Aktuality

Domov / Aktuality
Vyšší komfort predoperačnej prípravy transplantačného tímu
Článok

Vyšší komfort predoperačnej prípravy transplantačného tímu

Na transplantačnej sále vo FNsP F. D. Roosevelta bola vybudovaná komfortná predoperačná prípravovňa pre lekárov transplantačného tímu. Orgánové transplantácie sú prestížnym programom FNsP F. D. Roosevelta. Na transplantáciách sa často zúčastňujú aj odborníci zo zahraničia. Zabezpečenie kvalitného a komfortného technického zázemia sa považuje za samozrejmosť. V prípravovni bola inštalovaná na mieru vyrobená umývacia jednotka, vyhotovená...

Článok

XXXII. Stredoslovenské chirurgické dni

V dňoch 20.-21. 4. 2012 sa uskutočnili v hoteli Partizán na TálochXXXII. Stredoslovenské chirurgické dni, ktoré majú už vyše 60-ročnú tradíciu. Témou tohtoročných Stredoslovenských chirurgických dní bola miniinvazívna chirurgia s názvom „Miniinvazívne operácie – ktoré a kedy“. Podujatia sa zúčastnilo vyše 200 chirurgov zo Slovenska a Čiech, prednesené boli najnovšie informácie o miniinvazívnych operáciách –...

Článok

Prvé výročie robotickej chirurgie na Slovensku

Centrum robotickej chirurgie pri FNsP F.D. Roosevelta usporiadaním slávnostného seminára oslávilo prvé výročie roboticky asistovaných operácii na Slovensku. Program seminára bol venovaný zhodnoteniu činnosti a výsledkom centra. Počas prvého roku bolo v centre uskutočnených 146 roboticky asistovaných výkonov. Z toho bolo 95 urologických, 40 gynekologických a 6 chirurgických. Vedúci centra MUDr. Vladimír Baláž, PhD. počas...

Roboticky asistovaná chirurgia vo FNsP F.D. Roosevelta
Článok

Roboticky asistovaná chirurgia vo FNsP F.D. Roosevelta

Otvorením nových zákrokových sál a zriadením Oddelenia zákrokových sál a robotickej chirurgie sa rozšírili možnosti ďalšieho rozvíjania roboticky asistovanej chirurgie vo FNsP F. D. Roosevelta.V marci minulého roku naša nemocnica ako prvá a jediná nemocnica na Slovensku odštartovala s pomocou technológie da Vinci roboticky asistované operácie. Vo svete patria takéto výkony už k štandardu modernej...

Minister otvoril nové zákrokové sály
Článok

Minister otvoril nové zákrokové sály

Vo FNsP FDR boli dnes za prítomnosti ministra zdravotníctva SR Ivana Uhliarika spustené do prevádzky nové zákrokové sály.Nemocnica tak reaguje na súčasné trendy v poskytovaní zdravotnej starostlivosti, kde sa kladie dôraz na minimálny zásah do organizmu pacienta, znižovanie pooperačných komplikácií a skracovanie hospitalizácie. Na týchto sálach sa bude vykonávať široké spektrum menej náročných, krátkych chirurgických...

Návšteva amerického veľvyslanca vo FNsP F.D. Roosevelta
Článok

Návšteva amerického veľvyslanca vo FNsP F.D. Roosevelta

FNsP F. D. Roosevelta navštívil americký veľvyslanec na Slovensku Theodore Sedgwick. Na stretnutie prišiel spolu s manželkou Kate a členmi svojho tímu. Nemocnicu na stretnutí reprezentovali riaditeľ nemocnice Michal Bucek, námestník pre LPS Juraj Šváč, prednosta II. Chirurgickej kliniky SZU Peter Kothaj, zmocnenec pre kvalitu Peter Molnár. Neskôr sa k stretnutiu pridal aj riaditeľ DFNsP...

Článok

Banskobystrický deň transplantácie krvotvorných buniek

Pri príležitosti 15. výročia autológnych transplantácií krvotvorných kmeňových buniek usporiadalo Hematologické oddelenie FNsP F. D. Roosevelta Banskobystrický deň transplantácie krvotvorných buniek. Sympózium sa uskutočnilo v dňoch 19. – 20.1.2012 na Donovaloch a konalo sa pod záštitou Hematologickej a transfuziologickej spoločnosti SLS. Hlavným cieľom bolo podľa slov MUDr. Alexandra Wilda, primára Hematologického oddelenia: „rozšírenie a výmena...

Cena primátora pre profesora Kothaja
Článok

Cena primátora pre profesora Kothaja

Primátor mesta každoročne udeľuje ocenenia významným Banskobystričanom, ktorých práca a dielo nie je len prínosom pre odbor v ktorom pôsobia, ale aj výrazne prispieva k prezentácii nášho mesta. Minulý týždeň si na Radnici takéto ocenenie za rok 2011 prevzal aj prof. MUDr. Peter Kothaj, CSc., významný slovenský chirurg, ktorý od roku 1979 pôsobí vo FNsP...

30. výročie nemocničného areálu
Článok

30. výročie nemocničného areálu

Nový nemocničný areál FNsP F. D. Roosevelta, alebo ľudovo zaužívané staršie pomenovanie Nová nemocnica, slúži svojim pacientom už 30 rokov. Až do osemdesiatych rokov minulého storočia sídlila banskobystrická nemocnica na kopci Bánoš v širšom centre mesta. V šesťdesiatych rokoch prestali kapacity Starej nemocnice postačovať a Ministerstvo zdravotníctva rozhodlo o výstavbe novej… Pôvodný areál bol svojim...

Slovenská nemocnica s menom amerického prezidenta
Článok

Slovenská nemocnica s menom amerického prezidenta

Naša nemocnica patrí medzi najväčšie nemocnice na Slovensku. Málokto však dnes pozná dôvod, prečo nesie nemocnica meno významného amerického prezidenta. Po odpoveď sa musíme vrátiť o niekoľko desaťročí späť. Začiatkom dvadsiateho storočia sídlila nemocnica v inej časti Banskej Bystrice, na kopci Bánoš. Bola známa pod názvom ako Mestská a od roku 1918 Štátna oblastná nemocnica....

image_pdfimage_print