdravotníctva SR.
Pokojné Vianoce a šťastný Nový rok

vianoce web
ŠETRNEJŠIA DIAGNOSTIKA PĽÚCNYCH NÁDOROV VĎAKA NOVÉMU PRÍSTROJU

Pacientom s nádorom na pľúcach sa dostane vo Fakultnej nemocnici F.D. Roosevelta Banská Bystrica šetrnejšej a presnejšej diagnostiky. Oddelenie pneumológie a ftizeológie získalo s pomocou Banskobystrického samosprávneho kraja nový prístroj – endobronchiálny kryokauter.

Sme veľmi radi, že nové prístrojové vybavenie nám umožní ďalej zlepšovať diagnostiku pacientov s onkologickými ochoreniami priedušiek a pľúc, rovnako ako aj pacientov s intersticiálnymi ochoreniami pľúc. Obe skupiny pacientov sú prognosticky nepriaznivé, preto skorá a kvalitná diagnostika prispieva k lepším vyhliadkam na možnosti liečby a tým aj na priebeh ochorenia,“ uviedol Juraj Mazal, primár Oddelenia pneumológie a ftizeologie.

Kryobiopsia v pneumológii predstavuje veľmi sľubnú metodiku získavania bioptických vzoriek, či už na diagnostiku endobronchiálnych tumorov alebo intersticiálnych pľúcnych ochorení. Technika využíva lokálne zmrazenie tkaniva kryosondou, teda súčasné primrazenie tkaniva k sonde (kryoadhézie) a jeho následnú extrakciu z dýchacích ciest. Kryosonda sa zavádza cez pracovný kanál flexibilného bronchoskopu. Týmto spôsobom môžeme získavať vzorky z endobronchiálne rastúcich tumorov, vzorky bronchiálnej sliznice ako aj vzorky z pľúcneho parenchýmu. Pri kryobiopsii nedochádza k deštrukčným zmenám ako pri kliešťovej biopsii a aj kvalita vzoriek je lepšia. Kryoterapia tiež umožňuje rekanalizovať nádorom upchaté dýchacie cesty.

Oddelenie pneumológie a ftizeológie FNsP F. D. Roosevelta poskytuje liečebnú starostlivosť pacientom z celého banskobystrického kraja. Počet pacientov vyšetrovaných na pracovisku každoročne pribúda.

Celková hodnota prístroja bola 9.000 EUR. Banskobystrický samosprávny kraj prispel sumou 4.000 EUR, zvyšok financií vyčlenila nemocnica zo svojho rozpočtu.
Radi by sme vyslovili Banskobystrickému samosprávnemu kraju poďakovanie, že prispeli časťou prostriedkov na skvalitnenie zdravotnej starostlivosti o našich pacientov,“ dodala Miriam Lapuníková, generálna riaditeľka.