OD 9.11.2020 BUDEME POŽADOVAŤ PRED PRÍJMOM NA PLÁNOVANÚ HOSPITALIZÁCIU/OPERÁCIU PCR TEST NA COVID – 19

Veľmi nám záleží na bezpečnosti našich pacientov a nášho personálu. Preto budeme, vzhľadom na zhoršujúca sa epidemiologickú situáciu, od našich pacientov pri príjme na plánovanú hospitalizáciu/operáciu požadovať negatívny výsledok PCR testu na Covid – 19.

Na PCR test sa objednajte na stránke www.korona.gov.sk

 Na stránke www.korona.gov.sk kliknite na možnosť „Požiadať o vyšetrenie“ a následne „Mám záujem o vyšetrenie“. Vyplníte formulár požadovanými údajmi a v časti „Vyberte do akej skupiny patríte“ zvoľte – „Idem na predoperačné vyšetrenie“

Negatívny výsledok nie starší ako 72 hodín

Výsledok testu príde v SMS. Akceptujeme výsledok testu, ktorý nie je starší ako 72 hodín. Výsledok predloží pacient pri príjme v tlačenej forme.

Od 1.11. do 8.11.2020 akceptujeme negatívny výsledok z celoplošného testovania

Aby sme zabezpečili plynulosť poskytovania zdravotnej starostlivosti u pacientov, ktorí majú byť prijatí na plánovanú hospitalizáciu/operáciu v termíne  od 1.11. do 8.11.2020, budeme akceptovať negatívny výsledok antigénového testu z celoplošného testovania v SR.

Pacientom pri akútnom príjme, bude urobený antigénový test.

Ďakujeme za pochopenie.
TRANSPLANTAČNÝ PROGRAM POKRAČUJE

Aj napriek nepriaznivej epidemiologickej situácii sa stále snažíme zabezpečiť najdôležitejšie medicínske programy.

Situáciu v našej nemocnici vo vzťahu k transplantačnému programu denne vyhodnocujeme, ale aktuálne platí že:

 • program transplantácií obličiek bude pokračovať,
 • odberový program pokračuje,
 • akútne transplantácie pečene budú prehodnocované aktuálne podľa každodennej personálnej a epidemiologickej situácie.

Veríme, že situácia sa zmení k lepšiemu. O každom prijatom opatrení vás budeme informovať.
ČIASTOČNE OBMEDZÍME PLÁNOVANÉ OPERÁCIE

Vážení pacienti, nárast počtu pozitívnych pacientov a personálu ovplyvnil aj našu nemocnicu. Vzhľadom na zhoršujúcu sa epidemiologickú situáciu sme museli pristúpiť k čiastočnému odsúvaniu naplánovaných výkonov.
Dotknutých pacientov bude včas telefonicky kontaktovať personál z oddelenia, kde mal byť pacient operovaný.

Vzniknutá situácia nás mrzí. O ďalšom vývoji vás budeme priebežne informovať.
Situácia v nemocnici je nateraz stabilná

Hoci nemocnice v regiónoch s vysokým počtom nakazených to majú náročné, situácia v tej našej sa dá nazvať aktuálne stabilná.

 • Na oddelení infektológie je obsadených 16 zo 45 lôžok a sú ešte voľné kapacity pre pacientov s ochorením Covid-19.
 • Na Klinike anestéziológie a intenzívnej medicíny SZU sú hospitalizovaní 3 pacienti, ktorí si vyžadujú podporu dýchania.
 • K dnešnému dňu je pozitívne testovaných 12 zamestnancov. Personálna situácia je v túto chvíľu zvládnuteľná.
 • Zatiaľ sme schopní zabezpečiť aj plánované operačné zákroky.
 • Ambulancie v rámci možností ordinujú, ale pokiaľ to pacientom umožňuje zdravotný stav, odporúčame kontaktovať svojho lekára telefonicky a uprednostniť e – recept.

Ďalší vývoj v nemocnici bude úzko súvisieť s vývojom epidemiologickej situácie v kraji.
OPATRENIA – ambulancie, hospitalizácia, hygiena, vstupy

Vzhľadom na zhoršujúcu sa epidemiologickú situáciu je našou úlohou zabezpečiť bezpečné poskytovanie zdravotnej starostlivosti a chrániť Vás, našich pacientov a rovnako aj zdravotníkov, ktorí sa o Vás starajú. Z týchto dôvodov sme pristúpili k viacerým opatreniam.
Uvedomujeme si, že mnohé opatrenia sú pre našich pacientov obmedzujúce, ale sú veľmi dôležité pre zabezpečenie hygienicko – epidemiologického režimu. Prosíme pacientov, aby boli trpezliví, zodpovední a rešpektovali pokyny nášho personálu.

HYGIENICKÉ OPATRENIA

 • V nemocnici je možné pohybovať sa len s prekrytím horných dýchacích ciest.
 • Pri vstupe je nutné dezinfikovať si ruky.
 • Pri pohybe v nemocnici sa snažte dodržiavať rozostup.
 • Pri vstupoch do nemocnice vám bude zmeraná teplota. V prípade ak vám bude nameraná teplota nad 38 stupňov, dostanete na ruku červený náramok.

VSTUP DO NEMOCNICE

 • Od 9.10.2020 je možné do nemocnice vstupovať len hlavným vchodom pod lôžkovou časťou na -1. podlaží a hlavným vchodom do polikliniky.
 • Vchod do poliklinickej časti bude otvorený len v čase od 5,30 – 17,00 h.
 • Ostatné vchody budú uzamknuté.

OPERAČNÉ VÝKONY

!! Plánované operačné výkony zatiaľ nerušíme.

AMBULANTNÉ VYŠETRENIA

 • Ambulancie ordinujú v ordinačných hodinách.
 • V prípade, že to umožňuje zdravotný stav pacienta a preskripcia, odporúčame využívať prednostne služby e-receptu a telefonické konzultácie.
 • Naplánované rehabilitačné procedúry prebiehajú bez obmedzenia.

URGENTNÝ PRÍJEM

 • Pred vstupom na urgentný príjem vás najprv vyšetria v triážnom (triediacom) stane.
 • Rešpektujte, prosím, pokyny tirážneho lekára.

HOSPITALIZÁCIA

 • Príjem pacientov na hospitalizáciu platí ako doposiaľ, cez prijímaciu kanceláriu a Centrálny príjem pacientov.
 • Počas hospitalizácie je nutné dodržiavať pokyny personálu.
 • Od 9.10. veci nevyhnutnej potreby, ktoré prinesú príbuzní pacientom, odovzdajú na vrátnici pod monoblokmi B1+B2.
Denný prehľad počtu hospitalizovaných pacientov s ochorením COVID – 19 a pozitívne testovaných zamestnancov

V posledných dňoch sa čoraz častejšie stretávame s vyššími počtami nakazených pacientov a zdravotníkov, preto sme sa rozhodli, že budeme prostredníctvom našej stránky oznamovať počty hospitalizovaných pacientov s ochorením Covid – 19 a pozitívne otestovaných zamestnancov.

Je veľmi dôležité, aby sme sa všetci chránili, len tak vieme spomaliť komunitné šírenie a chrániť seba a svoje okolie.
Ubezpečujeme Vás, že v nemocnici platia prísne hygienicko – epidemiologické pravidlá a riziko šírenia nákazy v nemocnici je minimálne.
Personál, ktorý je pozitívne testovaný na Covid – 19 je izolovaný v karanténe,  nestará sa o pacientov.

Napriek zhoršujúcej sa situácii buďme zodpovední a racionálni. Všetci máme obavy o seba, našich blízkych avšak, prosíme Vás, aby ste sa snažili držať si odstup a aby vyhrával len zdravý rozum.

STAV KU DŇU: 

30.10.2020
POČET PACIENTOV S OCHORENÍM COVID – 19 ……………………………………….28
Z TOHO NA UMELEJ PĽÚCNEJ VENTILÁCII ………………………………………………….3
POČET POZITÍVNE TESTOVANÝCH ZAMESTNANCOV………………………………..54
POČET ZAMESTNANCOV V KARANTÉNE PRE PODOZRENIE Z NÁKAZY………..9

29.10.2020
POČET PACIENTOV S OCHORENÍM COVID – 19 ……………………………………….27
Z TOHO NA UMELEJ PĽÚCNEJ VENTILÁCII ………………………………………………….3
POČET POZITÍVNE TESTOVANÝCH ZAMESTNANCOV………………………………..55
POČET ZAMESTNANCOV V KARANTÉNE PRE PODOZRENIE Z NÁKAZY………11

28.10.2020
POČET PACIENTOV S OCHORENÍM COVID – 19 ……………………………………….28
Z TOHO NA UMELEJ PĽÚCNEJ VENTILÁCII ………………………………………………….4
POČET POZITÍVNE TESTOVANÝCH ZAMESTNANCOV………………………………..52
POČET ZAMESTNANCOV V KARANTÉNE PRE PODOZRENIE Z NÁKAZY………15

27.10.2020
POČET PACIENTOV S OCHORENÍM COVID – 19 ……………………………………….32
Z TOHO NA UMELEJ PĽÚCNEJ VENTILÁCII ………………………………………………….5
POČET POZITÍVNE TESTOVANÝCH ZAMESTNANCOV………………………………..53
POČET ZAMESTNANCOV V KARANTÉNE PRE PODOZRENIE Z NÁKAZY………13

26.10.2020
POČET PACIENTOV S OCHORENÍM COVID – 19 …………………27
Z TOHO NA UMELEJ PĽÚCNEJ VENTILÁCII ……………………………3
POČET POZITÍVNE TESTOVANÝCH ZAMESTNANCOV…………..51

23.10.2020
POČET PACIENTOV S OCHORENÍM COVID – 19 …………………26
Z TOHO NA UMELEJ PĽÚCNEJ VENTILÁCII ……………………………3
POČET POZITÍVNE TESTOVANÝCH ZAMESTNANCOV…………..26

22.10.2020
POČET PACIENTOV S OCHORENÍM COVID – 19 …………………20
Z TOHO NA UMELEJ PĽÚCNEJ VENTILÁCII ……………………………4
POČET POZITÍVNE TESTOVANÝCH ZAMESTNANCOV…………..23

21.10.2020
POČET PACIENTOV S OCHORENÍM COVID – 19 …………………20
Z TOHO NA UMELEJ PĽÚCNEJ VENTILÁCII ……………………………4
POČET POZITÍVNE TESTOVANÝCH ZAMESTNANCOV…………..21

20.10.2020
POČET PACIENTOV S OCHORENÍM COVID – 19 …………………23
Z TOHO NA UMELEJ PĽÚCNEJ VENTILÁCII ……………………………2
POČET POZITÍVNE TESTOVANÝCH ZAMESTNANCOV………….17

19.10.2020
POČET PACIENTOV S OCHORENÍM COVID – 19 …………………22
Z TOHO NA UMELEJ PĽÚCNEJ VENTILÁCII ……………………………3
POČET POZITÍVNE TESTOVANÝCH ZAMESTNANCOV…………..16

16.10.2020
POČET PACIENTOV S OCHORENÍM COVID – 19 …………………19
Z TOHO NA UMELEJ PĽÚCNEJ VENTILÁCII ……………………………3
POČET POZITÍVNE TESTOVANÝCH ZAMESTNANCOV…………..12

15.10.2020
POČET PACIENTOV S OCHORENÍM COVID – 19 …………………18
Z TOHO NA UMELEJ PĽÚCNEJ VENTILÁCII ……………………………3
POČET POZITÍVNE TESTOVANÝCH ZAMESTNANCOV……………9

14.10.2020
POČET PACIENTOV S OCHORENÍM COVID – 19 …………………19
Z TOHO NA UMELEJ PĽÚCNEJ VENTILÁCII ……………………………3
POČET POZITÍVNE TESTOVANÝCH ZAMESTNANCOV……………9

13.10.2020
POČET PACIENTOV S OCHORENÍM COVID – 19 …………………22
Z TOHO NA UMELEJ PĽÚCNEJ VENTILÁCII ……………………………3
POČET POZITÍVNE TESTOVANÝCH ZAMESTNANCOV………….14

12.10.2020
POČET PACIENTOV S OCHORENÍM COVID – 19 …………………22
Z TOHO NA UMELEJ PĽÚCNEJ VENTILÁCII ……………………………3
POČET POZITÍVNE TESTOVANÝCH ZAMESTNANCOV………….14

9.10.2020
POČET PACIENTOV S OCHORENÍM COVID – 19 …………………14
Z TOHO NA UMELEJ PĽÚCNEJ VENTILÁCII ……………………………3
POČET POZITÍVNE TESTOVANÝCH ZAMESTNANCOV………….15

8.10.2020
POČET PACIENTOV S OCHORENÍM COVID – 19 …………………14
Z TOHO NA UMELEJ PĽÚCNEJ VENTILÁCII ……………………………3
POČET POZITÍVNE TESTOVANÝCH ZAMESTNANCOV………….15

7.10.2020
POČET PACIENTOV S OCHORENÍM COVID – 19 …………………11
Z TOHO NA UMELEJ PĽÚCNEJ VENTILÁCII ……………………………3
POČET POZITÍVNE TESTOVANÝCH ZAMESTNANCOV………….14

6.10.2020
POČET PACIENTOV S OCHORENÍM COVID – 19 …………………10
Z TOHO NA UMELEJ PĽÚCNEJ VENTILÁCII ……………………………3
POČET POZITÍVNE TESTOVANÝCH ZAMESTNANCOV………….14

5.10.2020
POČET PACIENTOV S OCHORENÍM COVID – 19 …………………10
Z TOHO NA UMELEJ PĽÚCNEJ VENTILÁCII ……………………………3
POČET POZITÍVNE TESTOVANÝCH ZAMESTNANCOV………….12
Oznam – Anterpartálny monitoring

Ambulancia fyziologickej gravidity (antepartálny monitoring) sa nachádza v poliklinickej časti FNsP F.D.R, 2. poschodie, č. dverí 289.

Objednávajte sa na ambulanciu utorok a štvrtok v čase od 7:30 hod do  13:00 hod. od 39. týždňa tehotenstva na tel. čísle 048/441 3635.

Ambulancia rizikovej gravidity je v nezmenenom režime – pondelok a štvrtok, objednávajte sa na tel. čísle 048/441 3731
Otec pri pôrode musí dodržať hygienicko – epidemiologické pokyny. Iné pravidlá platia aj pre poučenie pred podaním PEDA.

Súčasná epidemiologická situácia nás donútila prijať opatrenia aj v našej nemocnici – platí zákaz návštev.  Vzhľadom k danej situácii je našou povinnosťou a chcením chrániť rodičky, novorodencov a celý pôrodnícky personál, preto musíme pristúpiť k dôslednej kontrole pri vstupe sprevádzajúcej osoby na pôrodný sál.

Našim rodičkám je dovolené mať jednu sprevádzajúcu osobu pri pôrode (manžel, partner).

Sprevádzajúca osoba:

 • vyplní čestné vyhlásenie – v prípade pozit. cestovateľskej anamnézy sa musí preukázať negatívnym covid testom,
 • pri vstupe na pôrodný sál bude sprevádzajúcej osobe zmeraná telesná teplota,
 • bude mať ochranné rúško po celý čas pobytu na pôrodnom sále,
 • bude dodržiavať pokyny zdravotníckeho personálu a všetky zásady hygienicko – epidemiologického režimu ,
 • službukonajúcej pôrodnej asistentke odovzdá základné údaje o sebe vrátane telefónneho čísla

 Našim rodičkám a budúcim oteckom chceme aj v tejto mimoriadnej epidemiologickej situácii vyjsť v ústrety, aby mohli vidieť svoje dieťatko a spolu ho privítať na svete.

Ostatné dni, ktoré maminka strávi na oddelení šestonedelia vzhľadom k zákazu návštev nebude môcť prijímať žiadne návštevy.

PEDA – Informovaný súhlas podpíšete pri pravidelnej prehliadke pred pôrodom

Vzhľadom na zhoršujúcu sa epidemiologickú situáciu pre COVID 19 a vydaný  Zákaz návštev v našej nemocnici platný od 26.09.2020  R U Š Í M E   pravidelné štvrtkové poučenie  o pôrodnej epidurálnej analgézii  (PEDA)  až do odvolania.   

PEDA poučenie tak nateraz poskytne anestéziológ prítomný na pôrodnici a to vo formáte 24/7.

Naďalej platí, že poučenie a podpísanie súhlasu k PEDA  musí  prebehnúť pred začiatkom pôrodnej činnosti. Inak Vám nebude PEDA  poskytnutá v našej nemocnici.

Preto ak máte záujem o PEDA a prichádzate na plánovanú kontrolu na pôrodnicu (napr. CTG) pred termínom pôrodu, informujte o tom pôrodné asistentky, ktoré následne kontaktujú anestéziológa, ktorý  Vás následne poučí o PEDA a spoločne s ním vyplníte informovaný súhlas k PEDA.

Neodkladajte si toto poučenie na poslednú chvíľu, aby všetko prebehlo v súlade s platnými pravidlami pre PEDA na Slovensku.

Tento spôsob PEDA poučenia a získania PEDA súhlasu bude platiť až do odvolania.

Ďakujeme za pochopenie.
Od 26.9.2020 platí zákaz návštev

Vážení pacienti, 

súvislosti so zhoršujúcou sa epidemiologickou situáciou vo výskyte Covid – 19, predpokladaným vzostupom chrípky a ostatných akútnych respiračných ochorení v SR a na odporúčanie Regionálneho úradu verejného zdravotníctva,

sú dňom 26.09.2020 zakázané návštevy príbuzných 

na všetkých klinikách a oddeleniach FNsP FDR až do odvolania. 

V mimoriadnych situáciách (prítomnosť otca pri pôrode, sprevádzanie umierajúceho) môže výnimku zo zákazu návštev udeliť prednosta kliniky alebo primár oddelenia. 

 
Testovanie na COVID – 19 aj pre samoplatcov

Ak nemáte indikáciu na testovanie cez COVID PASS, ale sa potrebujete preukázať testom na Covid – 19 napríklad zamestnávateľovi alebo pred vycestovaním do zahraničia, máte možnosť dať sa otestovať ako samoplatca.
 
Je nutné sa vopred telefonicky objednať. ❗️
 
Objednať sa môžete:
☎️Tel. čísle: 048/433 53 15
 
Vyšetrenie pre samoplatcov poskytujeme na:
 
Infektologickej ambulancii
Starý nemocničný areál FNsP F. D. Roosevelta
Cesta k nemocnici 1, Banská Bystrica
 
Poplatok je 65 €.
 
VÝSLEDKY
 • Tlačenú formu výsledku si môžete vyzdvihnúť v Centrálnom laboratórnom komplexe, Nám. L. Svobodu 1, Banská Bystrica, Poliklinika, 1. poschodie. 
 • Výsledok vystavíme aj v anglickom jazyku. 
 
Bezplatné testovanie zabezpečujeme na veľkokapacitnom odberovom mieste na parkovisku na Mičinskej ceste pre indikovaných s platným COVID PASSom.