Aktuality

Domov / Aktuality
Článok

Vo FNsP F. D. Roosevelta odstraňujú problémy s inkontinenciou u mužov ako jediní na Slovensku novou metodikou

V apríli 2010 na Urologickej klinike FNsP F. D. Roosevelta zaviedli novú metodiku, nový typ operácie. Vďaka tejto novej metóde v Rooseveltovej nemocnici začali úspešne odstraňovať problémy s inkontinenciou /únik moču/ u mužov. Únik moču je na rozdiel od žien nie tak častý a vzniká po rozsiahlych operáciách v oblasti panvy alebo po urologických operáciách...

Článok

Zlepšovanie služieb pre pacientov a návštevníkov nemocnice

FNsP F. D. Roosevelta sa snaží o maximálnu spokojnosť všetkých pacientov a návštevníkov nemocnice. Preto v roku 2008 vybudovala a naďalej aj realizuje systém manažérstva kvality pre poskytovanie zdravotnej starostlivosti. Každoročne sa v rámci tohto systému stanovia úlohy a ciele, ktoré prispievajú ku spokojnosti plnenia služieb a požiadaviek pacientov a návštevníkov nemocnice. Jedným z tohtoročných...

Banka ženského-materského mlieka vo FNsP F. D. Roosevelta
Článok

Banka ženského-materského mlieka vo FNsP F. D. Roosevelta

V rámci perinatologického centra vo FNsP F. D. Roosevelta funguje banka ženského-materského mlieka. Okrem odbornosti zdravotníckych pracovníkov a neodmysliteľného materiálno-technického zabezpečenia oddelenia nezanedbateľne pomáha pri udržovaní pozitívneho trendu znižovania úmrtnosti novorodencov. Organizačne sa začleňuje do novorodeneckého oddelenia a má svoje miesto v skupine 6 bánk, ktoré sa na Slovensku po roku 2005 zachovali (16 bánk...

Zástupcovia Charlestonu  /West Virginia, USA/  vo FNsP F. D. Roosevelta
Článok

Zástupcovia Charlestonu /West Virginia, USA/ vo FNsP F. D. Roosevelta

V utorok 11.5.2010 navštívili zástupcovia mesta Charleston FNsP F. D. Roosevelta. Ich návšteva prebiehala v rámci nadviazania spolupráce a podpísania dohody s partnerským mestom Banská Bystrica. Dr. Steven Jubelirer, zástupca Charleston Area Medical Center /CAMC/, si spolu s ostatnými členmi delegácie po slávnostnom stretnutí s prednostami a primármi Rooseveltovej nemocnice so záujmom prezrel oddelenie onkológie...

Článok

Mimoriadne šetrnú metódu odberu obličky od živého darcu v rámci príbuzenských transplantácií realizuje Rooseveltova nemocnica

Od apríla 2011lekári II.Urologickej kliniky SZU ako prví na Slovensku vykonávajú čisto laparoskopickú nefrektómiu /odber obličky od živého darcu/. Táto metóda odberu orgánu je oveľa menej invazívna ako štandardný odber a výhody, ktoré darcovi prináša, môžu v budúcnosti zvýšiť počet darcov, ktorí sa odhodlajú k tomuto dobročinnému kroku. Výnimočný operačný zákrok podstatne skracuje darcovi rekonvalescenciu...

Článok

Pomocná ruka v regulácii spotreby antibiotík

Podľa prieskumu Európskej únie zameraného na používanie antibiotík v EÚ sa Slovensko umiestnilo na šiestej priečke v používaní antibiotík. Aj napriek informáciám z médií, od lekárov a lekárnikov, je spotreba antibiotík stále vysoká. Ako vhodný prostriedok na reguláciu a celkové znižovanie spotreby antibiotík sa ukazuje spolupráca ambulancií prvého kontaktu v Banskej Bystrici s Oddelením klinickej...

Článok

Unikátna transplantácia pečene, ktorá vďaka možnej úprave veľkosti transplantovaného orgánu výrazne zvyšuje šancu pacienta na život

Koncom marca lekári Transplantačného centra Rooseveltovej nemocnice transplantovali pacientke s autoimúnnou hepatitídou novú pečeň. Ide o zápal pečene, ktorý vzniká na základe porúch imunity. Pacientka bola v konečnom štádiu zlyhania tohto orgánu, ktoré sa nevyhnutne končí smrťou. Transplantácia bola výnimočná tým, že lekári pred samotným zákrokom vykonali redukciu pečeňového štepu, vďaka ktorému sa transplantovaný orgán...

Článok

Úspešné včasné rázštepové operácie

FNsP F. D. Roosevelta je nemocnica koncového typu a niektoré špecializované služby sú vzhľadom na ich špecifickosť poskytované pacientom z celého Slovenska. Takouto službou je aj operácia rázštepu pery u novorodeniatok. Klinika plastickej chirurgie FNsP F. D. Roosevelta je jedinou klinikou na Slovensku a jedna z dvoch kliník v Európe, kde úspešne realizujú včasné rázštepové...

Oddelenie cievnej chirurgie FNsP F. D. Roosevelta si za dva roky svojho pôsobenia vybudovalo dôstojnú profesionálnu úroveň
Článok

Oddelenie cievnej chirurgie FNsP F. D. Roosevelta si za dva roky svojho pôsobenia vybudovalo dôstojnú profesionálnu úroveň

V marci 2008 vzniklo vo FNsP F. D. Roosevelta nové pracovisko – oddelenie cievnej chirurgie. Dvojročné pôsobenie tohto oddelenia hodnotí a ďalšie ciele objasňuje primár oddelenia, MUDr. Július Janek. Prvý rok, rok 2008, bol pre nás prípravný. Od leta 2009 fungujeme už úplne samostatne s rozšíreným tímom lekárov a sestier. Okrem personálneho zabezpečenia sa nám...

Apnoe monitory
Článok

Apnoe monitory

5. apríla 2011 nadácia Križovatka odovzdala hmotný dar v podobe apnoe monitorov oddeleniu neonatológie a JIRS Rooseveltovej nemocnice. Na oddelení už majú osemnásť apnoe monitorov, desať zakúpených nadáciou Križovatka. Od apríla k nim pribudli ďalšie dva v hodnote 200 €. Lôžka zabezpečujú monitoring dychu a účinne chránia dieťa pred hrozbou syndrómu náhleho úmrtia dojčiat. V...

image_pdfimage_print