Vďaka futbalistom majú onkologickí pacienti vo FNsP FDR novú kúpeľňu

Z prostriedkov vyzbieraných počas benefičného Memoriálu Petra Dzúrika zrekonštruovali pre pacientov Onkologickej kliniky kúpeľňu aj sociálne zariadenie v mužskej časti kliniky.
Pred pár dňami ju pacientom do užívania odovzdali za prítomnosti organizátorov memoriálu OZ New Faces a osobností FK Dukly Banská Bystrica.

Generálny riaditeľ Tomáš Geist, športový riaditeľ Martina Poljovka, slovenský reprezentant a bývalý hráč Dukly Martin Jakubko a Vladimír Ivan z Občianskeho združenia New faces na návšteve nemocnice v spoločnosti prednostu Onkologickej kliniky Vladimíra Maleca kompletne vynovenú kúpeľňu a sociálne zariadenie „skolaudovali“ a vyslovili radosť, že aj vďaka ich pomoci bude pobyt ťažko skúšaných pacientov o čosi pohodlnejší.

Na obr. : zľava – generálny riaditeľ FK Dukla Tomáš Geist, Ing. Vladimír Ivan z Občianskeho združenia New faces, prednosta Onkologickej kliniky SZU FNsP F.D. Roosevelta, športový riaditeľ Martina Poljovka, slovenský reprezentant a bývalý hráč DuklyMartin Jakubko.

Zdroj: FNsp FDR

Foto_kpelna_290

Zo vstupného, predaja tombolových lístkov, príspevkov hráčov a dražby dresov sa na memoriáli pre Onkologickú kliniku vyzbieralo spolu 4183 €. S prácami a zabezpečením rekonštrukcie nemal personál kliniky ani nemocnica nijaké starosti, o celý priebeh sa postaralo Občianske združenie New Faces.

Memoriál Petra Dzúrika bola spomienková akcia na osobnosť slovenského futbalu Petra Dzúrika, ktorý pred dvoma rokmi vo veku 41 rokov prehral boj s rakovinou. Jeho organizátormi sú Futbalový klub Dukla Banská Bystrica a Občianske združenie New Faces a takýmto spôsobom si chceli uctiť pamiatku svojho kolegu, priateľa a bývalého spoluhráča. 7. septembra tohto roku sa uskutočnil na štadióne na Štiavničkách jeho prvý ročník.

Peter Dzúrik bol počas liečby pacientom na onkológii vo FNsP F.D. Roosevelta a to bol aj jeden z dôvodov, prečo vyzbierané peniažky putovali práve sem.
Dar študentov pre Onkologickú kliniku

Študenti Fakulty politických vied a medzinárodných vzťahov UMB (FPVaMV) venovali výťažok z tomboly, vyzbieraný počas tohoročných beánii, Onkologickej klinike SZU FNsPF.D.Roosevelta.

Finančný dar v hodnote 410 € prišli zástupcovia študentov osobne odovzdať do rúk prednostu onkologickej kliniky MUDr. Vladimíra Maleca, PhD, ktorý toto šľachetné gesto ocenil slovami vďaky. Darované prostriedky použijú na drobné dovybavenie kliniky, ktoré pacientom uľahčí obdobie počas hospitalizácie.

Na obr. : Študenti a prednosta Onkologickej kliniky MUDr. Vladimír Malec, PhD.

Tohoročné beánie, počas ktorých slávnostne privítali študentov prvého ročníka fakulty sa uskutočnili 22.novembra 2012 a mali názov Tajomné beánie. Okrem množstva inej zábavy súčasťou programu bola aj benefičná tombola. Sponzori a partneri podujatia venovali do tomboly vyše 80 vecných cien a nepochybne k tým najatraktívnejším patrila aj prvá cena v podobe zoskoku padákom. Beánie niesli názov „tajomné“, lebo sa ich účastníci maskovali škraboškami, ale aj preto, že v tom momente ešte nebolo verejne známe, komu budú vyzbierané prostriedky poskytnuté.
Je tradíciou, že finančné prostriedky vyzbierané z predaja tombolových lístkov venujú študenti každoročne na charitatívne účely. Tento rok zhromaždená suma poputovala na skvalitnenie poskytovania zdravotnej starostlivosti pre dospelých onkologických pacientov vo FNsP F.D.Roosevelta. Ako povedal Adam Augustín za organizačný tím, : „Chceli sme ísť príkladom a ukázať mladým ľuďom, že pomáhať a venovať sa dobročinnosti môže každý a nezáleží pri tom na tom, či vlastníte veľkú spoločnosť, alebo ste študent, pretože v konečnom dôsledku záleží len na ochote a odhodlaní pomôcť.“ Peniaze sa rozhodli študenti odovzdať práve onkológii, pretože, ako sa vyjadrili, spolucítia so statočnými ľuďmi, ktorí vytrvale denno-denne bojujú so zákernou chorobou a dúfajú, že ak by tento príspevok čoby len jednému pacientovi v tomto boji pomohol, tak to malo zmysel.
Konštruktívne rokovania vo FNsP J. A. Reimana Prešov

Oceňujeme, že po konštruktívnej debate medzi vedením FNsP J. A. Reimana Prešov a lekármi oddelenia úrazovej chirurgie sme dospeli ku konsenzu, kedy obe strany zhodnotili, že doterajší systém zabezpečovania ústavnej pohotovostnej služby na oddelení úrazovej chirurgie je toho času vyhovujúci pre obe strany, a preto sa lekári tohto oddelenia rozhodli stiahnuť žiadosti o nezaradenie do výkonu práce nadčas a pracovnej pohotovosti v mesiaci december.

Rokovania prebiehali od piatku 23. 11. 2012, kedy desiati lekári Oddelenia úrazovej chirurgie FNsP J. A. Reimana Prešov doručili zamestnávateľovi stanoviská, v ktorých žiadajú o nezaradenie do výkonu práce nadčas a pracovnej pohotovosti na pracovisku oddelenia úrazovej chirurgie v mesiaci december.

FNsP Prešov aj napriek vzniknutej situácii poskytovala pacientom adekvátnu zdravotnú starostlivosť.
Stanovisko Asociácie fakultných nemocníc

Hospodárska situácia v štátnych nemocniciach je naozaj veľmi vážna. Mnohé z nich dávajú drvivú väčšinu svojich príjmov na mzdové výdavky, čo je neudržateľný stav. Práve preto je dôležité uvedomiť si, že reštrukturalizácia a prijímanie racionalizačných opatrení sú nevyhnutné.
Finančná situácia v žilinskej nemocnici je kritická. Rovnako ako aj iné fakultné a univerzitné nemocnice je zadlžená a jej hospodárske prognózy nie sú vôbec optimistické. Bez racionalizácie štátne nemocnice neprežijú a o niekoľko mesiacov skončia v krachu. To si však žiadny poskytovateľ zdravotnej starostlivosti nemôže dovoliť. Jeho primárnou funkciou je totiž poskytovanie zdravotnej starostlivosti pre občanov SR. Opatrenia, ktoré zavádza vedenie žilinskej nemocnice, však nie sú žiadnou novinkou. Aj ostatné nemocnice v zriaďovateľskej pôsobnosti MZ SR prechádzajú reštrukturalizáciou a jej hlavným zámerom je ich stabilizácia v prospech pacientov.

Fakultná nemocnica Nitra
Univerzitná nemocnica L. Pasteura Košice
Univerzitná nemocnica Bratislava
Univerzitná nemocnica Martin
DFNsP Bratislava
DFN Košice
DFNsP Banská Bystrica
Fakultná nemocnica Trnava
Fakultná nemocnica Trenčín
FNsP F. D. Roosevelta Banská Bystrica
FNsP Žilina
FNsP J. A. Reimana Prešov
FNsP Nové Zámky
NRC Kováčová
Ústredná vojenská nemocnica SNP Ružomberok – FN
Národný ústav TBC, PCHaHCH Vyšné Hágy

MUDr. Jozef Valocký
prezident AFN SR
Onkologickí pacienti budú mať počas hospitalizácie viac pohodlia

Z finančného daru 10 tis. € od charitatívnej organizácie Liga proti rakovine zakúpila Onkologická klinika SZU FNsP F. D. Roosevelta 16 nových, polohovateľných postelí, ktoré zabezpečia pacientom počas náročnej onkologickej liečby väčšie pohodlie.
Liga proti rakovine zo zbierok počas Dňa narcisov každoročne prispieva na zlepšenie podmienok liečby a hospitalizácie pacientov s onkologickými ochoreniami. Vďaka ich darom majú naši pacienti na lôžkach nové matrace, zlepšilo sa aj vybavenie kliniky antidekubitnými, hygienickými a fixačnými pomôckami.
Onkologická klinika SZU v Banskej Bystrici má 60 lôžok a ročne hospitalizuje viac ako 1200 pacientov.

Na obr. : Nové postele na Onkologickej klinike SZU Zdroj: FNsP FDR
Pacienti po amputácii sa dočkali adekvátnej rehabilitačnej starostlivosti

FNsP F.D. Roosevelta uviedla do prevádzky rehabilitačné pracovisko pre pacientov po amputácií končatín. Na Oddelení fyziatrie, balneológie a liečebnej rehabilitácie pre nich zrekonštruovali a vybavili individuálnu telocvičňu a vybudovali rehabilitačný náučný chodník, jediný svojho druhu na Slovensku.
S rehabilitačným cvičením je nevyhnutné začať pod dozorom fyzioterapeuta už od prvých dní po ukončení hospitalizácie.
Nie vždy má však pacient v blízkosti bydliska zdravotnícke zariadenie, ktoré má pre rehabilitáciu vytvorené podmienky a stáva sa, že začne rehabilitovať až o niekoľko mesiacov, keď sa dostane na rehabilitačný pobyt v liečebných kúpeľoch.
Ak pacient začne s rehabilitáciou až po niekoľkých mesiacoch, môžu nastať komplikácie ako kontraktúry, neforemný kýpeť, problémy s nácvikom chôdze, protéza nesedí, na koži môžu vznikať bolestivé odierky.
Pre pacientov po amputácii z Banskobystrického okresu a okolia predstavuje vybudované pracovisko dostupnejšiu rehabilitačnú starostlivosť.
Rehabilitačné pracovisko bolo vybudované z finančného daru 10, 4 tis. € od spoločnosti ORTOPROplus, spol. s r.o. za čo im aj v mene pacientov ďakujeme.

Na obr. : Pacientka trénuje chôdzu s protézou na novom rehabilitačnom chodníku, kde na malom priestore má k dispozícii rôzne povrchy po akých vonku bežne chodíme – tráva, štrk, dlaždice…

Zdroj: FNsP FDR
Vernisáž výstavy robotickej chirurgie v reportáži TA3

Včera sa uskutočnila vernisáž jedinečnej výstavy – Roboticky asistované operácie, ktorej organizátorom je FNsP F.D. Roosevelta. Pozrite si jej priebeh v reportáži TA3. Výstava prebieha do 28. októbra 2012 v priestoroch Banskobystrickej novej Radnice na Námestí SNP 1. Cieľom je, priblížiť širokej verejnosti robotickú chirurgiu ako chirurgiu budúcnosti. Vstupné je zdarma. Vernisáž výstavy – klikni… Zdroj : TA3
Reakcia FNsP F.D. Roosevelta na reportáž o nemocnici a o robotickej technológii Da Vinci v spravodajstve TV Markíza

V spravodajstve TV Markíza boli dňa 24. a 25. 2012 odvysielané reportáže o robotickej technológii da Vinci, kde boli použité fakty vytrhnuté s kontextu, neobjektívne skresľujúce skutočnosť a FNsP F. D. Roosevelta prezentovali v obraze, ktorý nie je pravdivý.

Robotická technológia je najnovším typom minimálne invazívnej chirurgie.

Spája v sebe všetky výhody laparoskopickej a otvorenej chirurgie. Zabezpečuje pre pacienta vysokú bezpečnosť, minimalizuje straty krvi, skracuje pobyt v nemocnici, znižuje dodatočné náklady a podstatne skracuje rekonvalescenciu.

Spochybniť tieto fakty je výrazom vysokej neznalosti problematiky a neprofesionality.

Slovenskí pacienti a teda aj poistenci chodili za touto technológiou do okolitých krajín, kde im bol tento zákrok v rámci pravidiel EU plne hradený našou zdravotnou poisťovňou v sume 7000 €, čo je podstatne vyššia cena ako suma 4000 €, ktorú dnes poisťovne preplácajú za zákrok u nás.

Fakt hodný chvály, že na Slovensku existujú pracoviská, kde sa snažia poskytnúť pacientom najlepšiu a najmodernejšiu chirurgickú liečbu bol buď absolútne nepochopený alebo sa hľadá senzácia tam, kde nie je.

Robotický systém obstarávalo bývalé vedenie FNsP F.D. Roosevelta po schválení postupu Úradom pre verejné obstarávanie a jeho počiatočná prevádzka bola krytá z grantov a darov. Až po zvládnutí technológie a po dohode so zriaďovateľom a zdravotnými poisťovňami, bolo zariadenie zakúpené.

Hľadať senzácie tam, kde nie sú a ovplyvňovať verejnosť bez znalosti veci považujeme za poľutovania hodnú skutočnosť.

Vedenie FNsP F.D. Roosevelta
FNsP F.D. Roosevelta rozšírila rehabilitačné procedúry o akupunktúru

Pacienti, ktorí sa rozhodli zveriť liečenie svojich zdravotných ťažkostí akupunktúre, nájdu túto metódu tradičnej čínskej medicíny už aj v ponuke Oddelenia fyziatrie, balneológie a liečebnej rehabilitácie (OFBLR) vo FNsP F.D. Roosevelta.

Výhodou pre pacienta je, že mu najprv odborný lekár – fyziater urobí komplexnú diagnostiku jeho zdravotného problému a okrem ním požadovanej akupunktúry mu môže naordinovať ďalšie vhodné rehabilitačné procedúry, ktoré absolvuje pod jednou strechou. Okrem celotelovej alebo ušnej akupunktúry ponúkame aj jej modifikáciu – bankovanie, pri ktorej sa aktívne akupunktúrne body ovplyvňujú podtlakom, priložením sklenenej banky. Oddelenie ďalej ponúka nadštandardné výkony ako taping, masáže na vlastnú žiadosť, a nad rámec výkonov preplácaných poisťovňou, liečebnú telesnú výchovu nad rámec a udržiavaciu LTV v skupinke podľa charakteru ochorenia.

Na obr. : MUDr. Gabriela Majeríková zavádza pacientovi akupunktúrnu ihlu

Akupunktúra sa najčastejšie používa pri ochoreniach chrbtice, kĺbov a šliach, obrne tvárového nervu, neuralgii trojklanného nervu, bolestiach hlavy, migrénach, pri kožných ochoreniach, alergiách, či u stavov po náhlej cievnej príhode. Jedná sa o nadštandardný výkon, nehradený z verejného zdravotného poistenia.

Je potrebné sa vopred objednať na ambulancii OFBLR. Ordinačné hodiny pre ambulanciu akupunktúry sú streda a piatok.

Cenník výkonov OFBLR

Oddelenie fyziatrie, balneológie a liečebnej rehabilitácie vo FNsP F.D. Roosevelta poskytuje komplexnú liečebno-preventívnu starostlivosť pacientom s ochoreniami pohybového systému, nervového systému, s internými ochoreniami, pacientom po neurochirurgických, ortopedických, traumatologických či kardiochirurgických operáciách, po plastických operáciách ruky, pacientom po transplantáciách orgánov a onkologickým pacientom.
Ponúka množstvo metód fyzikálnej a pohybovej terapie. Na Slovensku mu patrí prvenstvo v zavedení pohybového konceptu Spiraldynamik.
Akupunktúrnu liečbu vykonáva primárka oddelenia MUDR. Gabriela Majeríková, ktorá sa akupunktúre venuje dlhé roky . V r. 1994 absolvovala základný kurz akupunktúry, potom kurzy u MUDr. Barešovej, kurz laseropunktúry , úvodný ročník do tradičnej čínskej medicíny a kurzy organizované Inštitútom tradičnej čínskej medicíny v Prahe.
Vo FNsP F.D. Roosevelta sa opäť operuje

Vo FNsP F. D. Roosevelta sa po minulotýždňovom sťahovaní operačných sál do zrekonštruovaných priestorov opäť operuje.
Po presťahovaní vybavenia sál, zabezpečení sterility a bezpečnosti práce v nových priestoroch, boli v spolupráci s dodávateľom stavby a vzduchotechniky oživené systémy ako klimatizácia, medicinálne plyny, osvetlenie, elektronické nastavenia dverí atď. Ku koncu týždňa si lekári a personál vyskúšali cvičnú prevádzku nových sál bez pacienta.
Sťahovanie prebehlo bez problémov a v plánovanom termíne od prvého októbra sme zahájili plnú operačnú prevádzku. Na sálach pobeží prevádzka kvôli druhej etape rekonštrukcie na dve zmeny.
Prvých pacientov si na vynovených sálach odoperovali traumatológovia, chirurgovia a neurochirurgovia.
Na obr. : Jedna zo zrekonštruovaných operačných sál

V prvej etape projektu prešla kompletnou rekonštrukciou časť operačného traktu, v ktorej sa nachádza osem operačných sál a k nim prislúchajúce priestory pre sterilizáciu, sklady a personál a taktiež sa vybudovala prvá časť urgentného príjmu.
V druhej etape prejde renováciou ďalších osem operačných sál a ostatné priestory urgentného príjmu a centrálnej sterilizácie.
Rekonštrukcia sa začala v októbri 2011 a plánovaný termín ukončenia je v októbri 2013.
Projekt Komplexnej rekonštrukcie operačných sál, urgentného príjmu a centrálnej sterilizácie Fakultnej nemocnice s poliklinikou F. D. Roosevelta Banská Bystrica je spolufinancovaný Európskou úniou z Európskeho fondu regionálneho rozvoja.
Projekt bol schválený Ministerstvom zdravotníctva SR ako riadiacim orgánom v rámci Operačného programu Zdravotníctvo v roku 2010.
Do projektu boli doteraz preinvestované zdroje vo výške 12,2 mil. €. Celkové náklady na rekonštrukciu dosiahnu sumu 26,5 mil. €.